Diasshow fra skoleledelsesmøde i Esbjerg

Report
FAKS - Filosofikum
2014 - 2016
Esbjerg 4.-5. marts 2014
TIRSDAG:
Kl. 9.00-11.00:
”Subjektiviteten er sandheden, - men sandheden er ikke subjektiv”
Præsentation, mål, rammesætning og icebreaker.
Kl.11.15 – 13.00
”Det synes JEG”. – Om relativisme
ONSDAG:
Kl. 9.00-10.45
Det VED jeg!” – Om tro og viden
Kl. 10.45-11.15
Drøftelse i eget ledelsesteam
Kl.11.15-12.00 Plenum/perspektivering
FAKS - Filosofikum
2014 - 2016
Den katolske skoles identitet og mission:
Hvem er vi og hvad skal/vil vi?
MÅL:
At kvalificere forståelsen af -, samtalen om - og udviklingen af den
katolske skole i DK. Både som idé/vision og konkret i forhold til egen
skole.
At videreudvikle vores fælles sprog, forståelse, horisont og
referenceramme i forhold hertil.
I forløbet vil der blive præsentere udvalgte emner fra filosofi, pædagogik,
idéhistorie og fundamentalteologi; selvsagt i relation til ovenstående mål.
Relevant, interessant og anvendeligt!!
FAKS - Filosofikum
2014 - 2016
Eksempler på emnekredse:
”Relativisme, tro og viden”
”Man bliver ikke sig selv, i kraft at sig selv” (identitet og fællesskab)
”At stille de rigtige spørgsmål, til det rigtige”
”Sandhed og væren” (om gudbilledlighed, og om at ”komme i mål” som menneske…)
”Hvem ved, hvem hvem er?” (Den moderne psykologi)
”Hvorfor gør livet ondt?” (Mening og meningsløshed)
FAKS - Filosofikum
2014 - 2016
Undervisere:
Jacob Egeris Thorsen (teolog, underviser på teologisk fakultet i Århus).
Thomas Mulhern (master i filosofi/kommunikation, leder af den internationale
Jesper Fich (teolog, biskoppen skolekonsulent).
Peter Franklin (cand. pæd. i religion og livstolkning, skoleleder på ISJ).
Delagere:
Ledelsesteam fra de katolske skoler i DK.
Stor mangfoldighed i baggrund/tilgang:
Uddannelse, viden, erfaringer, motivation, o.s.v.
Men med en fælles opgave >
At holde katolsk skole i Danmark.
afdeling på ISJ).
FAKS - Filosofikum
2014 - 2016
Form:
• Oplæg
• Gruppedrøftelser på tværs af ledelsesteam
• Plenum
Hvert seminar afsluttes med evaluering og perspektivering i
forhold til at kvalificere kommende kursusgang(e).
En icebreaker 
Kære Forældre (bemærk modtagergruppen!!)
Jeg lagde i morges mærke til de tegninger som i øjeblikket hænger på tavlen udenfor
klasselokalet. Det er efter min mening meget voldsomme afbildninger af Egyptens 10 plager
fra første testamentes 2. mosebog som børnene selv har tegnet.
Jeg er fuldstændig uforstående og forarget over at det skal være nødvendigt for 6-7 årige
børn at reflektere over denne ”historie” via tegninger og undervisning i religionsfaget.
For jer som måske ikke lige husker historien så handler det om at Jødernes gud Jahwe
nedkaldte 10 plager over Egypterne for at få Jøderne frigjort af Pharaoens magt. Pointen
med historien var formentlig en gang 600 år før kristi, at udstille de Egyptiske guder som
magtesløse overfor Jahwes omnipotens.
Jeg begriber ganske enkelt ikke, hvilken relevans denne historie har for vores børn nu i 2014,
da den portrætterer en særdeles hævngerrig og voldsom gud – og børnene kan altså ikke
kende forskel på jødernes eller kristendommens gud i denne kontekst.
Irettesæt mig gerne, men jeg mener det er foragteligt at jeg skal høre fra Søren at han syntes
det var ubehageligt at blive stillet over opgaven at tegne kvægpesten. En tegning som endte
med at ligne et blodbad!
En ting er at vi med valget af en katolsk skole accepterer at vores børn indoktrineres i
katolicismen, men valget sker ud fra en forventning om en moderne og oplyst tilgang. Sådan
et ”deep dive” i det første testamentes modbydeligheder er efter min overbevisning ikke på
ingen måde acceptabelt for 1. klasses børn.
Giv meget gerne jeres mening til kende!
Med venlig hilsen
Henrik (far til Søren)
En icebreaker 
Gruppedrøftelse..
1. Hvad handler brevet (egentlig) om?
2. Hvad går kritikken på?
3. Hvad mener I, at man som forældre siger Ja til, når man vælger
at lade sit barn gå på en katolsk skole?
4. Hvordan kunne et svar lyde, hvis I ønsker at tydeliggøre den
katolske skoles identitet og mission?
(Hvem er vi, og hvad vil vi…?)
