kunt u de presentatie van Joost bekijken

Report
Feb 2014
Leiderschap & Professionele Ruimte
Joost van der Stoep
Organisatiewetenschappen (VU Amsterdam)
Organisatie en Personeelsbeleid Rijk (BZK)
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
“De belangrijkste taak van het management is het creëren
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen
van een werkomgeving waarin medewerkers de ruimte
hebben om zich, vanuit een intrinsieke motivatie, in te
spannen voor het behalen van organisatiedoelstelingen”
McGregor, D. (1960)
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
“Wanneer men puur inzet op een top-down management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
systeem, verliest men het voordeel van het directe contact
van de medewerker met de klant”
Follett, M.P. (1942)
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
“De huidige bureaucratische vormen zijn niet in lijn met de
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
hedendaagse realiteit. Nieuwe opkomende vormen zullen
een drastische invloed hebben op de manier waarop het
werk wordt gedaan.”
Bennis, W. (1966)
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
“We moeten naar een manier van werken waar het soort
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
werk en het soort medewerker optimaal op elkaar zijn
afgestemd. Daarvoor moet de medewerker voldoende
vrijheid, uitdaging en verantwoordelijkheid krijgen.”
Bijl, D. (2007)
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
“Leiderschap kan het beste begrepen worden als een
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
kwaliteit van een groep, als een aantal functies die door de
groep worden uitgevoerd”
Gibb, C.A. (1954)
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
“De belangrijkste taak van een leider is het creëren van
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
meer leiders”
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Follett, M.P. (1923)
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Sociale netwerken
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Individuen zijn verbonden door relaties en de constellatie van
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
relaties vormen een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk biedt mogelijkheden en beperkingen voor
professioneel gedrag.
Sociale relaties vertegenwoordigen waarde (sociaal kapitaal)
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Lange onderzoekstraditie: autonome professional vs organisatie / management
Professionele ruimte is de ruimte voor een medewerker om professioneel te handelen
Oorzaken  Ruimte  Gevolgen & organisatorische en interpersoonlijke randvoorwaarden
Vragen?
Contact: [email protected]

similar documents