T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z oo

Report
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci elektroenergetycznej
(z możliwością rozbudowy do pozostałych mediów)
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Ciągły wzrost cen energii
elektrycznej niepokoi
zarówno odbiorców
indywidualnych
jak i przedsiębiorców
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Powoduje również że tym chętniej wszyscy zwracają się ku
rozwiązaniom energooszczędnym oraz optymalizującym jej zużycie.
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę jak wielkie wymierne
korzyści przynosi optymalizacja zużycia energii, szczególnie
stosowana dla dużej skali
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Niewiedza w tym zakresie przyczynia się
do ponoszenia znacznych kosztów
stałych funkcjonowania
przedsiębiorstwa, z którymi na pierwszy
rzut oka nie da się nic zrobić
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Firma T-Matic Grupa Computer
Plus Sp. z o.o. specjalizuje się w
dostarczaniu usług oraz
rozwiązań technicznych
pozwalających znacząco
zredukować koszty związane z
energią przy relatywnie
niewielkim nakładzie środków
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Korzystanie z naszej wiedzy, doświadczenia
oraz zaawansowanej technologii skutecznie
podnosi wydajność systemów energetycznych
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Innowacyjność stosowanych
rozwiązań pozwala na
tworzenie globalnych – w skali
przedsiębiorstwa –
zintegrowanych systemów
zarządzania zużyciem energii i
wizualizacji sieci
elektroenergetycznej
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
z możliwością rozbudowy do pozostałych
mediów i systemów, według
indywidualnych potrzeb klientów np.
powiązanie z kontrolą i sterowaniem
maszyn i urządzeń
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Nasze rozwiązania są kluczem do
zmniejszenia kosztów ponoszonych przez
Państwa przedsiębiorstwo
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
System min. umożliwia łatwe
bilansowanie zużycia energii elektrycznej
oraz kontrolę poboru mocy jak i sprawne
rozliczania odbiorców energii elektrycznej,
motywując ich tym samym do oszczędności
oraz efektywnego jej wykorzystania
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Na zdjęciach widać rzeczywistą
rozdzielnię PZO zakładu oraz
jej schemat funkcjonalnoideowy odzwierciedlający
bieżący stan aparatów
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
System został
zbudowany w
oparciu o
produkty firmy
Schneider
Electric
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Aparaturę kontrolno-pomiarową
SN typu SEPAM S80 / S40 oraz
NN typu PM500MG / 710MG / 9C
i sieć komunikacyjną Modbus
TCP/IP oraz lokalne segmenty
Modbus RTU
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
System daje możliwość stałego monitorowania
napięć, prądów i mocy, w tym szczytowych na
poszczególnych polach SN i odbiorach NN
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Wybrane parametry mogą być rejestrowane do późniejszej
analizy w postaci trendów czasowych
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Istnieje możliwość
wydawania
poleceń
zwrotnych z
systemu…
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
…w celu resetowania
zabezpieczeń, kasowania
błędów urządzeń czy też
rozłączania
rozłączników/wyłączników
w sytuacjach awaryjnych
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Dostęp do tych funkcji jest regulowany systemem
kont użytkowników, którym przydzielane są
odpowiednie uprawnienia
Ważną cechą jest również monitorowanie i
rejestracja mocy szczytowych, których przekraczanie
wiąże się z ponoszeniem znacznych kosztów
Monitorowaniu mogą również podlegać pola
i odejścia dla konkretnych urządzeń w rozdzielniach
NN
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Archiwizacja danych dla tych urządzeń daje
możliwość analizy warunków pracy i dociążenia
urządzenia, oraz planowanie przyszłych
możliwości produkcyjnych
Informacje o sytuacjach
awaryjnych w sieci
elektroenergetycznej są
wyświetlane w formie alarmów
i ostrzeżeń oraz przekazywane
w formie komunikatów SMS
pod wskazane numery
telefonów
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
N/20/1/2009
utworzono / created:
20/1/2009 06:00:00 AM
Energy Media
Monitoring System®
Raport zmianowy 12h zużycia energii el. dla wydz.
PZO
Shift report on 12h electrical energy usage for the department of
PZO
Suma zużycia energii elektrycznej
44100 kWh
Sum of electrical energy usage
w tym / including
Zasilanie zakładu / Power Suply
PZO Pole 5 podstawowe
PZO Pole 7 rezerwowe
Odpływy zakładowe
PZO Pole 9
kierunek / direct
PZO Pole 10
kierunek / direct
PZO Pole 1
kierunek / direct
PZO Pole 2
kierunek / direct
PZO Pole 3
kierunek / direct
PZO Pole 11
kierunek / direct
PZO Pole 0
kierunek / direct
PO-1
PO-2
PO-3
PO-4
PO-5
PO-6
PO-7
ΔΕ, kWh
44100
0
Pśr, kW
3338
0
Pmax, kW
4117
0
ΔΕ, kWh
4900
1100
9200
9600
4800
14500
Pśr, kW
343
35
690
684
325
1071
Pmax, kW
447
100
860
913
500
1293
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
System potrafi
generować raporty za
wskazany czasookres
które mogą być analizą
poboru mocy i zużycia
energii dla wskazanych
obszarów - odbiorców.
Raporty mogą być
rozsyłane do wskazanych
odbiorców drogą e-mail
Część operatorska została stworzona w oprogramowaniu Citect SCADA,
z wykorzystaniem wielkoformatowego monitora
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Monitor wraz z
systemem jest głównym
źródłem
informacji o stanie
zakładowej sieci
elektroenergetycznej
i zajmuje centralne
miejsce w
pomieszczeniu
Dyżurnego Energetyka
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Podsumowując, system umożliwia:
- stałe diagnozowanie stanu sieci energetycznej
- zdalne monitorowanie parametrów sieci energetycznej
(Internet i przeglądarka WWW)
- maksymalne skrócenie czasu reakcji w przypadku awarii
- kontrolowanie zużycia energii elektrycznej
- rejestrowanie mocy szczytowych oraz ich przekraczanie
- efektywne planowanie zużycia energii
Funkcjonalność systemu przynosi wymierne korzyści
w postaci oszczędności finansowych oraz produktywnego
planowania.
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
Piotr Ponichtera
Dział Automatyki Przemysłowej
e-mail:
[email protected]
tel. 085 74 89 160, fax: 085 74 89 101
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
15-440 Białystok, ul. Malmeda 1
Zintegrowany System Zarządzania Zużyciem Energii
i Wizualizacji Sieci Elektroenergetycznej
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.

similar documents