Phryne - oidsaluomad

Report
Phryne,
Knidose Aphrodite
modell
karismaatilisi
naisi
ajaloost
Phryne
• [friine] (tõlkes ’kärnkonn’ –
arvatavasti tõmmu näo tõttu)
• Phryne elas IV saj eKr.
• Ta poseeris skulptor
Praxitelesele, kui too lõi ühe
antiikmaailma kuulsama
taiese – nn Knidose
Aphrodite.
Praxiteles
Knidose Aphrodite
(rooma koopia vanakreeka pronksoriginaalist)
Müncheni glüptoteek
Müncheni glüptoteek
•
•
•
•
München on linn Lõuna-Saksamaal, Baierimaa pealinn.
München on tuntud oma kunstimuuseumide poolest.
Glüptoteek on ruum või hoone, kus hoitakse skulptuure.
Fotol on Müncheni glüptoteek, kus on rikkalik
kollektsioon vanakreeka ja -rooma skulptuure.
• (Pinakoteek on ruum või hoone, kus hoitakse pilte.)
Praxiteles
• Vanakreeka skulptor (4. saj eKr)
• Esimesi antiikkreeka skulptoreid,
kes hakkas modelleerima
elusuuruses naisakte.
• Praxitelese teoste originaalid
pole säilinud, kuid on rohkesti
rooma koopiaid.
• Praxitelese kuulsaim modell oli
Phryne, kelle järgi kunstnik
modelleeris hulganisti Aphrodite
kujusid.
Praxiteles
Knidose Aphrodite torso*
Louvre, Pariis
___________
* torso – jäsemeteta ja peata
inimfiguur, hrl. raidkuju
Knidos
• Knidos (Cnidus, Knidi) – spartalaste asutatud
kreekakeelne koloonia Väike-Aasias, tänapäeva
Türgi edelarannikul.
• IV saj eKr oli Knidos tähtis sadamalinn, kus
valitses demokraatia; seal vermiti ka oma raha.
• Peale Praxitelese Aphrodite paigutamist sealsesse
pühamusse sai linnast antiikaja suuremaid
turismikeskusi.
• Rooma keiser Hadrianus lasi II saj oma suvilasse
Tivolis rajada sama templi koopia, kus loomulikult
ilutses ka samasugune skulptuur.
Rüütu Aphrodite!
• Algselt tegi Praxiteles Phrynest kaks skulptuuri, sest talle
laekus kaks sarnast tellimust.
• Üks skulptuur kujutas rüütut Aphroditet, teisel oli
jumalanna naiselikkus riietega varjatud.
• Et senini polnud veel keegi teinud täiesti paljast naisekeha
kujutavat skulptuuri, eelistasid esimesena kohale tulnud
Chiose saare esindajad sündsama väljanägemisega kuju.
• Knidose linn pidi rahulduma alasti Aphroditega.
• Juhtus ime. Knidose templisse paigutatud Aphrodite kuju
sai üheks antiikmaailma kuulsamaks taieseks. Inimesed
tulid Väike-Aasiasse väga kaugelt, isegi Sitsiiliast ja Nikaiast
(Nice’ist), et oma silmaga seda maailmaimet näha.
Praxitelese skulptuurid olid kuulsad
Aphrodite kujust sai
Knidose linnriigi (polise)
sümbol. Kujust tehti
koopiaid, seda kujutati
vaasidel, puutahvlitel,
müntidel jm.
Knidose Aphroditest sai
tõeline kaheksas
maailmaime.
Knidose münt Praxitelese teose
kontuuridega
Phryne amet
• Phryne oli elukutseline hetäär*. Tema kodus
Ateenas käisid suure raha eest aega veetmas
ajastu kuulsad poliitikud, kirjandus- ja
kunstiinimesed. Näiteks saadeti tema majja tolle
aja suur filosoof Diogenes** taga otsima
sõjakäigule hiljaks jäävat väepealikku.
