men inte snabbare till jobb: om de privata komplementen till

Report
Aktivare och nöjdare klienter – men inte snabbare till jobb:
om de privata komplementen till Arbetsförmedlingen
Martin Lundin
IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering
1
Översikt om privata komplement till
Arbetsförmedlingen
•
•
•
•
•
•
•
Argumenten
Historiska utvecklingen
De privata aktörerna
Deltagarna
Aktiviteterna
Effekter
Tendenser, utmaningar och
problem
2
Några argument för privata aktörer (teori)
1. Konkurrens och vinstintresse ger incitament…
•
•
•
•
Att minska kostnader
Till innovativa lösningar
Till kvalitetsförbättring
Att specialisera sig
2. Dra nytta av ny information och nya nätverk
3. Minskad byråkrati
4. Ökad valfrihet och självbestämmande
5. AF ”tvingas” bli bättre
3
Några argument mot privata aktörer (teori)
1. Anordnarna ”tar en del av kakan”
2. Minskade möjligheter till stordriftsfördelar
3. Kostnad för att konstruera och följa upp kontrakt
4. Risk för manipulation, ”cream-skimming”, ”parking”
5. Byråkrati har en del fördelar
4
Aktiviteterna
• Högre aktivitetsgrad hos KA
Exempel från JOB (Martinson & Sibbmark 2010a)
Senaste veckan
AF
KA
Över 10 timmars aktivitet
32 %
47 %
Individuell handledning
12 %
35 %
Jobbsökaraktiviteter
30 %
50 %
5
Antal sökta jobb per månad?
AF
KA
Alla arbetssökande
JOB (2009)
9
11
9 (2009)
UGA (2009)
10
12
9 (2009)
Coach (2011)
10
12
8 (2011)
Källor: Martinson & Sibbmark (2010a; 2010b); Liljeberg, Martinson & Thelander (2012)
6
Kundnöjdhet?
Andelen deltagare som tycker att aktiviteterna är
”ganska bra” eller ”mycket bra”
AF
KA
Jobb- och utvecklingsgarantin
57 %
60 %
Jobbgarantin för ungdomar
59 %
70 %
Jobbcoachning
65 %
74 %
Källor: Martinson & Sibbmark (2010a; 2010b); Liljeberg, Martinson & Thelander (2012)
7
Svenska effektstudier av AMP i regi av
privata aktörer
Studie
Insats
Genomsnittseffekt
Behrenz m.fl. (2002)
Försök med bemanningsföretag
0
Bennmarker m.fl. (2009)*
Experiment med privata aktörer
0
Liljeberg m.fl. (2012)
Intern/extern jobbcoach
0
Gartell (2011)**
Intern/extern jobbcoach
0
Harkman m.fl. (2009)**
Inledning av JOB
+/0
Riksrevisionen (2009)
Inledning av JOB
-
* Publicerad i Journal of Public Economics 2013
** Studier inom Arbetsförmedlingen
8
Slutsatser
• Fler (och bättre) studier behövs
• Mer aktivitet hos KA än hos AF
• Deltagarna hos KA är i regel nöjdare än de hos AF
• Effekter på arbetsmarknadsutfall:
 I genomsnitt nolleffekter
 För vissa grupper kan det möjligen finnas positiva effekter
9
Avslutande reflektioner
• Kostnader
• ”Cream-skimming”, ”parking” och annat ”manipulativt
beteende”
• Informationen: Hur fungerar valfriheten?
• Volymmål
• Kontraktens utformning
10

similar documents