vernomminjord.no

Report
Vårt fokus
Vårt fokus er å være barnas talerør i miljøspørsmål.
Vi benytter musikk som verktøy. Dette konseptet heter ”Vern om min jord.”
Hvem er vi?
Tore Thorsen og Kari Fjeldstad
Tore har lang erfaring som musiker, har spilt siden han var liten gutt.
Han er tekstforfatter , komponist og har arbeidet med film og TV i 25 år.
Han er ”faren” til Gullars-melodiene, har vært med på utallige plateinnspillinger,
har vært på Norsktoppen osv.
Han har arbeidet i musikalske prosjekter med barn og psykisk utviklingshemmede.
Kari er daglig leder i firmaet Barn i fokus.
Hun har drevet med resirkulering i samarbeid med næringslivet i Hordaland og hatt nært samarbeid
med skoler og barnehager. Er sanger i Storband ,osv.
Har holdt kurs for ansatte i SFO osv.
VI STILLER SPØRSMÅLET
HVA OM………?
Hva om barna har svarene vi ikke har?
Hva om barna ser løsninger vi ikke ser?
Hva om barna har evner vi har mistet?
Hva om barna er i stand til undring som vi har glemt?
Hva om det er de som burde lære oss ?
Hva om ?
BAKGRUNN FOR IDEEN
Ideen kom etter at vi traff hverandre.
Tore hentet frem gamle barnesanger som han hadde
laget under arbeidet med å lage all musikk til barneprogrammet Gullars.
Sangen vi først hørte på var :
•Vern om min jord- som omhandler barnas rett til å arve jorden.
VERN OM min JORD
Vern om min jord , om fisken i havet,
blomsten på marken , fugler og dyr
Livet har gitt meg jorden i gave
Den skal jeg arve, så vern om min jord
Jeg vet min jord har nok til oss alle
Bare vi deler, søster og bror
ALLE VI SMÅ FIKK jorden i gave
Den skal vi arve, vern om vår jord
BAKGRUNN FOR IDEEN
De neste sangene var :
•Ingen trenger ingen - som beskriver at alle trenger en venn.
•To hender - forteller alt vi kan gjøre for hverandre uten at det
koster noe.
IDEEN tar form
Vi hørte fort at dette er sanger med et budskap og ideen om å lage
CD-plate
til inntekt for barn , ble født.
Tenk å få barn til å lære seg disse sangene, synge dem inn på plate og
på denne måten hjelpe andre barn?
Vi bestemte så at de vi vil hjelpe er organisasjonen SOS-barnebyer som
også har barneby i Bergen, plassert i Olsvik.
Hvor finner vi barn
som vil synge?
Vårt neste spørsmål ble: Hvor finner vi barna som vil synge?
Vi så for oss at barnehagebarn burde synge sangene.
Hvor finner vi barna som vil tegne omslaget til platen?
Ideen begynte å vokse.
SANGER TIL INSPIRASJON?
Tenk om sangen
”Vern om min jord” kunne inspirere barn til å lære miljøfokus?
Tenk om denne sangen kunne benyttes til å tale barnas sak i miljøspørsmål?
Tenk om sangen
”Ingen trenger ingen ” kunne inspirere barn til å lære at alle er forskjellige
men skal aksepteres og alle trenger en venn?
Tenk om sangen
”To hender” kunne inspirere barn til å lære hva to hender kan utrette uten
at det koster noe?
Tenk om også voksne kan lære seg disse sangene?
MUSIKKens magi
Vi har erfart at musikk i seg selv har en positiv innvirkning på mennesket, både
fysisk og mentalt. Den åpner dører til det indre univers.
Vi vet og har erfart at musikk kan benyttes til å
•
Vekke undring
•
Vekke følelser
•
Skape bilder
•
Stille smerte
•
Berolige
•
Oppløfte
•
Motivere
•
Åpne kreative dører
•
Gjør hjernen klar til videre læring uansett fag.
Vi ønsker å benytte oss av denne kunnskapen om musikkens virkning.
Hva sier forskning ?
Vi leter etter hva forskning sier om musikkens virkning på kroppen og blir overveldet:
Hva sier forskning ?
