Ny forskning om trafiksikkerhed

Report
Ny viden om trafiksikkerhed
Forsker Laila M. Martinussen,
DTU Transport
Hvem er vi? Hvad laver vi?
Trafiksikkerheds-forskningstema
Formålet: at skabe et videnskabeligt grundlag for en løbende
reduktion i antallet af trafikulykker og alvorligheden af dem, i et
samfund med et stigende behov for mobilitet
Vi er ingeniører, psykologer og data- og analysespecialister
2
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Forskningsområder
Adfærd
Risiko
Normer
Holdninger
Interaktioner
• Forstå grunde til adfærd, ændre adfærd
• Risikofaktorer uheld
• Hvordan kan vi forstå samt påvirke normer
• Forholdet mellem holdning og adfærd
• Miljøpåvirkning (familie, skole, medier)
Danmarks Statistik data, politidata og sygehusdata,
simulator, spørgeskema, interview, eksperiment…
3
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
I dag vil jeg tale lidt om nogle af
vores studier…
Holdningers og gruppepres påvirkning på adfærd
Implicitte holdninger og køreadfærd
Sammenhæng mellem selvrapporteret kørestil og
kørefærdigheder
4
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Unge bilister – Holdninger og
gruppepres
Haustein, S., & Møller, M.
Trods omfattende forskning, forebyggende indsats og generelle
forbedringer i trafiksikkerheden, er unge bilisters risiko for ulykker
fortsat øget
Studerede holdninger til hastighedsoverskridelser og
spirituskørsel blandt unge mænd på 18 og 28 år
5
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Holdninger og gruppepræs
Spurgte hvor ofte de troede venner kørte:
- for hurtigt
- med spiritus i blodet
(deskriptiv norm)
Hvordan venner ville reagere, hvis de selv kørte:
- for hurtigt
- med spiritus i blodet
(subjektiv norm)
6
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
De fleste forventet at
venner accepterer
hastighedsoverskridelse –
specielt på landevej
De fleste forventet at
venner vil forhindre
spirituskørsel
Højere accept blandt 18 år
accept
friends react...
What do you think, how would yourHøjere
blandt 18 år
100%
6%
try to prevent
90%
20%
don't care
27%
26%
8%
24%
approve
80%
70%
60%
60%
87%
69%
91%
91%
50%
95%
67%
65%
40%
69%
67%
30%
20%
35%
24%
10%
11%
8%
13%
8%
4%
8%
7%
7%
0%
18-year-olds 28-year-olds 18-year-olds 28-year-olds 18-year-olds 28-year-olds 18-year-olds 28-year-olds 18-year-olds 28-year-olds
...if you drove under the
influence of alcohol?**
7
...if you exceeded the
...if you drove under the ...if you drove without using
speed limit within a city?***
a seat belt?
influence of drugs?***
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
...if you exceeded the
speed limit on a rural
road?***
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Resultater – Hastighed, 18 år
Mine venners
VS min
hastighed
”Jeg kører
langsommere
end mine
venner”
Oplevede Pres
Ændrer
adfærd
8
Hastighedsoverskridelser
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Resultater – Hastighed, 28 år
Mine venners
VS min
hastighed
”Alle gør det
samme som
mig”
Indirekte Pres/legitimerer adfærd
Opretholder
adfærd
9
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Hastighedsoverskridelser
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Resultater - Hastighed
Opfattelse af venners hastighedsoverskridelser vigtigste
prædiktor for adfærd i begge aldersgrupper
18 år: Højere opfattet pres fører til hastighedsoverskridende
adfærd
28 år: Opretholder sin hastighedsoverskridende adfærd og
legitimere den gennem indirekte passive gruppepres
10
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Resultater - Spiritus
Begge aldersgrupper har en negativ holdning til spirituskørsel!
Ikke desto mindre, sagde 70% af 28 årige, og 33% af 18 årige,
at de havde kørt under påvirkning på et tidspunkt
Men mest udbredt/vanligst blandt de 18 årige
Understreger vigtigheden af præventiv holdningsbearbejdelse!
