F*nn: *NFORMAT*KA MÖVZU: **killi m*tnl*r Sinif: V a Mü*llim: Hac

Report
Fənn: İNFORMATİKA
Mövzu: Şəkilli mətnlər
Sinif: V a
Müəllim: Hacıyeva Ulduz
Balakən rayonu Nizami adına 1
saylı tam orta məktəbin
informatika müəlliməsi
www.nizami1.com
• DƏRSİN MƏQSƏDİ
Yığılmış mətnə şəkil əlavə etməyi bacarmaq
Şəklin ölçülərini dəyişmək.
Sənədi komputerin yaddaşında saxlamaq
• STANDART
3.1.3 Proqramın icrasına dair bacarıqlar nümayiş etdirir
3.2.2 Mətni yadda saxlamaq və çap etmək bacarıqlarını nümayiş etdirir.
3.2.3 Şəkilləri mətnə əlavə edir
Dərsin tipi Praktik
• İŞ FORMALARI
Bütün siniflə iş, cütlərlə iş.
• İŞ ÜSULLARI
Kompüterdə iş
• İNTEQRASİYA
A-d. 3.1.1; 3.2.1 ; 3.1.4
• TƏCHİZAT
Kompyuter, proyektor, qiymətləndirmə vərəqləri
• PROQRAM
TƏMİNATI
Ms. Word
Motivasiya
1.Paint proqramından nə üçün istifadə
olunur?
2.İnternetdə Google axtarış sistemindən
hansı növ axtarışlar etmək olar?
3.Mobil telefon və rəqəmsal foto
kameranın hansı ortaq cəhəti var ?
4.Skaner informasiyani hansı formada
kompüterə daxil edir?
•
• 1. Şəkilli mətnlərin şəkilsiz
mətnlərdən üstünlüyü nədir ?
• 2. Şəkli mətnin hansı hissəsinə
qoysaq yaxşı olar ?
Mətnə şəkli necə əlavə
etmək olar?
• Tapşırıq: Göstərişləri yenə yetirin. Hər addımdakı sualların cavablarını vərəqdə
yazın.
• Mətn redaktorundan birini başladın. Hansı redatoru başlatdınız? ________
• Aşağıdakı mətni yığın.
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı Azərbaycan Dövlətinin suverenliyinin
rəmzidir. Azərbaycanda üçrəngli dövlət bayrağı ilk dəfə 1918-ci il noyabr ayının 9-da
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə qəbul edilmişdir.
• Kursoru şəkli yerləşdirmək istədiyiniz yerə gətirin . Şəkli harda yerləşdirmək
istəyirsizniz? __________________________________________________
• İnsert
Picture
From file (Вставка
Рисунок
Из файла ) menyu
komandasini seçin. Hansı pəncərə açıldı? _____________________
• İş masasından şəkillər saxlanılan qovluğu tapın və şəkli seçdirib İnsert düyməsini
çıqqıldadın.
• Sənəddə nə baş verdi?
• Sənədi yaddaşda saxlayın . ( Paint proqramında çəkilmiş şəklin yaddaşda
saxlanmasını xatırlayın)
Nəticənin çıxarılması
Şəkilləri mətnə necə əlavə etdiniz? Şəklin ölçüləri sizi
qane edirmi?
Şəkillər kompüterə skanerdən, internetdən ,
rəqəmsal kameralardan, mobil telefonlardan və s.
daxil edilir.
Ms.Word proqramı açılır və şəkillərin mətnə əlavə
edilməsi komandası göstərilir:
İnsert
Picture
From file
(Вставка
Рисунок
Из файла )
açılan pəncərədən şəkillərin yerləşdiyi qovluq
Açılır və lazımi şəkil seçilib İnsert (Вставить)düyməsi
cıqqıldadılır.
1.Şəklin ölçülərini mətnə uyğun etmək üçün :
1.Şəkil seçdirilir .
2 Çərçivənin künclərində və ortasında əməllə gələn
düzbücaqlı tutacaqlardan birinin üzərinə mausun
göstəricisi gətirilir və iki başlı ox əmələ gəlir
3.Mausun sol düyməsini basılı saxlayaraq şəklin
ölçüsünü dəyişmək olar.
Sənədi kompüterin yaddaşında saxlamaq üçün
File
save as
file name -sənədə ad verilir
( Файл
сохранить как
имя файла
komandası yerinə yetirilir.
Save
сохранить)
YARADICI TƏTBİQETMƏ
1.Verilmiş mövzulardan birini seçin və mətni yığın
2. Yığılmış mətni çap edin . (Paint proqramında
çəkilmiş şəklin çap edilməsi qaydasını xatırlayın)
I - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı
haqqında mətnin yığılması.
II - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gerbi
haqqında mətnin yığılması
III – Xocalı faciəsi haqqında mətin yığılması.
QİYMƏTLƏNDİRMƏ
№
Qruplar
Meyarlar
1
Şəkli kompüterin
yaddaşından mətnə əlavə
etmə
2
Şəklin ölçülərinin
dəyişdirilməsi
3
Düzgün icra
4
Vaxtında icra
5
Sənədi yaddaşda
saxlama
6
Sənədi çap etmək
1
2
3
4
5
Fərdi qiymətləndirmə
Meyarlar üzrə müəllimin qeydləri
№
Şagirdin soyadı və adı
Şəkli
kompüterin
yaddaşından
mətnə əlavə
etmə
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Şəklin
ölçülərinin
dəyişdirilməsi
Düzgün
icra
Vaxtında
Sənədi
icra
yaddaşda
saxlama
Sənəd
çap
etmək
Ev tapşırığı
Aşağıdakı mövzulardan birini seçin
və şəkilli mətn yığın.Hazırlanmış
mətni flash kartda dərsə gətirin.
1. Qanlı 20 Yanvar
2. Novruz bayramı
3. Məktəbimiz

similar documents