HIC-Financiën

Report
8 oktober 2013
HIC - financiën
Het is puzzelen
Kees van Aart, GGZ Breburg
Michiel van Hees, CQ Procesmanagement
Belangrijkste vragen
• Is de HIC te bekostigen?
– Exploitatie
– Vastgoed
• Waar komt het budget vandaan?
• Hoe groot is het verzorgingsgebied?
Exploitatie van de HIC
• Bekostiging van de HIC komt uit:
• Bekostiging van de verblijfsdag
• Bekostiging van de bezetting
• Bekostiging van het bed
– Bekostiging van de behandeling
– Bekostiging van beschikbaarheid crisis
Exploitatie van de HIC
• Aard van zorgverlening en situatie patiënt ligt voor
financiering binnen domein zorgverzekeringswet.
• Er is sprake van crisissituatie; het is mogelijk een crisis
DBC te gebruiken.
NB: Crisis DBC zal ook worden gebruikt door de
crisisdienst.
Exploitatie van de HIC
• De zorg op de HIC is opgebouwd uit de
volgende te financieren elementen:
Verblijf dag
Behandeling
Bezetting VOV
Behandeling CONO
Kosten bed
Beschikbaarheid
crisisfunctie
Opbrengsten van verblijf
• Afhankelijk van ingezette mix aan VOV-personeel:
uur/dienst
dienst
8 ochtend
8 middag
9 avond
aantal FTE
20 aantal bedden
FTE/ bed
categorie
opbrengst per jaar
opbrengst per jaar (incl. NHC)
dienstenrooster
4
4
2
19.6
20
0.98
5
5
2
23.4
20
5
5
3
25.6
20
6
5
3
27.5
20
6
6
3
29.4
20
7
6
3
31.3
20
7
7
3
33.2
20
8
7
3
35.1
20
1.17
1.28
1.37
1.47
1.57
1.66
1.76
D
E
E
F
F
F
F
G
€ 1,585,195 € 2,068,090 € 2,068,090 € 2,507,696 € 2,507,696 € 2,507,696 € 2,507,696 € 5,002,179
€ 1,812,736 € 2,313,370 € 2,313,370 € 2,743,340 € 2,743,340 € 2,743,340 € 2,743,340 € 5,289,361
NB: uur inzet per FTE gebaseerd op norm NZA/ invoorzorg: 1526.89 uur/FTE
Workshop: financiering van complexe zorg
Opbrengsten van verblijf
• Impact inzetten ervaringsdeskundige, geestelijke
ondersteuning, meewerkend teamleider.
uur/dienst
dienstenrooster
dienst
4
8 ochtend
4
8 middag
2
9 avond
82
uur per dag
574
uur per week
0
0 uur teamleider/week
28
28 uur ervaringsdeskundige/ week
10
10 uur geestelijke ondersteuning
612
uur totaal/week
aantal FTE
20 aantal bedden
FTE/ bed
categorie
opbrengst per jaar
opbrengst per jaar (incl. NHC)
5
5
2
98
686
0
28
10
724
5
5
3
107
749
0
28
10
787
6
5
3
115
805
0
28
10
843
6
6
3
123
861
0
28
10
899
7
6
3
131
917
0
28
10
955
7
7
3
139
973
0
28
10
1011
8
7
3
147
1029
0
28
10
1067
20.9
20
24.7
20
26.9
20
28.8
20
30.7
20
32.6
20
34.5
20
36.4
20
1.04
1.24
1.34
1.44
1.54
1.63
1.73
1.82
G
G
F
F
F
F
E
E
€ 2,068,090 € 2,068,090 € 2,507,696 € 2,507,696 € 2,507,696 € 2,507,696 € 5,002,179 € 5,002,179
€ 2,313,370 € 2,313,370 € 2,743,340 € 2,743,340 € 2,743,340 € 2,743,340 € 5,289,361 € 5,289,361
Workshop: financiering van complexe zorg
Opbrengsten van verblijf
• Budgettering flexpool, verlof en verzuim
hebben impact op berekening formatie.
– Lager verzuim dan werkelijk leidt tot lager
ingepland aantal FTE/ bed.
– Verlof niet inplannen op afdeling leidt tot lager
ingepland aantal FTE/ bed.