11
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Forebyggende indsats? 18 år
Spiritus
Tiltag rettet
mod forældre,
det har vist at
hjælpe (Leadbeater
et al., 2008)
Forældre som rollemodeller
Hastighedsovertrædelser
Gruppebaseret indsats
Tiltag rettet
mod venner
12
Forældre må tage ansvar når
unge kører til fest
Vigtig at stoppe misforståelsen
om at venner accepterer, og også
selv kører for hurtig
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Forebyggende indsats? 28 år
Spiritus
Tiltag rettet
mod den
generelle
befolkning
Hastighedsovertrædelser
Tiltag rettet
mod den
generelle
befolkning
13
Uoverensstemmelse mellem holdninger til
hastighedsoverskridelse og spirituskørsel
kontrol og kampagne?
Uoverensstemmelse mellem holdninger til
hastighedsoverskridelse og hyppighed af
hastighedsoverskridelse
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Vigtig at informere om at de er
rollemodeller til andre
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Holdninger til sikker og usikker
bilkørsel
Martinussen, L. Sømhovd, M. J., Møller, M., & Siebler, S.
Holdninger
Eksplicitte
holdninger
Gennemtænkt
14
Implicitte
holdninger
Forsætligt og
bevidst
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Associative
evalueringer,
erfaringsbaseret
Ikke tilgængelig
for bevidst
eftersyn
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Implicitte og eksplicitte holdninger
påvirker adfærd, men i forskellig
kontekst
Forudsiger
adfærd godt,
hvis:
Forudsiger
adfærd godt,
hvis:
Eksplicitte
holdninger
-Socialt
stigmatiseret
og/eller
spontan
adfærd
Implicitte
holdninger
15
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
-Adfærd er
bevidst eller
planlagt
Adfærd
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Pædagogisk eksempel
Mød Ole!
En middelklasse dansk mand, der virkelig mener, at
alle racer er lige, og foragter enhver form for
racefordomme. Dette er Oles eksplicitte holdning.
Men han er uvidende om at hver gang han
møder kinesere, optræder han temmelig
nervøs…
Ole voksede op i en lille by med
stærke negative stereotyper om
kinesere, og nogle af disse
negative tanker påvirkede ham,
uden hans viden.
Han kan ubevidst tro, at kinesere er farlige. Dette er
Ole’s modsigende implicitte holdning. Det blev
ufrivilligt skabt, og han er ikke klar over det, men
påvirker adfærd alligevel
16
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
På samme måde kan implicitte
holdninger påvirke trafikadfærd
Vi testede om implicitte holdninger til sikker/risikabel
kørsel havde en sammenhæng med og selvrapporteret
køreegenskaber og kørestil
RESULTAT (kun signifikant sammenhæng blandt mænd):
Jo større antal egne trafikfejl og overtrædelser de
rapporterede:
Jo stærkere implicitte anti-risiko holdninger
Forskning viser at kørsel har en anden betydning for mænd end
kvinder, pga kønsrolleidentifikation og større affektive og
symbolske motiver vedrørende kørsel for mænd
Modstridende til hvad vi forventede!!
17
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Forklaring?
Socialisering og erfaring lærer bilister at "risiko er dårlig", men
det er ikke nødvendigvis tilstrækkelig til at ændre adfærd
Ikke stærk nok erfaring (uheld) for at stoppe overtrædende
adfærd, men "ved” at det er forkert
= Anti-risiko holdninger, men ikke anti-risiko adfærd
18
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Trafiksikkerhed– Holdninger
RESULTAT (kun signifikant sammenhæng blandt mænd):
Jo lavere selvrapporterede kørefærdigheder:
Jo stærkere pro-sikkerhed holdninger
19
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Forklaring?
Jo lavere selvrapporterede kørefærdigheder, jo stærkere prosikkerhed implicitte holdninger
Studier viser at, bilister der synes deres kørefærdigheder er
gode, opfatter mindre risiko, og værdsætter derfor sikkerhed
mindre
Bilister der synes deres kørefærdigheder er dårlige vil
derfor værdsætte sikkerhed mere = pro-sikkerhed
holdninger
20
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Konklusion
Implicitte holdninger relaterer sig til køreadfærd
Ser du til at det er forskellige motiver bag holdninger til
sikkerhed og holdninger til risiko
De nøjagtige mekanismer, der relaterer negative implicitte
risiko-holdninger til mere risikofyldt kørsel kan ikke identificeres
ud fra vores studie
Men giver et interessant indspark til fremtidig forskning! 
