Document

Report
NMBU 2014
Praktisk informasjon
Overgangen til NMBU 01.01.2014
Hvor finner du informasjon?
• Support.nmbu.no
– Generell informasjon for ansatte og studenter
– IT ved NMBU – vanlige spørsmål
– Administrative systemer
– Spørsmål og svar
• Dette er et nettsted hvor informasjonen skal
legges ut fortløpende
Post
• Felles postadresse for NMBU (brevpost/arkivverdig post til NMBU
sendes hit) :
– NMBU
Postboks 5003
NO-1432 ÅS
• Postadresser til arbeidsstedene (aviser, tidsskrifter/magasiner,
postsendte pakker, adressert reklame osv. sendes hit og må påføres
institutt/enhet/senter og evt. personnavn.):
– NMBU – Campus Adamstuen, NN, Postboks 8146 Dep., 0033 OSLO
– NMBU – Campus ÅS, NN, Postboks 5003, 1432 ÅS
• Leveringsadresse for budleveranser (pakker og post som ønskes
levert «dør-til-dør»)
– Liste kommer senere
Telefon
• Hovednummer for NMBU: 67 23 00 00
– Betjenes av felles servicetorg
• Øvrige telefonnummer fungerer som før inntil
videre
– Viktige nummer (klinikker mm) blir beholdt
• NMBU gjennomfører en gradvis overgang til
telefoni via Lync.
– Benytter ny nummerserie: 67230000 – 67232999
ID- og adgangskort
• Eksisterende kort vil fungere som før på de
respektive campus.
• Personer som har behov for adgang på begge
campusene bør skaffe nytt kort
• Ved utstedelse av nye kort vil man få kort med
ny grafisk profil som fungerer på begge
campusene.
E-post
• Nye adresser: [email protected]
– Etter 01.01.2014 må du benytte nmbu.no-adresse for
å sende e-post (oppretting av nmbu-konto:
https://brukerdata.nmbu.no
• Man kan motta e-post på nvh.no- og umb.noadresser.
– Mottak på disse adressene vil bli beholdt i lang tid
framover.
– Men du kan ikke sende e-post fra disse adressene
etter 01.01.2014
Hvordan håndtere flere e-post-kontoer
• Alle vil ha behov for å håndtere både den
«gamle» e-posten (nvh.no eller umb.no) og den
nye nmbu-e-posten.
• Det er flere alternative måter å gjøre det på:
– Bruke webmail for en av kontoene
– To kontoer i Outlook
– Videresending fra nvh.no eller umb.no, samt kopiere
gammelt innhold
• Ta kontakt med IT-support for å finne ut hva som
er mest hensiktsmessig for deg.
PCer og hjemmeområde mm
• PCen vil for de aller fleste fungere som før – også
etter nyttår
• IT-avdelingen gjennomfører et
omleggingsprosjekt hvor alle PCer skal legges om
til NMBU-PC (nmbu-klient).
– Dette vil ta tid – flere måneder
• NMBU-systemene er tilgjengelig for alle på en
såkalt fjernkontorløsning - «remote office»
– Agresso, public360, nmbu-hjemmeområde, mm
Å komme i gang
• Aller først: Aktiver din NMBU-konto
– Det kan du gjøre allerede nå på:
https://brukerdata.nmbu.no
– Aktivert NMBU-konto er en forutsetning for å ta bruk
NMBU-systemene
• Det anbefales at så mange som mulig aktiverer
sin NMBU-konto før nyttår!
– Det kan bli kø………
Mer informasjon på:
support.nmbu.no

similar documents