Informacijos rūšys

Report
Akvilė Žilytė ID.
Turinys
Įvadas
 Sužinosime apie informacijos rūšis ir jų naudojimą.
Informacijos rūšys
 Informacijos rūšys yra penkios :
1. Grafinė informacija ;
2. Garsinė informacija ;
3. Tekstinė informacija ;
4. Skaitinė informacija ;
5. Vaizdinė informacija ;
Grafinė informacija
 Yra seniausia iki šių dienų išlikusi informacijos rūšis . Tai
pirmieji piešiniai uolose , vėliau paveikslai , brėžiniai ,
schemos ir nuotraukos .
Garsinė informacija
 Garsinę informaciją pavyko išsaugoti XIXa. pirmoje
pusėja , išradus įtaisus kuriais galima įrašyti garsus .
Pirmas muzikinis raštas ( neumos ) , atsirado maždaug
VIa., buvo skirtas muzikai ar melodijai su tekstu aprašyti .
Neumos buvo naudojamos mokant bažnytinės ( liturginės
) muzikos.
Tekstinė informacija
yra raidėmis ir kitais ženklais pavaizduota
svarbiausia žmogaus informacinė priemonė – kalba.
Raštą išrado egiptiečiai IV tūkstantmetyje pr.Kr
Jie rašydavo hieroglifus , papirusuose ar kaldavo užrašus
ant akmens. Tekstinė informacija tapo labai svarbi ,kai XVa
Vokietis Johanas Gutenbergas Išrado knygų spausdinimo
mašiną.
 Tai
Skaitinė informacija
 Ši informacija vaizduojama skaitmenimis ir kitai
specialiais ženklais . Ji tapo ypač svarbi vystantis prekybai
ir ekonomikai .
Vaizdinė informacija
 Tai įvairiausi filmai ar vaizdo įrašai .
1895 metais
Paryžiuje broliai Liumjerai pademonstravo pirmuosius
keliu minučių filmus. Nuo tada prasidėjo vaizdo filmų era.
Animacijos pradininku laikomas Dž. St. Blanktonas . Šiais
laikais vaizdinės informacijos yra labai daug
Broliai Liumjerai
Veiksmai su informacija
 Kiekviena diena iš aplinkos gauname gausybe
informacijos. Gavę informacija ja analizuojame ,
apibendriname, sisteminame ir išskiriame
svarbiausias dalis. Apdorota informacija įsimename ir
užrašome tam tikrais ženklais .

similar documents