Ukrudtsbekæmpelse (indlæg på Plantekongres 2013)

Report
Ukrudtsbekæmpelse
Jens Erik Jensen
Den Europæiske Union ved Den
Europæiske Fond for Udvikling af
Landdistrikter og Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har
deltaget i finansieringen af projektet.
Nye afgifter
Næppe i kraft før juli 2013
Forventede priser: Oversigten side 463
ALS-hæmmere (SU m.fl.) billigere
Resistensbrydere som Boxer, Stomp, Oxitril,
MCPA, glyphosat-midler dyrere
DFF, Starane 180, Command, græsmidler
cirka uændret
Ingen store forskelle på netto med gammel
og ny pris (oftest <1 hkg/ha)
Fokusér på resistensforebyggelse
Vindaks, 6 forsøg 2012
*Cossack ikke godkendt, svarer
0
til blanding Hussar+Atlantis
Ubehandlet
1 Flight Xtra + 1 Boxer
0,75 Boxer + 0,03 DFF
110 Broadway
1 Stomp P. + 0,8 Boxer
+ 0,05 DFF + 5 Lexus
1 Boxer + 7,5 Lexus + 0,06 DFF
1,5 Boxer + 0,04 DFF + 0,2 Oxitril
0,6 Cossack OD* + 0,05 DFF
Oversigten side 69
Biomasse
10
20
30
40
50
60
Strå pr. m2 ved høst
70
80
90
100
Vindaks, 6 forsøg 2012
Brutto, hkg/ha
0
10
20
Ubehandlet
1 Flight Xtra + 1 Boxer
K 1N
0,75 Boxer + 0,03 DFF
110 Broadway
NB
1 Stomp P. + 0,8 Boxer
+ 0,05 DFF + 5 Lexus
K1NB
1 Boxer + 7,5 Lexus + 0,06 DFF
NB
1,5 Boxer + 0,04 DFF + 0,2 Oxitril
N
0,6 Cossack OD + 0,05 DFF
B
Oversigten side 69
30
40
50
60
70
Netto, hkg/ha
80
90
100
Vindaks i vinterhvede
6 forsøg 2012
Fleksible muligheder
Efterårsbehandling
Forårsbekæmpelse
Kombination efterår+forår
Størst renhed ved behandling forår
Bedst resistensforebyggelse ved
kombination
Boxer skal med fra efteråret,
behovsbaseret opfølgning forår
Oversigten side 69
Rajgræs i vinterhvede
5 forsøg 2012
Ital. rajgræs
3 forsøg 2012
Biomasse
*) +0,75 CDQ st. 24
0
Ubehandlet
1,5 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril
0,075 Hussar OD st. 24
1,5 Boxer + 0,03 DFF
165 Broadway st. 24
0,6 Othello + 1 Boxer*
0,6 Othello + 1 Boxer*
0,5 Grasp 40 SC st. 25-29
2 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril
0,2 Topik*
0,04 DFF + 0,12 Oxitril
0,75 Cossack OD st. 25-29
3 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril
0,05 Hussar OD st. 25-29
Oversigten side 66
25
50
75
Strå pr. m2 ved høst
100
125
Ital. rajgræs
3 forsøg 2012
*) +0,75 CDQ st. 24
0
15
Ubehandlet
1,5 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril
0,075 Hussar OD st. 24
NB
1,5 Boxer + 0,03 DFF
165 Broadway st. 24
NB
0,6 Othello + 1 Boxer*
0,6 Othello + 1 Boxer*
0,5 Grasp 40 SC st. 25-29
2 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril
0,2 Topik*
0,04 DFF + 0,12 Oxitril
0,75 Cossack OD st. 25-29
3 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril
0,05 Hussar OD st. 25-29
Oversigten side 66
(N)B
(N)BA
NA
B
NB
30
Brutto, hkg/ha
45
60
Netto, hkg/ha
75
90
Agerrævehale i sprøjtevindue
Delvis resistent agerrævehale
Integreret Plantebeskyttelse (IPM)
Sædskifte er nøglen
IPM-værktøjer
Konkurrencestærk sort
Udsædsmængde
Forsinket såning
Kemiske behandlinger
Agerrævehale, forsøg nr. 1, 2012
250
200
150
100
50
1
0
A
Ubehandlet B
Oversigten side 72
2
C
3
D
E
F
4
G
H
Agerrævehale, forsøg nr. 1, 2012
250
200
150
100
50
1
0
A
Ubehandlet B
Oversigten side 72
2
C
3
D
E
F
4
G
H
Antal agerrævehaleaks pr. m2, juli
Agerrævehale, forsøg nr. 1, 2012
250
200
150
100
50
1
0
A
Ubehandlet B
Oversigten side 72
2
C
3
D
E
F
4
G
H
Agerrævehale, forsøg nr. 1, 2012
Udbytte, hkg pr. ha
100
80
60
40
20
1
0
A
Ubehandlet B
Oversigten side 72
2
C
3
D
E
F
4
G
H
Kamille i vinterraps
Kamille i vinterraps, 9 forsøg 2010-12
Biomasse
0
Ubehandlet
0,3 Galera
0,225 Galera
0,15 Galera
0,11 Matrigon 72 SG
Oversigten side 184
20
40
60
80
100
Galera – effektiv – men er den sikker?
