Évadnyitó diái

Report
ÉVADNYITÓ 2015. TAVASZ









Köszöntő
Grassroots Önkéntes Szervezői Tanfolyam
végzett hallgatóinak oklevél átadása
Téli Műfüves bajnokság díjátadása
TAO elszámolhatósági szabályzat
MLSZ Utánpótlás program ismertetése
Amatőr licence tájékoztató
Pálya karbantartás
Évadnyitó értekezlet
Egyebek
Grassroots Önkéntes Szervezői Tanfolyam
végzett hallgatóinak oklevél átadása
Olyan önkéntesek képzése, akik a Grassroots
programok területén és elsősorban a Grassroots
klubokban önkéntes tevékenységet folytatnak.
Grassroots Önkéntes Szervezői
Tanfolyam végzett hallgatók
Bélik Bence
Borsodi Imréné
Botyánszki Ádám
Csapó Szilvia
Csizmadia Gergő
dr. Tóth Ádám
Fenyvesi Szabolcs
Fister Ferenc
Gardáné Horváth Anikó
György Dániel
Győrikné Városi Ilona
Heresznyei Zoltán
Horváth Imre
Kuczi Erik
Kupiné Böcsödi Ildikó
Megyeri Ádám János
Mészárosné Tolnai Beáta
Nagy Mária
Novák Barnabás
Pinka György Rajmund
Rábainé Marosán Ildikó
Rozmann Ferenc
Szabó Lajos
Szente Bálint
Szente Dávid Pál
Téglásné Ruff Adrienn
Varga László Csaba
Véghné Kovács Szilvia
TÉLI MŰFÜVES BAJNOKSÁG
Hely
CSÁKVÁR
DUNAÚJVÁROS
MÓR
1.
Martonvásár
Dunaújváros PASE
Móri SE
2.
Szár
Ercsi
Dunafém-Maroshegy
3..
Gárdony
Nagylók
Bodajk
4.
Pátka
Baracs
Fehérvárcsurgó
5.
Polgárdi
Lajoskomárom
Bakonycsernye
6.
Soponya
Aba - Sárvíz
Iszkaszentgyörgy
7.
Pákozd
Sárszentmiklós
Szabadegyháza
8.
Kajászó
Mezőfalva
Sárkeresztes
9.
Csákvár II.
Pusztaszabolcs
Söréd
10.
Vál
Nagykarácsony
Csór Truck-Trailer
11.
Újbarok
Seregélyes
Videoton BKE
12.
Pázmánd
Mezőszilas
Szabadbattyán
TAO Ellenőrzés
- MLSZ létrehozta a TAO ellenőrzési csoportját.
Célja: Az esetleges szabálytalanságok, visszaélések ellenőrzése,
visszaszorítása.
2011. évtől visszamenőleg történnek az ellenőrzések!
- Helyszíni ellenőrzések várhatók.
TAO Elszámolhatósági Szabályzat
Elszámolhatósági szabályok változása:
 Formai változás:
• Jelenleg: Útmutató a Költségek Elszámolhatóságáról
• 2015: május 1-től: Elszámolhatósági Szabályzat formájában: 9/2015 (01.27)
számú MLSZ elnökségi határozat
 Tartalmi változások:
(1) Elszámolhatósági korlátok bevezetése – Szabályzat I. Függelék
(2) Piaci ár igazolás részletezése
(3) Különösen nem elszámolható költségek definiálása
(4) Készpénzforgalom visszaszorítása
(5) Bérleti díjak elszámolhatóságának szigorítása
(6) Felhasználási (szülői) nyilatkozat bevezetése – pl. szerelés, edzőtábor
(1) Elszámolhatósági korlátok
Utazási, személyszállítási költség
(1) Elszámolhatósági korlátok
Sportfelszerelés, sporteszköz
(1) Elszámolhatósági korlátok
Személyi jellegű ráfordítások
(1) Elszámolhatósági korlátok
Bérleti díjak
De maximum az UP jogcím igényelt összegének 20 %-áig, Budapesten 40%-áig
elszámolható.