Et ikke-svar ville være: ”Der er frit skolevalg i DK, mon ikke I er havnet på den forkerte skole?”
”Subjektiviteten er sandheden med
sandheden er ikke subjektiv..”
Søren Kierkegaard (1813-1855)
Relevans?
Hvad ønsker vi os:
- af os selv som mennesker og som skoleledere?
- af vores medarbejde / ”vores klasse”?
- af vores katolske skole som humanistisk
dannelsesinstitution; og dermed for vores elever?
”Subjektiviteten er sandheden med
sandheden er ikke subjektiv..”
Ikke den objektive sandhed…
den er lige gyldig, og derfor
– for Kierkegaard –
Ligegyldig.
”Subjektiviteten er sandheden…”
Den indirekte meddelelse….
Søren Kierkegaard
• At bevæge sig som menneske > en vej.
• Om selv at blive bevæget - og at bevæge andre - til at tage
livet på sig.
• Hvordan bevæger man et menneske?
PASSION frem for argumenter…..
• Mennesket skal præsenteres for ”billeder” af virkeligheden
og herfra bevæges til refleksion og stillingtagen…
> Hvem vil jeg være??
Dannelsesmæssige perspektiver??
”Subjektiviteten er sandheden ”
Filosofi handler om livet…
• Sandheden om verden handler om det levede liv.
• Du skal fokusere på hvordan du forholder dig til dig
selv, til dit medmenneske og til Gud.
Tager du dig selv alvorligt?
• ”At forholde sig” har at gøre med din levemåde.
• Man kommer nærmere sandheden, når man forholder
sig til det levede liv.
Vi skal lære at forholde os til måden, vi forholder os på
”Subjektiviteten er sandheden ”
Sandheden er det subjektive…
• Et sandt venskab udspiller sig i min forholden sig til min ven
• Sandheden har at gøre med lidenskab
• At forholde sig sandt, er at forholde sig med lidenskab
• At forholde sig lidenskabeligt til livet er at gå ud i det!
• Dog:
At subjektiviteten er sandheden, betyder imidlertid ikke, at
alt er relativt, og at du blot skal realisere dig selv…. 
Sandheden er ikke subjektiv
• At subjektiviteten er sandheden er vejen til at
forstå, at sandheden ikke er subjektiv!!
• Man skal gennem subjektiviteten gerne erkende,
at man ikke er sin egen herre. Det handler om
tro!
• At holde fast i noget jeg ikke ved.
Sandheden er, med lidenskab af fastholde
uvisheden > Troen på Gud.
Dostojevskijs trosbekendelse
(1821 – 1861)
”Hvis nogen bragte mig beviset for, at
sandheden om vort liv ikke er i Kristus, og hvis
sandheden i virkeligheden ikke var hos Kristus,
så ville jeg hellere være med Kristus end med
sandheden.”
”Subjektiviteten er sandheden med
sandheden er ikke subjektiv..”
Sandheden er ikke subjektiv….
Eksempler fra den katolske skole:
•
Troen på et uangribeligt og umisteligt menneskeværd begrundet og
forankret uden for mennesket selv, - nemlig i Gud.
•
At Gud elsker hvert enkelt menneske ubetinget.
”Vær ikke bange…”.
•
Mennesket bliver menneske ved at forsøge og leve sit liv i kærlighed til
Gud og i kærlighed til sine medmennesker.(Destination).
•
Muligheder for bøn og religiøs erfaring på vores skoler.
Bøn forstået som menneskets – til alle tider – samtale med Gud
”Det der angår den enkelte ubetinget..” (Tillich).
”Subjektiviteten er sandheden
med sandheden er ikke
subjektiv..”
På hvilken måde kunne dette være
relevant, interessant og anvendeligt
i forhold til at holde katolsk skole?
(Efter filmen makkes 5 minutter med sidemanden om dette spørgsmål).
FAKS – Filosofikum - 2014 - 2016
Evaluering og perspektivering af filosofikum 4.+5. marts.
Drøftelse i eget ledelsesteam:
• Hvad synes I hver især har været interessant?
• Er der noget, I er blevet nysgerrige på, som I gerne vil
vide mere om?
• Hvad har kursusdagene givet anledning til af tanker i
forhold til hverdagen på egen skole?
• Er det noget, I gerne vil bruge/arbejde videre med på
egen skole? (Enten internt i ledelsesteamet eller sammen med medarbejderne).
• Hvad ønsker I jer at de kommende gange med
filosofikum?
Rowan Williams
tidligere ærkebiskop af Canterbury
For sandheden kan jo være iskold og gruopvækkende.
Hvis man vil sige et menneske nogle sandheder, kan
man regne med, at klimaet eller karakteren af
samtalen bliver alt andet end varm.
Men Jesu liv var netop ikke koldt, for det udtrykte den
fuldkomne barmhjertighed og kærlighed.
På dette niveau er det at være modtagelig for Kristus
kædet sammen med en ’sandhed’, som er mere
omfattende end en hvilken som helst helhed af
kendsgerninger.

similar documents