• Ühe öö eest nõudnud Phryne külastajatelt
hiigelsummasid (kuni 10 000 drahmi).
________________________
* hetäär – haritud ja sotsiaalselt tunnustatud prostituut, ülalpeetav naine Vana-Kreekas;
hetäärid olid vallalised naised, kes oma ilu ja haritusega teenisid elatist meeste
ahvatlemisega; sama elukutse esindajate kohta on hiljem kasutatud ka sõnu
poolilmadaam, kurtisaan
** Diogenes Sinopest (u 412 – 323) – küünikute koolkonna filosoof, kes legendi järgi elas
vaadis, oli äärmiselt vähenõudlik
Phryne ja Teeba
Phryne kogus nii suure varanduse, et kui
Aleksander Suur 336. a eKr Teeba* linnamüürid
lammutada laskis, soovis Phryne oma rahadega
linnamüüri üles ehitada. Vastutasuks nõudis ta
vaid, et teebalased kinnitaksid linnamüürile tahvli
sõnadega: Mille Aleksander lammutas, pani
Phryne taas püsti. Teebalaste uhkus ei lubanud
pakkumist vastu võtta.
_______________
* Jutt käib Kreekas asunud Teeba linnast. Mitte segamini ajada Egiptuse omaaegse
pealinnaga!
Kunstnik ja modell
• Praxiteleselt Phryne poseerimise eest raha ei võtnud, kuid
suuremeelne skulptor lubas tal valida ühe oma töödest.
• Phryne küsis kunstnikult, millist tööd ta ise enim hindab. Skulptor
vastas kahemõtteliselt, et kõik tema tööd on surematud.
• Siis võttis naine appi kavaluse: ta saatis kunstniku ateljeesse orja
teatega, et mehe kodu põleb ja kohe-kohe jõuavad leegid ruumini,
kus on varjul tema kunstiteosed. Praxiteles karjatanud: „Kui
„Puhkav saatür“* hävib, olen laostunud!“
• Nii saigi kaval naine teada, millist tööd kunstnik ise kõige
kõrgemalt hindab. Just selle teose Phryne oma koju toimetaski.
• Praegu saame „Puhkavat saatürit“ imetleda Kapitooliumi
muuseumis Roomas. Loomulikult on tegu roomaaegse koopiaga.
_______________
* saatür – kitse pea ja sabaga kiimaline olend vanakreeka mütoloogias;
Puhkav saatür
•
•
•
•
Praxiteles
Puhkav saatür
(rooma koopia)
Kapitooliumi muuseum,
Rooma
• Kunstnik kujutab saatürit
teravate kõrvadega ilusa
noorukina
Knidose Aphrodite
kui trendilooja
• Sellest skulpturaalsest
kompositsioonist sai alguse
üleüldine nn Knidose Aphrodite
tüüpi naisekeha kujutamine
kunstis.
• Kindlasti tuleb sama tüüpi taieseks
pidada ka Louvre’i uhkust – Milose
Venust. Ehk annab Knidose
Aphrodite aimu, mis asendis võisid
olla teise väga kuulsa skulptuuri
käed.
Praxiteles
Knidose Aphrodite
(rooma koopia vanakreeka
pronksoriginaalist)
Müncheni glüptoteek
Võrdle!
Praxiteles
Knidose Aphrodite
(rooma koopia
vanakreeka
pronksoriginaalist)
Müncheni glüptoteek
Milose Venus
Louvre, Pariis
Täiuslikult kaunis
• Ateenas ei jätnud kadetsejad Phrynet rahule. Talle
esitati süüdistus jumalate teotamises ning enda
samastamises jumalanna Aphroditega.
• Kui suurkohtu liikmed olid juba pikast
süüdistuskõnest tukkuma jäämas, tõmbas Phryne
advokaat kaunitarilt teda katva rüü. Sellega oli
tõestatud, et nii täiuslikku keha saab valitseda vaid
sama täiuslik hing.