(1) Elszámolhatósági korlátok
Szállás és étkezés
*Hivatásos szinten belföldi szállás és étkezés esetén, amatőr szinten belföldi és külföldi
szállás és étkezés egységárai
(1) Elszámolhatósági
korlátok
egyebek
 Ingatlan beruházás, felújítás: tételenként m2 árak
(ld. Szabályzat I/a. Függelék)
 Táplálék-kiegészítők, diagnosztikai és gyógyászati eszközök
(nem tárgyi eszköz számviteli kategória esetén):
• NB-s UP csapatoknál maximum 120 ezer Ft/fő
• Egyéb bajnoki osztály esetén 60 ezer Ft/fő
 Teljesítmény-diagnosztikai mérések, vizsgálatok
• NB-s utánpótlás csapatoknál maximum 90 ezer Ft/fő
• Egyéb bajnoki osztály esetén nem számolható el
 Rendezési költségek
• 100 ezer Ft/rendezvény, max. 2 db rendezvény/évad
(2) Piaci ár igazolás
 Az igazolás a támogatott szervezet feladata és felelőssége
 500 ezer Ft (sportszereknél 100 ezer Ft) felett három
ajánlat dokumentálása
 Beszerzés csak kereskedelmi forgalomban résztvevő
partnertől
 Ellenőrző szervezet kalkuláció alapján, eltérés esetén
csökkentheti az elszámolható költséget
(3) Különösen nem elszámolható költségek
 Használt eszközök beszerzése (kivéve autóbusz és kisbusz)
 Készpénzes teljesítések bérkifizetés és 100 ezer Ft feletti kifizetések
esetén
 Barter-ügylet, kompenzálás keretében történő beszerzés
 Továbbszámlázott tevékenységek (közvetítőn keresztüli beszerzés)
 Közvetítői díj
 Kizárólagosságot biztosító szerződések: csak piaci árnál igazoltan
kedvezőbb esetben
 Igazolt hivatásos sportoló esetén egyéb munkavégzés (pl. edző)
(5) Bérleti díjak
 Egységárak (Szabályzat I. Függelék) figyelembe vételével
 Azonos tulajdonosi kör közötti ügyletnél az egységár 50%-a
számolható el
 Ingyenes használatra kapott létesítmény bérlése nem számolható el
 Tovább-bérlés (bérbeadó is bérli a létesítményt) esetén csak az
eredeti díj számolható el
(6) Felhasználási nyilatkozat
 Támogatásból megvalósított edzőtábor, étkezés,
sportfelszerelés, utazás ellenértéke nem szedhető be a
játékostól/szülőtől
/Elszámolás kötelező mellékleteként játékos (kiskorú
esetén szülő) nyilatkozata./
 Formanyomtatvány: Szabályzat 6. melléklet
Hatályba lépés
 Következő (2015/16) támogatási időszak: kihirdetést követően
 Korábbi évadok programjai: 2015. május 1. utáni teljesítésű
ügyletek esetében kihirdetést követően (kivétel: jogcímarányos
elszámolhatósági korlátok csak a következő évadtól)
TAO Előminősítés
2014-2015. évi programban nyert támogatások kifizetése:
2015. I. negyedév
2015-2016. évi programra nem lesz előminősítéses pályázat.
Infrastruktúra fejlesztési igényt a saját TAO fejlesztési tervben
(pályázat) lehet benyújtani.
Az utánpótlás neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető
támogatások fajlagos legmagasabb összege korosztályos bontásban:
Kategória
Bruttó elszámolható legmagasabb támogatási
egység (Ft/év/játékos)
U 14 - U 19
U 13
U 6 - U 11
1.
Kiemelt akadémiai minősítéssel
rendelkező szervezet
1.000.000
120.000
60.000
2.
Országos I. osztályú férfi
utánpótlás bajnokság
750.000
120.000
60.000
3.
Országos II. osztályú férfi
utánpótlás bajnokságban
350.000
120.000
60.000
4.
Egyéb, utánpótlás bajnokságban
résztvevő szervezet
120.000
120.000
60.000
Csak az MLSZ versenyrendszerében indított utánpótlás korú csapatok
után lehet a támogatásban részesülni.
Tervezéskor legfeljebb egy csapatban az
U14 - U19 korosztályban
U13 korosztályban
U7 - U9 – U11 korosztályban
játékos vehető figyelembe.
16 fő,
11 fő,
8 fő
Külföldi (nem MLSZ nevelésű) játékos szerepeltetése esetén
működési típusú támogatások vonatkozásában legfeljebb az alábbi
támogatási összegek hagyhatóak jóvá (támogatási minimum):
Sportszervezet
Előirányzott támogatási
összeg felső határa (Ft/év)
NB-s egyesületre jutó támogatási keret
Megye I-es egyesületre jutó támogatási keret
Megyei II-es egyesületre jutó támogatási keret
Megyei II alatti egyesületre jutó támogatási keret
2 500 000
1 900 000
1 400 000
1 000 000
„Pályázati” időszak: 2015. márc. 01- ápr. 30.
Ne az utolsó napon adják be!!!
(Netlock probléma)
Amatőr licence tájékoztató
Azon sportszervezetek körére terjed ki, amelyek részt kívánnak
venni az NB III és a megyei I. osztályú férfi felnőtt bajnokságban.
