přídavná jména z podst. jm.

Report
Píšeme n - nn
Český jazyk
2. stupeň
Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy
VY_32_INOVACE_číslo_Píšeme n - nn
1
Opakujeme pravidla
psaní n-nn
přídavná jména z podst. jm.:
den + ní → denní
cena + ný → cenný
vina + ný → vinný
okno + ní → okenní
základové podst. jm. končí na N +
přípona -NÝ, - NÍ – v př. jménu NN
slova příbuzná:
cena → cenný → cennější, nejcennější
den → denní → denně (dennodenně)
vina → vinný → povinný, nevinný →
povinně, nevinně
cennost, činnost, povinnost
přídavná jména od názvů zvířat:
slon + í → sloní
tuleň + í → tulení
jelen + í → jelení
od názvů zvířat tvoříme př. jména
příponou -Í, píšeme jedno N (stejně jako
čáp + í – čapí)
přípony -ÍK, -ICE, -INA:
cena + ík → ceník
víno + ice → vinice
cena + ina → cenina
před příponami -ÍK, -ICE, -INA jedno N
přípona –ĚNÝ:
dřevěný, hliněný, skleněný
v příponě -ĚNÝ jedno N
jmenné tvary – vinný
on je vinen
ona je vinna
Pozor:
ranní káva (od slova ráno) Další informace:
raný salát, raná gotika –
http://prirucka.ujc.cas.cz/
není od slova ráno
sluneční (hodiny)
slunečný (den)
slunný (byt)
Napíšeme bez chyb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
píše si deník
to je jeho povinnost
ranní vstávání
povinné předměty
dřevěná nádoba
je v tom nevinně
sloní chobot
přichází každodenně
oblíbené činnosti
na vinici
máme slunný byt
nejcennější tekutina
kdo je vinen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
píše si de…ík
to je jeho povi…ost
ra…í vstávání
povi…é předměty
dřevě…á nádoba
je v tom nevi…ě
slo…í chobot
přichází každode…ě
oblíbené či…osti
na vi…ici
máme slu…ý byt
nejce…ější tekutina
kdo je vi…en
Úkol
biogenní
humánní
Dokážeš užít ve větě?
Zjistit význam slova můžeš i zde:
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

similar documents