Galera har i 9 landsforsøg 2010-12 vist en
mere effektiv bekæmpelse af kamille end
Matrigon
Galera har i forsøgene 2012 ikke givet
anledning til skader eller udsat modning
Skader observeret en del steder i 2011, få
rapporter fra 2012
Fortsat ikke muligt at give klar anvisning på
sikker anvendelse
Timing er vigtig – tjek rapsens udviklingstrin
Tokimbladet ukrudt i vårbyg
Ukrudt i vårbyg
5 forsøg 2012
0
Ubehandlet
1 Express ST
0,15 Briotril
5 Nuance WG
0,3 Lodin
75 Zoom
0,2 Oxitril
0,2 Mustang forte
0,02 DFF
30 Accurate Delta
0,3 Lodin
0,025 Hussar OD
0,05 DFF
5 Trimmer 50 SG
0,05 Legacy 500 SC
0,15 Tomahawk
20
Biomasse, tokimbl.
40
60
80
100
Ukrudt i vårbyg
5 forsøg 2012
0
20
Biomasse, tokimbl.
40
60
Nettoudbytte, hkg/ha
80
100
Ubehandlet
1 Express ST
0,15 Briotril
5 Nuance WG
0,3 Lodin
75 Zoom
0,2 Oxitril
C3+MB
OB
C3+MOB
0,2 Mustang forte
0,02 DFF
F1OB
30 Accurate Delta
0,3 Lodin
0,025 Hussar OD
0,05 DFF
5 Trimmer 50 SG
0,05 Legacy 500 SC
0,15 Tomahawk
F1OB
F1B
F1OB
LSD=ns
Ukrudt i vårbyg
5 forsøg 2012, 11 forsøg 2011-12
Alle løsninger kombinerer flere
virkemekanismer
Prøvede løsninger jævnbyrdige mht.
effekt og nettoudbytte
Finjustér løsning til aktuel ukrudtsbestand
Vårsæd – sanerer græsukrudt – gode
muligheder for resistensforebyggelse
Oversigten side 123
Jordrøg i vårbyg
Jordrøg i vårbyg, 3 forsøg 2012
Ubehandlet
1 Express ST
+ 0,2 l Briotril
0,75 Briotril
Ubehandlet
1,5 Express ST
0,03 Hussar OD
Ubehandlet
St 12-13
-
79
67
-
88
79
-
1,5 Express ST
96
97
97
93
97
97
90
0,5 Metaxon
73
91
75
49
87
77
26
Ubehandlet
-
87
68
-
87
72
-
0,5 Mustang forte
43
81
76
43
93
89
5
0,5 Briotril
42
83
74
41
88
74
3
St 14-15
Ubehandlet
Oversigten side 124
Ulovlig komb.
Ulovlig dosis
Jordrøg i vårbyg
Løsninger med Express har bedst effekt
Ikke for tidlig behandling
To behandlinger ofte nødvendige i
praksis
Sekvens med Briotril, Mustang forte eller
MCPA
Husk fremover kun én behandling med
SU-middel pr. sæson
Læs etiketten grundigt!
Oversigten side 124
Hvor blev majsen af?
Session 13 kl. 14:00!!

similar documents