21
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Kørestil og kørefærdigheder
Martinussen, L., Møller, M., & Prato, C. P.
Studier har vist, at der både er en sammenhæng mellem kørestil
og trafikuheld, og mellem kørefærdigheder og trafikuheld
Kørestil = den måde, en person foretrækker at køre på eller
sædvanligvis kører, og inkluderer hyppighed af overtrædelser,
farlige fejl og små fejl
Kørefærdigheder = hvor god en bilist er til at håndtere bilen og
inkluderer både køretekniske færdigheder og
sikkerhedsfærdigheder
Vi ville teste om vi kunne gruppere mere eller mindre risikofyldte
bilister på bagrund af deres selvrapporterede køreegenskaber og
kørestil (18-84 år)
22
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Kørestil og kørefærdigheder
Samtidig ville vi teste hvor gode bilisterne var til at vurdere deres kørsel
Hvor dygtig bilist?
Hvor sikker bilist?
Hvor ofte laver du
overtrædelser/fejl?
Giver et billede af bilisternes evne til at vurdere deres kørselskompetencer
En høj og konsistent sammenhæng
=
høj bevidsthed om styrker og svagheder ved deres bilkørsel
23
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Resultater
24
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Resultater
Der var overensstemmelse mellem kørefærdigheder og kørestil
blandt grupperne (minus gruppe 4)
Klar over både egne styrker og svagheder med hensyn til
deres kørefærdigheder og deres kørestil (minus gruppe 4)
Paradoks = kører risikobetonet, på trods af at de oplever deres
kørefærdigheder som ringe
Kan ikke forklares med manglende bevidsthed om egne
kørselskompetencer
25
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Forklaring?
Undersøgelsen kunne dermed tyde på, at lav motivation for at køre
trafiksikkert er en væsentlig faktor bag risikokørsel
Dobbelt fokus inden for fremtidige præventive tiltag:
En direkte holdningsbearbejdning rettet mod bevidste regelbrydere og en
øget indsats for at træne de mindre kompetente bilister
Undersøgelsen giver ikke svar på, hvorfor disse bilister evt. mangler
motivation for at køre trafiksikkert, og den giver derfor heller ikke
detaljerede svar på, præcis hvordan man skal sætte ind
For at kunne fastslå dette er der brug for undersøgelser, der går mere i
dybden med en karakteristik af bilisterne i de forskellige undergrupper
26
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Konklusion
Unge mænd socialiseres ind til at blive hastighedsovertrædere gennem
opfattet gruppepres
Tiltag mod 18-årige gennem familiepåvirkning + stoppe misforståelsen
om at venner accepterer hastighedsovertrædelser
Forskellige motiver bag implicitte holdninger til risiko og implicitte
holdninger til sikkerhed
Bilister kører risikofyldt selv om de godt ved at deres kørefærdigheder er
ringe
Forskellige grupper risikobilister: En direkte holdningsbearbejdning rettet
mod bevidste regelbrydere og en øget indsats for at træne de mindre
kompetente bilister
27
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Tak for opmærksomheden!
Laila M. Martinussen
[email protected]
DTU Transport
28
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14
Referencer
• Martinussen, L. M. (2013). Implicit attitudes towards risky and
safe drivers in a Danish sample. Young Researchers Seminar,
Lyon, France.
• Martinussen, L. M., Møller, M., & Prato, C. G. (2014).
Assessing the relationship between the Driver Behavior
Questionnaire and the Driver Skill Inventory: Revealing subgroups of drivers. Transportation Research Part F, 26, 82-91.
• Martinussen, L. M., Sømhovd, M. J., Møller, M., & Siebler, F.
A Go/No-go approach to uncovering implicit attitudes towards
risky and safe driving. Under review, Transportation Research
Part F.
• Møller, M., & Haustein, S. (2014). Peer influence on speeding
behaviour among male drivers between 18-28. Accident Analysis
& Prevention, 64, 92-99.
29
DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet
Ny viden om trafiksikkerhed
30.09.14

similar documents