Fakta om NTNU - lysark - innovasjon og nyskaping

Report
1
Innovasjon og nyskaping
April 2012
2
INNOVASJON OG NYSKAPING
Nyskapingsmål
• Drivkraft for omstilling og nyskaping.
• Internasjonalt fremragende innenfor
forskningsbasert innovasjon og
samarbeid med næringsliv
og offentlig forvaltning.
• Bidrag fra hele NTNUs faglige bredde.
• Velfungerende system for nyskaping.
April 2012
3
INNOVASJON OG NYSKAPING
NTNU – Det skapende universitet
• Formidling av kunnskap, kompetanse og forskningsresultater.
• Bidra til utvikling og fornyelse av samfunn og næringsliv.
FORMIDLING
 innovasjon
FORSKNING
 ny kunnskap
Utvikling av ny teknologi
Internasjonalt samarbeid
UNDERVISNING
 kompetanse
Allmenn- og profesjonsutdanning. Opplæring
April 2012
4
INNOVASJON OG NYSKAPING
Innovasjon og
næringsutvikling
Investorer
Universitetet
Entreprenører
Nyskaping og fornying krever
samhandling mellom:
• Investorer, som
finansierer nye prosjekt.
• Entreprenører, som
generer ideer.
• Næringslivet, som
”eier” og kunde.
• Universitetene, som har en
aktiv rolle i utvikling av ny
Bedrifter
næringsvirksomhet.
April 2012
5
INNOVASJON OG NYSKAPING
Nyskaping – I
• Mange fagemner relatert til nyskaping
• Senter for entreprenørskap
• Innovasjonssenter Gløshaugen (19 bedrifter)
• NTNU Technology Transfer AS (TTO):
Hjelp til idéhavere; Idésøk i fagmiljøene
• Studentforeningen Start NTNU
• NTNU Discovery finansierer kommersialiserbare
forskningsresultater fra NTNU
• Samarbeidsavtaler med næringsliv
• Arrangement (Venture Cup; Technoport Awards)
April 2012
6
INNOVASJON OG NYSKAPING
Nyskaping – II
NTNU på fjerdeplass, etter MiT, Tokyo Inst. of
Technology og Eindhoven Univ. of Technology i
rangering av de universitetene i verden som
samarbeider mest intensivt med næringslivet.
Resultater 2011
• 83 forretningsideer
• 45 patentsøknader
• 10 spin-off-selskaper
•
6 lisensavtaler
April 2012
7
INNOVASJON OG NYSKAPING
Kommersialisering av teknologi
NTNU Technology Transfer AS bidrar til formidling av teknologi og
kunnskap fra NTNU gjennom rettighetsforvaltning,
teknologiverifisering, selskapsetablering, og teknologilisensiering.
• Siden starten i 2004 har
selskapet registrert
794 ideer fra studenter
og ansatte ved NTNU.
• Det er sendt inn
325 patentsøknader.
• Totalt har selskapet
kommersialisert 76 ideer.
April 2012
8
INNOVASJON OG NYSKAPING
Regional virksomhet
• NTNU er og ønsker å være en viktig bidragsyter til
nyskaping og næringsutvikling i regionen.
• Partnere for nyskaping:
NTNU, Sintef, SpareBank 1 SMN og NTE.
• Partnerne pådrivere for samarbeid
næringsliv ̶ forskning i Midt-Norge.
• Samler toppledere i Midt-Norge og sentrale NTNUog Sintef-forskere til årlig «Topplederkonferanse».
April 2012
9
INNOVASJON OG NYSKAPING
Innovasjonssenter Gløshaugen
Inkubator med bedrifter
fra NTNU og SINTEF
19 bedrifter pr. mars 2012
April 2012
10
INNOVASJON OG NYSKAPING
NTNU Technology Transfer AS
• Heleid datterselskap av NTNU.
• Skape næringsvirksomhet fra forskning
ved NTNU og Helse Midt-Norge (inkl. St. Olavs Hospital).
• Etablere spin-off selskap og lisensiere ut ny teknologi.
• Vinn-vinn samarbeid mellom forskere, bedrifter og investorer.
April 2012
11
INNOVASJON OG NYSKAPING
NTNU og næringslivet – I
• 650 større forskningsprosjekter finansiert
av bedrifter, fond og organisasjoner;
ca. 1000 inkl. delprosjekter.
• 210 mill. kr ble tilført NTNU fra
næringsliv og organisasjoner i 2011.
• Våren 2011 var 600 EiT-studenter opptatt
med temaet «et grønnere Trøndelag».
• NTNU har 40,5 årsverk prof. II (ca. 200
personer), mange fagfolk fra næringslivet.
• Omfattende etter- og videreutdanningstilbud, bl.a. via «Kursdagene» ved NTNU.
April 2012
12
INNOVASJON OG NYSKAPING
NTNU og næringslivet – II
• Praksisplasser og prosjektoppgaver i
næringslivet formidles via
www.ideportalen.no
• Internasjonale prosjekter gjennom
IAESTE og EU-programmene
• Formelle avtaler mellom fakultet, bedrifter og
næringslivet for å stimulere gjensidig kontakt
April 2012
13
INNOVASJON OG NYSKAPING
NTNU og Sintef er viktigste
fagmiljø for norsk industri
Norske industribedrifter rangerer
NTNU og Sintef i Trondheim på
topp som samarbeidspartner
Hele 96 prosent rangerer NTNU
eller Sintef i Trondheim som
viktigste fagmiljø
Fra undersøkelse gjort av Norsk
Industri blant 380 medlemsbedrifter.
April 2012

similar documents