Disgrafinės klaidos

Report
Pranešimas:
“KAS YRA DISGRAFIJA? DISGRAFINĖS KLAIDOS”
Danutė Urbšienė
2014 m.
Kas yra disgrafija?
• Disgrafija – tai rašymo sutrikimai.
• Disgrafija yra:
1. Akustinė.
2. Optinė.
3. Artikuliacinė.
4. Motorinė.
5. Gramatinė.
6. Semantinė.
Akustinė disgrafija
• Tai panašaus skambėjimo fonemų painiojimas:
1. Skardžiųjų – dusliųjų;
2. Kietųjų – minkštųjų;
3. Ilgųjų – trumpųjų balsių;
4. Painiojimas e-ė, ė-ie, e-ė-ie, o- uo.
Optinė disgrafija
• Tai raidžių panašių grafiniu vaizdu painiojimas:
1. e-ė;
2. a-o;
3. m-n-u;
4. l-t-k-b.
ARTIKULIACINĖ DISGRAFIJA
• Tai garsų netaisyklingas tarimas ir jų
painiojimas rašant:
S, Š, Z, , Ž, R, L, G, K, T, D, P, B
Motorinė disgrafija
• Tai “ nepaklusni ranka”, kai raštas sunkiai,
įskaitomas, raidės nedailios, nepataikoma į
eilutes ir kt.
Gramatinė disgrafija
• Tai, kai mokinys netaiko rašybos, skyrybos
taisyklių.
Semantinė disgrafija
• Tai žodžių kaitymo, derinimo, valdymo, darybos,
sakinių formulavimo klaidos
• Kai būna minties šuoliai, skurdi minčių raiška
(ypač tai gerai matoma kūrybiniuose darbuose)
Disgrafinės klaidos (1)
• Panašaus skambesio ir artikuliacijos garsų
sukeitimai rašant (s-š, z-ž, c-č, dz-dž, ž-s, č-s, rl,r-j, e-ė, ė-ie, u-ū, i-y, o-uo, dvibalsiai, kietieji –
minkštieji priebalsiai, skardieji – duslieji
priebalsiai)
• Žodžių struktūros iškreipimas ( raidžių,
skiemenų praleidimas, sukeitimas vietomis,
nereikalingų raidžių prirašymas, žodžių
sujungimas)
(2)
• Grafinės klaidos – panašių raidžių sukeitimas,
raidžių elementų pakeitimas, raidžių
iškraipymas.
• Gramatinės klaidos – žodžių kaitymo, derinimo,
valdymo, darybos, sakinių formavimo klaidos.

similar documents