Helsearbeiderfaget

Report
Opplæringskontorets hjørne
Vi har flyttet kontoret til:
Sam Eyde vgs, Arendal
Ny postadresse er:
Sam Eyde vgs
Postboks 1604 Stoa, 4857 Arendal
Hjemmeside:www.okos-agder.no
Fagprøvesamling
Når: Onsdag 20.mars-13.
 Hvor: Sam Eyde vgs
 Tidspunkt: Fra 08.30 – 11.30
 Husk å ta med permen for godkjenning!!
Ta ut oppgaver som dere ikke er ferdige
med.

Bytte av praksisplasser
Bytte av praksisplasser blir fra februar-13
og utover. Lærlinger og praksisplass får
skriftlig beskjed via brev.
 Se ellers UTPLASSERINGSAVTALE –
sendt til leder på arb.plass dersom noe er
uklart i forhold tidspunkt når du skal
bytte.

Lærlingrepresentanter



Malene Bredsten Fersnes, 2. års lærling
i Helsearbeiderfaget.
Hun er lærlingrepresentant til styret i
Opplæringskontoret for alle lærlingene, og kan
melde inn saker som angår dere!!
I tillegg er 2.års lærlingene:
Marianne Lorenz Hegland – Barne- og ungdom
Jeanette Mykland – Barne- og ungdom, valgt inn i
fylkeselevrådet for å representere lærlingene i
fylkeskommunen.
NB! Se vår hjemmeside for deres kontaktinfo.
Veiledning og veil.boka/permen

Sett av fast tid til veiledning med veileder - 1
time hver uke og
egentid – 4 t. hver uke på jobb - viktig!!!

Hva er poenget med veil.boka?
◦ PENSUM til FAGPRØVEN
◦ DOKUMENTASJON på at opplæring er
gjennomført
 Husk å skaffe lærebøkene = PENSUM
Aschehoug forlag: 2 bøker, forfattere: Liv Tveit og Anne Guldal
1. Helsearbeiderfag, Samhandling og yrkesutøvelse
2. Helsearbeiderfag, Helsefremmende arbeid
Nytt veilederkurs

Onsdag 30.januar 2013 blir det nytt
veilederkurs i Helsearbeiderfaget for nye
veiledere.
 Påmelding
på mail til:
[email protected]
eller tlf. 38 61 80 87.
NB! Invitasjon blir sendt ut via mail i slutten
av november til alle praksisplassene vi har +
legges ut på vår hjemmeside.
AUTORISASJON



Når fagprøven er bestått mottar du som
lærling et brev med en bekreftelse på dette
når sluttdato går ut.
I brevet står adressen til
Autorisasjonskontoret, og hvordan kontakte
dem.
HVORFOR AUTORISASJON?? Bevis på
at du er HELSEFAGARBEIDER. Det er faktisk
like viktig som å vise at du har
førerkort for å kunne kjøre bil!
Videre utdannelse etter fagbrev


PÅBYGG – 23 timer pr. uke v/fagbrev. Søk
på VIGO på samme måte som til læreplass.
NB! De siste årene har det vært en egen klasse
på Arendal vgs for dem som har tatt fagbrev.
FAGSKOLEN - 11 forskjellige
utdanningsløp innenfor Helse- og sosial. Går
vanligvis på deltid over to år.
HVOR: I Aust-Agder: Dahlske vgs.
Se ellers: www.vilbli.no for mer info.

similar documents