– Verwachte inzet flex niet inplannen op afdeling
leidt tot lager ingepland aantal FTE/ bed.
– Relevant indien je op rand bandbreedte zit
Workshop: financiering van complexe zorg
Kosten van verblijf
• Voor de financiering van het bed
– Kosten voor het bed bestaan onder meer uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
s04 voeding
s06 wasserij
s07 huisvesting
s08 huishouding
s09 schoonmaak
s10 beveiliging
s13 geneesmiddelen
s14 aanvullend onderzoek
Overige verblijfskosten
– Geschatte kosten per dag:
– Geschatte kosten per jaar:
– Geschatte kosten 20 bedden/ jaar
NB:
Kostprijzen per dag zijn verschillend per instelling.
€ 46,00
€ 16790
€ 338.500
Kosten verblijf
• Wat betekent dit als we naar het totaal kijken
voor verblijf:
diensten
4-4-2
5-5-2
5-5-3
6-5-3
6-6-3
7-6-3
7-7-3
8-7-3
FTE
20.6
24.4
26.5
28.4
30.4
32.3
34.2
36.1
kosten bezetting
€
1,577,322
€
1,870,778
€
2,035,846
€
2,182,574
€
2,329,302
€
2,476,029
€
2,622,757
€
2,769,485
kosten bed
€
335,800
€
335,800
€
335,800
€
335,800
€
335,800
€
335,800
€
335,800
€
335,800
totaal
€
1,913,122
€
2,206,578
€
2,371,646
€
2,518,374
€
2,665,102
€
2,811,829
€
2,958,557
€
3,105,285
opbrengst
€
2,068,090
€
2,068,090
€
2,507,696
€
2,507,696
€
2,507,696
€
2,507,696
€
5,002,179
€
5,002,179
verschil
rendement
€
154,968
7.5%
€
-138,488
-6.7%
€
136,050
5.4%
€
-10,678
-0.4%
€
-157,406
-6.3%
€
-304,133
-12.1%
€ 2,043,622
40.9%
€ 1,896,894
37.9%
Workshop: financiering van complexe zorg
Zijn de behandelaren te financieren?
Cono inzet in HIC:
CONO beroep
psychiater
vpk specialist
psycholoog
GZ psycholoog
AIO
vaktherapeut
arts (somatisch)
FTE
Beschikbaarheid op 20 bedden
Geschatte kosten/ uur: € 105.95
Geschatte opbrengsten/ uur: € 105,90 (op basis crisis-DBC)
Geschatte opbrengsten/ uur: € 93,00 (op basis behandel-DBC)
NB:
-
Dit puur kijkend naar de behandelarenmix binnen de HIC.
Kostprijzen per uur zijn verschillend per instelling.
Uitgaande van productiviteit van 80%
Alleen crisiscontacten mogen geschreven worden
1.40
1.00
1.06
1.00
0.22
4.68
kostprijs
€ 145.58
€ 104.00
€ 85.00
€ 98.23
€ 86.95
€ 82.50
€ 86.95
105.95
Financiering beschikbaarheid crisis
Beschikbaarheid crisis:
Bij het registreren van een crisisinterventie op een crisis-DBC moet de
behandelaar een verrichting registreren. Deze verrichting vergoedt de extra
kosten voor de beschikbaarheidfunctie van de crisisdienst en de
salaristoeslagen voor het werk van behandelaar buiten kantooruren te
vergoeden.
Per crisis-DBC is dit: € 435,66 per DBC (deze duurt maximaal per 28 dagen)
Bij 100% bezetting en gemiddelde duur van 21 dagen is het aantal
verrichtingen beschikbaarheid crisisfunctie ongeveer: 348
Totale opbrengst is dan: € 151.609
Is HIC exploitatie te bekostigen?
diensten FTE
4-4-2
19.6
5-5-2
23.4
5-5-3
25.6
6-5-3
27.5
6-6-3
29.4
7-6-3
31.3
7-7-3
33.2
8-7-3
35.1
marge
verblijf
€
-254,564
€
-65,124
€
-230,192
€
62,686
€
-84,042
€
-230,769
€
-377,497
€ 1,970,258
marge
behandeling
€
-272
€
-272
€
-272
€
-272
€
-272
€
-272
€
-272
€
-272
marge
beschikbaarheid
€
151,444
€
151,444
€
151,444
€
151,444
€
151,444
€
151,444
€
151,444
€
151,444
marge
totaal
€ -103,392
€
86,047
€ -79,021
€ 213,857
€
67,130
€ -79,598
€ -226,326
€ 2,121,430
• NB: hierbij is uitgegaan dat de toeslag
beschikbaarheid wordt gebruikt in de HIC.
