Velkommen til foreldremøte om fagvalg 2014

Report
Velkommen til foreldremøte
om fagvalg 23.01.14
To frister
• Fagvalg – internt på skolen. It’s learning
Frist 02.02.
• Søke om inntak på skolen. Søkes på
nett ”Vigo”
Frist: 01.03.
Studiespes
VG1
• Har i år (1. klasse)
• Norsk, engelsk, matematikk (T/P)
naturfag, samfunnsfag, geografi,
kroppsøving
• Fransk, spansk, tysk eller morsmål
Studiespes
VG2 og VG3
• 15 timer fellesfag
• 15 timer programfag (= fag til valg)
• Programfagene er 5-timersfag –
• dermed 3 fag VG2 og 3 fag VG3
Studiespes
VG2 og VG3
Programområder:
• Realfag
• Språk, samfunnsfag, økonomiske fag
Studiespes
VG2 og VG3
Programfag
= fag som velges, fordypningsfag som hører til
ett av de to programområdene.
Alle programfag er på 5 timer
- Hver elev velger
3 (4) fag på VG2
3 fag på VG3
Studiespes
VG2 og VG3
Programfag og -område
2 obligatoriske programfag fra eget programområde
1 valgfritt programfag fra eget eller annet
programområde.
De 2 obligatoriske programfag må tas over to år
Studiespes
VG2 og VG3
2 fag fra eget programområde – må ta begge
over 2 år
3 fag fra eget programområde – kan velge bort
det ene.
Stor fordel med 3 fag
Fagoversikt
VG2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMISKE FAG 1
Sosiologi og sosialantropologi
Historie og filosofi
Rettslære
Medie- og informasjonskunnskap
Kommunikasjon og kultur
Internasjonal engelsk
Reiseliv og språk
Fagoversikt
VG2
SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMISKE FAG 2
Økonomistyring
Markedsføring og ledelse
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Samfunnsøkonomi
Psykologi
Fagoversikt
VG2
Realfag
Biologi
Fysikk
Geofag
Informatikk
Kjemi
Matematikk R eller S
Teknologi og forskningslære
Fagoversikt
VG2
Valgfrie programfag i tillegg
Fra formgiving – Trykk og foto
Fra idrett – Breddeidrett
Studiespes
VG2
Elever som velger matematikk S eller R
- Skal ikke ha obligatorisk matematikk 2P
- Må i stedet ta ett programfag ekstra (5 timer)
- Får da 4 programfag på VG2
- Det 4. faget er også valgfritt og kan hentes fra
begge programområder
Studiespes
VG3
Elever som ikke har tysk, fransk eller spansk fra
ungdomsskolen
- Får obligatorisk fremmedspråk på VG3
- Erstatter ett programfag
- Skal bare ha 2 programfag på VG3, altså de
to obligatoriske programfagene de også
hadde på VG2
Tilleggspoeng
Nasjonal satsing – tilleggspoeng ved inntak til
universiteter og høyskoler
- Realfag
- Fremmedspråk
Norge mangler kompetanse i disse fagene
Tilleggspoeng
- Alle programfag i realfag gir 0,5 poeng
- Matematikk R2 og fysikk 2 (kursene i 3.
klasse som bygger på kurs i 2. klasse) gir 1
poeng
- Fremmedspråk (spansk, tysk, fransk) nivå 3
gir 1 poeng
Studiespes
VG2 og 3
Eksempel
VG2 15 timer
VG3 15 timer
Programfag 1
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig
engelsk
Programfag 2
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
Programfag 3
Samfunnsøkonomi 1
Samfunnsøkonomi 2
Studiespes
VG2 og 3
Eksempel
VG2 15 timer
VG3 15 timer
Programfag 1
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig
engelsk
Programfag 2
Økonomistyring
Økonomi og ledelse
Programfag 3
Samfunnsøkonomi 1
Breddeidrett 1
Studiespes
VG2 og 3
Eksempel
VG2 15 timer
VG3 15 timer
Programfag 1
Matematikk R1
Matematikk R2
Programfag 2
Fysikk 1
Fysikk 2
Programfag 3
Kjemi 1
Programfag 4
Internasjonal engelsk
Breddeidrett 1
Studiespes
VG2 og 3
Eksempel
VG2 15 timer
VG3 15 timer
Programfag 1
Kommunikasjon og
kultur 1
Kommunikasjon og
kultur 2
Programfag 2
Sosiologi og
sosialantropologi
Politikk og
menneskerettigheter
Programfag 3
Matematikk S1
Breddeidrett 1
Programfag 4
Internasjonal engelsk
Informasjon om
faginnhold
- Gis til elevene i fagtimer for fag som bygger på
fellesfag i 1. klasse (f eks matematikk og engelsk)
- Gis til elevene som fellesinformasjon for programfag
som ikke bygger på fellesfag i 1. klasse (f eks
entreprenørskap, psykologi
- Hjemmesiden
- Hefte: "Programfag i studieforberedende
utdanningsprogram
- Læreplaner i de enkelte fag – se
Utdanningsdirektoratet
Fagvalg
- Valget foregår på It's learning
- Frist 02.02
- Bare fag med tilstrekkelig antall søkere blir igangsatt
Omvalg: Mulig ved direkte henvendelse til Bjørn
Alsaker-Nøstdahl fra 01.05 til skoleslutt etter samtale
med rådgiver
Etter sommerferien: Bare etter særskilt søknad
Fagvalg – hva
avgjør?
• Obs: Valget de gjør nå, styrer også valget i 3. klasse!
Omvalg vanskelig på grunn av bindingen til
studieprogram
• To eller tre fag fra eget programområde?
Gode råd?
• Individuelt
• Motivasjon, interesser, mestring, framtidsplaner
• Rådgiver hjelper

similar documents