• Phryne ebamaine ilu oligi advokaadi sõnul
jumalanna enda maine kehastus.
• Vahejuhtum tegi Phryne veelgi kuulsamaks. Nüüd
hakkasid ka ateenlased oma kodudesse Knidose
Aphrodite koopiaid tellima.
Jean-Léon Gérôme
Phryne Ateena suurkohtu ees (1861)
Kunsthalle, Hamburg
Hulganisti koopiaid!
• Antiikautorid räägivad veel ühest
Praxitelese teosest, mis kujutanud
elusuurust rüütut Phrynet ning mis
paiknenud Apolloni templis Delfis. Kuju
olnud üleni kullatud ning selle ees olnud
pidevalt rahvahulk.
• Roomlased kopeerisid Knidose Aphroditet
nii massiliselt, et tänase päevani on
säilinud u 50 erinevat versiooni.
• Koopiatest on pronksoriginaalile ehk kõige
lähedasem see, mis praegu paikneb
Müncheni glüptoteegis.
• Hinnatakse ka Louvre’is eksponeeritavat
nn Kaufmanni pead, kuid ka torsot, mida
siiani peetakse naise ilu etaloniks.
Knidose Aphrodite pea
Praxiteles
Knidose Aphrodite pea,
nn Kaufmanni pea
Louvre’i muuseum
Knidose
Aphrodite
Praxiteles
Knidose Aphrodite (rooma
koopia vanakreeka
pronksoriginaalist)
Vatikani muuseum
Knidose Aphrodite Eestis
• Ka Eestis on võimalik oma silmaga Knidose
Aphroditet kaeda. Selleks tuleb minna Tartu
Ülikooli peahoonesse, kus 1. korruse vasakus
tiivas paikneb ülikooli kunstimuuseum.
• Tartu ülikooli kunstimuuseumis
eksponeeritakse kuulsaimate
antiikskulptuuride kipskoopiaid. See muuseum
on suureks abiks neile, kel tuleb sooritada
kunstiajaloo eksam.
Tartu Ülikooli kunstimuuseum
Kordamine: kunstiajalugu I
• Kes on Praxiteles?
• Kuulus vanakreeka skulptor (4. saj eKr), kes
esimesena hakkas modelleerima elusuuruses
naisakte; kuulsa Knidose Aphrodite looja
• Ruum või hoone, kus hoitakse skulptuure, on ...
• .... glüptoteek
• Ruum või hoone, kus hoitakse maale, on ...
• .... pinakoteek
Kordamine: kunstiajalugu II
• Kus paikneb Praxitelese loodud
Knidose Aphrodite (vt fotot)
parim koopia?
• Saksamaal, Müncheni
glüptoteegis
• Kes on Praxitelese kuulsaim
modell?
• Phryne
• Jäsemeteta ja peata inimfiguur
(hrl. raidkuju) on ...
• … torso
Kordamine: kunstiajalugu III
• Kuidas on Praxitelese looming tänapäeva
jõudnud (hoolimata sellest, et originaalid pole
säilinud)?
• Roomlased tegid Praxitelese loomingust
hulganisti koopiaid, ta oli nii oma eluajal kui ka
hiljem roomlaste seas väga menukas kujur
• Millisest materjalist olid Praxitelese
originaalskulptuurid?
• Pronksist (see saigi neile saatuslikuks – metalli
vajati hiljem sõjatööstuse tarbeks)
Kordamine: kunstiajalugu IV
• Miks kutsutakse Praxitelese kuulsaimat taiest Knidose
Aphroditeks?
• Aphrodite kuju tellis 4. saj eKr kunstnikult Knidose linn
(kreekakeelne koloonia praeguse Türgi territooriumil);
Aphrodite kuju paigutati Knidose linna templisse
• Miks sattus just seesugune Aphrodite knidoslaste
omandusse?
• Kaks linna olid tellinud Praxiteleselt Aphrodite kuju;
esimesena kohale jõudnud linna esindajad valisid riietatud
jumalanna, knidoslastele jäi alasti Aphrodite.
