NORGE ETTER 1945

Report
NORGE ETTER 1945
• Finnmark og Nord-Troms:
RASJONERING
•
1952
HVORDAN FÅ PENGER TIL Å BYGGE
OPP IGJEN?
• Marshall-hjelpen
• Bygge ut industri og tjene penger
• Høyere skatt og
avgifter
VALG 1945
•
• -*+++++++++++-
* STERK STAT (PLANØKONOMI)
•
•
•
•
•
* * LIKHET
* ALLE I ARBEID
* OFFENTLIG HELSEVESEN
* GRATIS SKOLE FOR ALLE
* TRYGDER
* Fellesprogrammet: De andre partiene enige i mye.
Alle partier enige om velferdssamfunn, litt uenighet
om hvordan.
• AP: Flertall på Stortinget 1945-61:
Flertallsregjering. (Hva betyr det?)
Økonomi i Norge:
• Blandingsøkonomi: Staten bestemmer en del i
økonomien, private/markedet bestemmer en
del. Også i dag, men markedet bestemmer
mer enn før. (fra 1980 cirka)
• Staten eide f.eks. en del industri. (lite nå)
• Staten laget en del regler.
(Her skille mellom partiene: Høyresiden ville og
vil ha mer markedsøkonomi, f.eks. flere private
sykehjem og lignende)
NORGE INN I NATO 1949
•
•
•
•
Hvorfor?
Kald krig: Sovjet
Ny verdenskrig?
Norge viktig
plassering
MER INDUSTRI.
• Tjene mer, slippe å kjøpe dyrt i utlandet
• Staten eide stor industri
• Flere arbeidsplasser
•
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/400937
URBANISERING
(urban=by, urbanisering=folk flytter til byer)
• 1900: cirka 35% i byer/tettsteder
• 2010: cirka 75% i byer/tettsteder
• Hvorfor?
NY HVERDAG ETTER 2. VERDENSKRIG
• Strøm og vann i hus
• Komfyr, kjøleskap, vaskemaskin
• Før:
NY HVERDAG
• Mange får bil
• TV (1960)
• http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nr
k:klipp/661506
VELFERDSSTATEN NORGE
• HVEM HADDE ANSVAR FOR FATTIGE OG SYKE
FØR?
• Fra 1200: Legd-systemet (fra gård til gård) +
kirken
• 1800 og utover: «auksjon», hvem vil ta i mot
fattige og gale mot lavest betaling?
• “Jeg [NN] Breistrand anbyder at forpleie Sindsyge [NN] paa mit Bosted Breistrand i Herø [...]
Herred paa den Maade, som foreskrevet i foranstaaende Regler, mod en Godtgjørelse af Kr. 200,00
• Fattigkassen: En inspektør sjekket hva du trengte.
SKAM.
NYE LOVER
•
•
•
•
•
•
1936: Alderstrygd
1936: (en slags) uføretrygd
1939: Arbeidsløshetstrygd
1946: Barnetrygd
1956: Syketrygd for alle
1965: Enke/morstrygd
KJØNNSROLLER
• 1950-tallet: Den «perfekte husmor»
1960-70-tall: Kvinnefrigjøring. Kamp
for likestilling:
1978 LIKESTILLINGSLOVEN:
• De to kjønnene skal få like muligheter i
samfunnet.
• Det er ikke lov å forskjellsbehandle kvinner og
menn
• F.eks.: Ikke lov å ikke gi en kvinne jobb fordi
hun er gravid
• F.eks.: Lik lønn for arbeid av lik verdi.
1960-tallet: Rock n’roll og og
ungdomsopprør
• Mange ungdommer politisk interessert:
Vietnam-krigen.
• Mange ungdommer negative til foreldrenes
verdier.
NORGE: OLJEN
• 1969: Finner olje i Nordsjøen. Mye i norsk del.
• I dag: Cirka 30% av statens inntekter fra
oljeindustri.
• Oljefondet: 5.110 milliarder kroner 2014
• (5100.000.000.000)
HVA MED VELFERDSSTATEN I
FRAMTIDEN?
• Har vi nok penger til en så god velferdsstat?
• Er det nødvendig med en så god velferdsstat?
• I dag: cirka 20% av alle voksne i arbeidsalder
går på en trygd.
• Aktuelle spørsmål: karensdag(er) – ikke full
betaling ved sykdom? Mindre pensjon?

similar documents