Les vedlegg
”Dokumentasjon på Musikkens virkning”
og
”Studier av Musikkens virkning.”
Musikkens magi
20
18
16
u te n
m u s ik k
14
12
10
8
6
m e d m u s ik k
4
2
da ge r
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
10
7
4
0
1
atferd
an tall ep iso d er m ed p ro b lem atisk
Individualisert musikk mot uro
MUSIKKens magi
Tore har laget en CD som heter ”Musikk til ro ”
Denne kan benyttes i barnehager og skoler for å skape ro, redusere stress og
aggresjon, øke konsentrasjon og innlæring.
Etter å ha lest forskningsresultater mener vi ”Musikk til ro” er et ”must” for
alle som jobber med barn.
Vi vil tilby barn og voksne avslapning til slik musikk.
Vi vet at musikk blir benyttet til å roe ned barn som har vært utsatt for krig
og andre traumatiske opplevelser. Dette skjer bl.a. i SOS-barnebyen i
Betlehem.
MUSIKKens magi
Denne musikken kan benyttes til kreative prosjekter blant barn.
Dette gjøres ved å spørre barna etter at de har lyttet til musikken:
•Hva følte de?
•Hvilke bilder så de ?
•Kan de tegne det som musikken fortalte?
Barna kan ha utstilling med bildene som musikken skapte.
•Foreldre bør tilbys slik musikk.
•De ansatte i barnehager og skoler bør benytte slik musikk.
Mulighetene og bruksområdene er uendelige.
Hensikt og visjon
Vi ser muligheten til å benytte musikk til å forandre verden ved å påvirke
positivt på barnas vegne.
Som foreldre er det vanskelig å ikke bli påvirket av den situasjonen som
kloden vår er i.
Vi vil alle at våre barn skal gå en trygg fremtid i møte. Vi ser kraften i ”Vern
om min jord ”-prosjektet.
Noen har sagt at
”Ett menneskes mot er nok til å forandre verden” . Dette tror vi på!
SANGENES MAGI
SANGEN ”VERN OM MIN JORD” OG MILJØFOKUS
Vi mener denne teksten kan inspirere og benyttes til å fokusere både
• på det indre miljø i mennesket,
• det mellommenneskelige miljø i barnehagen
• samt det ytre miljø.
SANGENES MAGI
DET INDRE MILJØ.
Hva gjør at vi har det bra?
Riktig mat, lite sukker.
Nok søvn og hvile.
Få brukt våre kreative evner - bli inspirert.
All kunstnerisk utfoldelse øker vår språkforståelse og evne til å
kommunisere.
SANGENES MAGI
DET MELLOMMENNESKELIGE MILJØ.
Sangene
” To hender ”og ”Ingen trenger ingen ”
omhandler omsorg for hverandre og samhold mellom mennesker.
Disse prinsippene danner grunnlag for et godt mellommennelskelig miljø
både lokalt og internasjonalt.
SANGENES MAGI
DET YTRE MILJØ.
Vi vet at mange barnehager allerede er godt i gang med å sortere avfall
osv.
Dette er strålende.
Vi ønsker at barnehager og skoler aktivt skal benytte seg av
”Vern om min jord”-prosjektet til inspirasjonskilde for miljøtenkning.
Vern om min jord-sangen blir dermed en viktig del av verktøyet som barna
skal benytte for å bli hørt i miljødebatten.
SANGENES MAGI
Vi ønsker å samhandle med Næringslivet om en ny måte å møte
miljøutfordringen på.
Vi ønsker at næringslivet forplikter seg til å gjøre bevingede ord om miljø
til handling gjennom en aktiv miljøprofil. Vi ønsker at de skal bli aktive
medlemmer i Vern om min jord- ved bl.a å kjøpe Vern om min jord-effekter
og miljøkvoter laget av barna selv.
Gjennom dette må næringslivet vise barna at de mener alvor. På denne
måten viser de voksne at de tar barnas ønsker på alvor.
GJENVINNING I PRAKSIS
Vi ønsker å vise barna alle muligheter som ligger i resirkulering.