• Mille poolest oli Knidose Aphrodite omal ajal erandlik, nii
et seda tuldi vaatama kauge maa tagant?
• Jumalannat kujutati alasti
Kordamine: kunstiajalugu V
• Millist oma teostest skulptor Praxiteles ise väga
kõrgelt hindas?
• „Puhkav saatür”
• Kas seda teost saab näha ka tänapäeval?
• Pronksoriginaal pole säilinud, Rooma-aegset koopiat
saab näha Kapitooliumi muuseumis Roomas
• Mille poolest erineb Praxitelese saatür mütoloogia
tavapärasest saatürist?
• Tavaliselt kujutati saatürit kitse pea ja sabaga
kiimalise olendina, Praxiteles kujutab kaunist
noorukit, kellel on teravad kõrvad
Kordamine: kunstiajalugu VI
• Nimeta veel Knidose Aphrodite tüüpi skulptuure!
• Milose Venus (Louvre, Pariis)
• Kus saab Eestis näha kõige kuulsamate
antiikskulptuuride koopiad?
• Tartu Ülikooli ajaloomuuseumis (ülikooli
peahoones)
Kordamine: Phryne I
• Mitmendal sajandil enne meie ajaarvamist Phryne
elas?
• 4. sajandil e.Kr
• Oletame, et Phryne sündis a 370 eKr. Mitu aastat
tagasi ta sündis?
• (370 + 2013 =) 2383 aastat tagasi
• Millise elukutse esindaja oli Phryne?
• Ta oli hetäär (haritud ja sotsiaalselt tunnustatud
prostituut, kes oma ilu ja haritusega teenis elatist
meeste ahvatlemisega; tema majas käisid suure raha
eest aega veetmas ajastu kuulsad poliitikud,
kirjandus- ja kunstiinimesed; sama elukutse
esindajate kohta on hiljem kasutatud ka sõnu
poolilmadaam, kurtisaan)
Kordamine: Phryne II
•
•
•
•
•
Mida tähendab Phryne nimi?
Kärnkonn
Millises linnas Phryne elas?
Ateenas
Kuidas Praxiteles Phrynele modellitöö eest
maksis?
• Ta lubas Phrynel valida ühe oma skulptuuridest.
• Millise skulptuuri Phryne valis?
• “Puhkav saatür”
Kordamine: Phryne III
• Mis annab alust väita, et Phryne oli väga rikas?
• Phryne soovis oma rahadega üles ehitada Teeba
linnamüüri, mille Aleksander Suur 336. a eKr
lammutada laskis.
• Phryne olevat selle ettepanekuga soovinud end
Aleksander Suurega võrrelda. Milles see võrdlus
seisnes?
• Vastutasuks linnamüüri eest soovis ta vaid, et
teebalased kinnitaksid linnamüürile tahvli sõnadega:
Mille Aleksander lammutas, pani Phryne taas püsti.
Teebalaste uhkus ei lubanud pakkumist vastu võtta.
Kordamine: Phryne IV
• Kadetsejad andsid Phryne kohtusse. Milles teda
süüdistati?
• Talle esitati süüdistus jumalate teotamises ning
enda samastamises jumalanna Aphroditega.
• Millise kavalusega Phryne advokaat oma kliendi
päästis?
• Phryne advokaat rebis kaunitarilt teda katva rüü,
paljastades tema täiusliku keha. Phryne
ebamaine ilu oligi advokaadi sõnul jumalanna
enda maine kehastus.
Aitäh!
Allikad
• Lauri Leesi õppematerjalid TPL-i kodulehel:
http://www.tpl.edu.ee/joomla/index.php/269-oppeaasta-kolmasroomusonum-7-karismaatilist-naist
• Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
• www.eki.ee (“Eesti keele seletav sõnaraamat”):
http://www.eki.ee/dict/ekss/
• www.google.com
Koostanud: Anneli Oidsalu

similar documents