Tähelepanelik laps, Heidy Siirak, Kaialiisa Lääts

Report
„Tähelepanelik laps“
Töölehed taju, tähelepanu ja keskendumise
arendamiseks
Heidy Siirak
Kaialiisa Lääts
Sissejuhatuseks
Kellele:
• Õpiabiõpetajale õpiabirühma tundidesse;
• Klassiõpetajale klassitundidesse vahelduseks;
• Lapsevanemale kodus harjutamiseks;
• Peamiselt I ja II kooliastmele, valikuliselt
eelkooliealistele.
Mille jaoks:
• Taju, tähelepanu (visuaalse, auditiivse) ja
keskendumise arendamiseks;
• Loovuse ja mälu arendamiseks.
Leia 10 erinevust pildi ja
peegelduse vahel
ning märgi need ringiga.
Võimalused:
•
•
•
Laps võib pilti keerata. (*)
Laps võib pilti peegli abil vaadata. (*)
Laps vaatab pilti nii nagu ta paberil on
(tagurpidi). (**)
*Õpilase jaoks kergem variant.
**Õpilase jaoks raskem variant.
Leia igale pildile samasugune
paariline.
Kirjuta paarilise number pildi nurka.
NB!
Lapsed kipuvad kiirustama ja nimetavad
esimese kaheksajala, mis tundub sarnane
olevat.
Rõhutage lastele, et nad ei kiirustaks ja
jälgiks tähelepanelikult ka pisidetaile!
Mis on pildil valesti?
Põhjenda!
Pildil on kuus asja valesti. Lapse ülesanne
on need asjad leida, mis talle antud pildil
mitte sobilikud tunduvad. Samas arendab
see ka arutlemisoskust, kuna alati tuleb
põhjendada oma arvamust.
Värvi juhise järgi ruudud, et
iga poiss jõuaks oma
pordivahendini.
NB!
Ära arvesta üht märgitud ruutu 2 korda.
(Nt kui Sander on astunud 2 ruutu üles, siis
peab ta sealt edasi astuma 3 ruutu
paremale, mitte 2.)
Lõika potikillud välja ja
sobita nii, et pott oleks
uuesti terve.
Võimalused:
•
•
•
Potikillud võib paigutada otse
kontuurjoontega šabloonile. (*)
Potikillud võib paigutada lauale, mitte
kontuurjoontele. Joonist võib kõrvalt
vaadata. (**)
Kontuurjoontega šablooni võib ka õige
tüki värvi ära värvida. (*)
Milline jälg kuulub röövlile?
NB!
•
Väga oluline on rõhutada lastele, et
esmalt tuleb leida erinevused.
Erinevused võib nt hariliku pliiatsiga
maha tõmmata.
Vastasel juhul lapsed kipuvad kiirustama ja
nimetavad esimese jalajälje, mis tundub
sarnane olevat.
Vaata pilti ja jäta meelde, mida
näed.
Seejärel keera lehe teine pool
ning joonista ja värvi.
Võimalused:
•
•
•
Kindlaks määratud ajalimiidiga. **
Seni, kuni õpilane tunneb, et ta on
valmis lehte keerama. *
Kasutada teise poole värvimisel samu
värve, mis originaalis. **
*Õpilase jaoks kergem variant.
**Õpilase jaoks raskem variant.
Aitäh, et huvi tundsite
ja osalesite meie
õpitoas.
Heidy Siirak
Kaialiisa Lääts

similar documents