Her er uendelige muligheter, en kan blant annet lage musikkinstrumenter
av det en finner på søppelfyllingen. Vil du vite hvordan?
Her vil vi nevne :
•”Kikoste ” som er et musikkinstrument laget av en blikkboks festet til et
kosteskaft med strenger på
•Maraccas som er et rytmeinstrument som lages av avispapir ,sand eller
grus og en pinne som du finner i skogen
•Claves som består av to runde stolbein .Disse kan du slå rytme med.
•I barnebyen i Betlehem lager barna fløyter av resirkulert materiale.
Vern om min jord-effekter
Vern om min jord-CD
Musikk til ro - CD
Puter
Bilder
Postkort
T-skjorter
Nøkkelringer
Vern om min jord-profil i alt visuelt materiale
Barnetegninger – Miljøkvoter
Se www.vernomminjord.no
Vil dere være med?
MUSIKK TIL RO-PROSJEKT
Vi har utarbeidet manual til avslapningsøvelser og vi lærer å kjenne lyden
av eget hjerte og egen pust.
Vi ønsker tilbakemelding på hva barna opplever i musikken, vi ønsker å se
tegninger og høre fortellinger om opplevelsene.
Vi ønsker tilbakemelding på effekter av bruk av dette opplegget.
Dette gjelder både fra voksne og barn.
Hva kan vi bidra med?
CD- PROSJEKTET.
• Vi leverer musikken, tekst ,noter og gitarbesifring til de sangene som skal
spilles inn, for innøving i barnehage eller skole.
• Vi står for innspilling på en avtalt dato.
MUSIKK TIL RO-PROSJEKTET
• Vi leverer musikken og manual til aktiviteten vedrørende avslapning og
stressfjerning.
• Vi utarbeider evalueringsskjema
Hva kan vi bidra med?
RESIRKULERINGSPROSJEKTET
• Vi leverer ideforslag til musikkinstrumenter og leker som kan lages av
resirkulert materiale
• Vi holder Motivasjonsseminar vedrørende nytt miljøfokus- hva kan den
enkelte gjøre?
• Vi holder Inspirasjonskurset- ”Jeg fant , jeg fant” som viser hva som kan
skapes uten penger
• Vi gir tilgang til gjenvinningsmarked.
• Vi utsteder Musikalske Klimakvoter til Næringslivet, utformet av barna i
barnehagen
Hva er utført?
Vi har gitt ut CD i samarbeid med Olsvik barnehage i Bergen.
Inntekter av salget gikk til SOS-barnebyer.
Vi har avholdt Vern om min jord-konsert i Grieghallen til inntekt for SOSbarnebyer.
Vi har ”prøvekjørt” Musikk til ro som benyttes av ansatte i SOS-barnebyen i
Olsvik.
Vi har videre brukt denne musikken til Baby-sang med godt resultat.
Se vedlegg : ”Referanse Musikk til ro.”
KUNSTPUTER
Hvordan skape noe som symboliserer dette å ta vare på jorden?
Jeg kommer på ideen å sy puter med bildene mine på, flette inn tekst fra
”Vern om min jord”-sangen.
Tenk om dette kan være symbolet , tenk om alle barnehager kjøper puter som barna kan
holde rundt, hvile hodet på?
Tenk om hotellkjeder kjøper inn Vern om min jord- puter for å vise at de tar miljøet på
alvor?
Tenk om putene kan kjøpes inn til Oseana som et symbol på at det tenkes miljø?
Tenk om…………………..
Våre mål
Få Vern om min jord- prosjektet inn i alle barnehager i Norge.
Få Næringslivet med som medlemmer i Vern om min jord.
Få alle barn i alle SOS-barnebyer til å synge ”Vern om min jord”-sangen på
sitt språk. Vi har startet oversettelsesarbeidet.
Arrangere Vern om min jord-konsert i Grieghallen til neste år, med
musikere fra Bergen. Vi starter Live Earth-prosjektet i Bergen.
Gjennomføre bestillingskonserten til åpningen av konserthuset Oseana i Os
kommune.
Arrangere Vern om min jord-konsert i Oslo og andre store byer.

similar documents