Célja:
Az MLSZ szervezésében megrendezésre kerülő vegyes - nyílt - és
az amatőr bajnokságokban egységes követelményrendszert
teremtsen meg a bajnokságba benevezni kívánó, és abban
résztvevő sportszervezetek részére a gazdálkodási, az
infrastrukturális feltételek és az alkalmazásban álló
sportszakemberek tekintetében
Kritérium
1. A sportszervezetek felelős gazdálkodás folytatásával teremtsék meg a
sportszakmai célok biztosításához szükséges gazdasági és pénzügyi feltételeket;
2. A licencelvárások teljesítsék az MLSZ szakmai feltételeit és az átláthatóságra
történő törekvésének megvalósulását a sportszervezetek gazdálkodásában;
3.A sportszervezetek biztosítsák az MLSZ Infrastruktúra - és Biztonságtechnikai
Szabályzatában meghatározottakat;
4. A sportszervezetek igazolják a nevezési feltételeknek történő megfelelésüket, a
hatályos jogi környezet és az érvényben lévő MLSZ szabályzatok figyelembe
vételével;
5. Az utánpótlás játékosok képzése és nevelése megfelelő figyelmet kapjon minden
sportszervezetben;
6. A sportszervezet vezetői, tisztviselői, tagjai (ideértve elsősorban a játékosokat)
alkalmazzák a fair play szellemét a pályán és azon kívül egyaránt;
7. A sportszervezetek biztosítsák a képzett, megfelelően kvalifikált
sportszakemberek alkalmazását mind a felnőtt, mind az utánpótlás csapatoknál.
Licenckérelem eljárási időpontjai
(I fokú eljárás):
 A licenckérelmi dokumentáció benyújtásának határideje:
április 10-ig
 Hiánypótlás elvégzése:
április 25-ig
 Versenybizottsági határozatok kiküldési határideje: április 30-ig
 II. fokú eljárás sportszervezeti fellebbezés beküldési határideje:
május 10-ig
 Fellebbviteli bizottsági határozatok kiküldési határideje:
május 15-ig
Licence kérelem tartalmi és formai
követelményei
 Licence kérelmi adatlap
 Szakmai terv (Sportszervezet elnöksége által jóváhagyott)
 Egyszerűsített éves beszámoló (számvitelről szóló 2000. évi C
törvény szerint)
 Üzleti terv (pénzforgalmi szemléletű, bajnoki évre)
Pályahitelesítés
NB III és Megyei I.o.-ra licenckérelmet benyújtó sportszervezetek
részére:
 pályahitelesítés kérelem benyújtásának határideje: márc. 21-ig
(e-mail)
 pályahitelesítés elvégzése, jegyzőkönyv elkészítése: ápr. 10-ig
Változások a bajnokságokban
Visszalépés:
Megyei III. o.: Baracska
U-18:
Cece
Helyszín:
Szár: Felnőtt, U-21
U-15, U-18
Mány: Felnőtt, U-21, U-15
Iváncsa: U-15, U-18
Felnőtt, U-21
(27. forduló:
Bicske
Újbarok
Csabdi
Besnyő
Besnyő
Ercsiben)
(ápr. 24-től)
(ápr. 24-től)
Stadion rekonstrukció

2015. Nyarán megkezdik a Stadion felújítást.
Felújítás idejére új helyre kell költözni az igazgatóságnak. (2016. dec.-ig)
A felújított stadionba visszaköltözhetünk.
Stadion rekonstrukció
Fejér megyei csapatok részére értékesítésre kerülnek a nézőtéri
műanyag székek egy része. Kb. 5.000-6.000 db
Ár: 200 .- Ft/db
Szék igényt az igazgatósághoz kell benyújtani 2015. márc. 23-ig
(Nyomtatványt e-mailban küldünk!)
Sportorvos
Előjegyzés alapján működnek. Időpont kérés: 3-4 héttel korábban!
 Orvos kör bélyegzője
 Dátum bélyegző (vizsgálat időpontja)
 Sportorvosi rendelő ellipszis alakú két színű bélyegző (infra
kontroll)
 Orvos aláírása
 Versenyezhet bejegyzés
Pályarendszabályok, rendezés, biztonság
 Rendezői névsor (kiadott nyomtatványon)
 Rendezői létszám! (Polgárőr segítség)
 Kispad (Csak regisztrációs kártyával a jegyzőkönyvben szereplők
foglalhatnak helyet)
 Játékosok leigazolása (Ha kétséges a személy azonosság,
személyes irattal kell igazolni. Ha nincs nem játszhat!!)
 Öregfiúk bajnokságra is az MLSZ szabályzatai vonatkoznak!
(kor, orvosi, igazolás)
 Pályára lépés, és játékvezetők inzultálása bűncselekmény!!
Elektronikus jegyzőkönyv:
mérkőzés előtt: - 35 perc
Internet biztosítás:
játékvezetői öltözőbe
Alá mez:
csapaton belül egyszínű
Időpont módosítás
Mérkőzés időpont változás írásban, két fél
megállapodása alapján.
(14 napon belül fizetős)
Heti értesítő kiküldése után csak nagyon indokolt
esetben fog a Versenybizottság a módosítási
kérelmekhez hozzájárulni!!
Igazolás, átigazolás
Ellenőrizni:
 Fénykép
 Személyes adatok
 Játékengedély (osztály, korcsoport)
 Aláírás (egyesület felelősége)
 Orvosi igazolás
Új igazolás:
 NYIÁSZ 8. sz. melléklet (állampolgárság)
 Születési anyakönyvi kivonat
Köszönöm megtisztelő figyelmüket
Schneider Béla

similar documents