Is HIC exploitatie te bekostigen?
• Inclusief ervaringsdeskundige in VOV (28
uur/week)
diensten FTE
4-4-2
20.6
5-5-2
24.4
5-5-3
26.5
6-5-3
28.4
6-6-3
30.4
7-6-3
32.3
7-7-3
34.2
8-7-3
36.1
marge
verblijf
€
154,968
€
-138,488
€
136,050
€
-10,678
€
-157,406
€
-304,133
€ 2,043,622
€ 1,896,894
marge
behandeling
€
-272
€
-272
€
-272
€
-272
€
-272
€
-272
€
-272
€
-272
marge
beschikbaarheid
€
151,444
€
151,444
€
151,444
€
151,444
€
151,444
€
151,444
€
151,444
€
151,444
marge
totaal
€ 306,139
€
12,684
€ 287,221
€ 140,493
€
-6,234
€ -152,962
€ 2,194,793
€ 2,048,066
Workshop: financiering van complexe zorg
Is HIC exploitatie te bekostigen?
• Veel nog te beïnvloeden factoren die impact
hebben op marge
- Marge behandeling
- Beroepsmix
- Productiviteit
- Marge verblijf
- Kosten bed
- Mix aan VOV-personeel (om ervaringsdeskundigen)
- Beroepsmix VOV
- Begroting inzet personeel
- Inzet flex, verlof, verzuim
- Inzet ervaringsdeskundigen, meewerkend teamleider,
geestelijke verzorging
Workshop: financiering van complexe zorg
Waar komt het budget vandaan?
• Bestuursakkoord afbouw bedden in de GGZ
• Hogere productiewaarde HIC t.o.v. de
bestaande gesloten bedden
Waar komt het budget vandaan?
• Aantal scenario’s
– Verhogen productieruimte
• Meer budget dankzij HIC
• Toeslag/ verhoging verrichting beschikbaarheid crisis?
– Verschuiving productieruimte ambulant naar verblijf
• HIC in plaats van ambulante behandeling
– Verschuiving productieruimte binnen verblijf
• Reductie open bedden
– Verschuiving binnen organisatie
– Verschuiving binnen keten
• Reductie gesloten bedden
– Verkorting verblijf door HIC
Voldoende cliënten
• Zijn er voldoende cliënten om aan de
bezetting te komen die nodig is voor een HIC?
of
• Hoe groot moet je verzorgingsgebied zijn?
Voldoende cliënten?
•
Vanuit praktijk HIC (diverse instellingen):
– Schatting is verzorgingsgebied van ong. 400.000 inwoners.
– Op basis van demografie zijn er ong. 42x 400.000 inwoners
•
Vanuit inkoopgids ZN:
–
–
–
–
–
–
–
–
•
Percentage verblijf bij Schizofrenie: 21%
Percentage verblijf bij Persoonlijkheid: 7,7%
Gewogen gemiddelde: 14%
Benodigd aantal cliënten voor 100% bezetting: 348
Benodigde doelgroep: 2490
Aantal geschatte cliënten EPA: 160.000 (zorgprevalentie 18-65)
Aantal verzorgingsgebieden: 64
Grootte verzorgingsgebied: 260000
Vanuit DIS:
–
–
–
–
DBC met verblijf (persoonlijkheid, schizofrenie, bipolair): 692
Benodigd aantal cliënten voor 100% bezetting: 348
Aantal verzorgingsgebieden in regio: 2,0
Grootte verzorgingsgebied: ong. 400.000 inwoners
NB: in alle benaderingen is overlap van doelgroepen mogelijk
Bijlage deelprestaties verblijf
Workshop: financiering van complexe zorg
6 juni 2013
ir. Michiel van Hees
CQ procesmanagement
[email protected]
065-3932959

similar documents