Sestrinsko otpusno pismo 01.03.2013 - HUPS

Report
Sestrinsko otpusno pismo
Vilma Kolarić, dipl.med.techn.
Sestrinska dokumentacija u SKVV
Poliklinika za šećernu bolest
• Nije obavezna prema HKMS u Poliklinikama
• Sestrinska dokumentacija od 2006 u elektronskom obliku
• Na zahtjev medicinskih sestara (do tada u papirnatom obliku)
• Potreba dokumentiranja edukacije i evaluacije
• Izjave bolesnika da nisu educirani
Cilj istraživanja
• Steći uvid u rezultate sestrinske edukacije i evaluacije osoba
oboljelih od šećerne bolesti koje se liječe u SKVV
• Dati podatke o potrebi prilagodbe postojećeg režima
sestrinske edukacije i evaluacije kako bi se postigla što veća
njezina prikladnost za širok spektar pacijenata
TEMA EDUKACIJE
INFORMIRANOST

PREHRANA


SAMOKONTROLA


INZULINI


HIPOGLIKEMIJA


TJELESNA AKTIVNOST


NJEGA STOPALA

PRIMJENA
RAZLOG
Dovoljno
informiran
Nedovoljno
informiran




Primjenjuje
Primjenjuje neredovito
Primjenjuje neispravno
Ne primjenjuje





Emocionalne zapreke, stres
Pogrešna zdravstvena vjerovanja
Nedovoljna osobna uključenost
Nedovoljna podrška
Nedostatak informacija
Dovoljno
informiran
Nedovoljno
informiran




Primjenjuje
Primjenjuje neredovito
Primjenjuje neispravno
Ne primjenjuje





Emocionalne zapreke, stres
Pogrešna zdravstvena vjerovanja
Nedovoljna osobna uključenost
Nedovoljna podrška
Nedostatak informacija
Dovoljno
informiran
Nedovoljno
informiran




Primjenjuje
Primjenjuje neredovito
Primjenjuje neispravno
Ne primjenjuje





Emocionalne zapreke, stres
Pogrešna zdravstvena vjerovanja
Nedovoljna osobna uključenost
Nedovoljna podrška
Nedostatak informacija
Dovoljno
informiran
Nedovoljno
informiran




Prepoznao i reagirao
Prepoznao i neodgovarajuće
reagirao
Nije prepoznao i nije reagirao
Nije imao hipoglikemiju





Emocionalne zapreke, stres
Pogrešna zdravstvena vjerovanja
Nedovoljna osobna uključenost
Nedovoljna podrška
Nedostatak informacija
Dovoljno
informiran
Nedovoljno
informiran




Zahtjevna tjelesna aktivnost
Umjerena tjelesna aktivnost
Neredovita tjelesna aktivnost
Vrlo rijetka tjelesna aktivnost





Emocionalne zapreke, stres
Pogrešna zdravstvena vjerovanja
Nedovoljna osobna uključenost
Nedovoljna podrška
Nedostatak informacija
Dovoljno
informiran
Nedovoljno
informiran




Primjenjuje
Primjenjuje neredovito
Primjenjuje neispravno
Ne primjenjuje





Emocionalne zapreke, stres
Pogrešna zdravstvena vjerovanja
Nedovoljna osobna uključenost
Nedovoljna podrška
Nedostatak informacija
Rezultati (2011 CroDiab NET)
Sudjelovanje u sestrinskoj
evaluaciji
Dob
Način liječenja šećerne bolesti
Tjelesna težina i glikemijska
regulacija
HbA1c
ITM
7.4±1.19%
29.5±4.53 kg/m2
Procjene razloga neprovođenja
samozbrinjavanja
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1002
0
tjel.
aktivnost
323
463
107
4
0
2
8
0
95
3
1
3
11
0
1533
59
0
5
70
0
28
121
0
0
0
0
3
0
3
11
0
0
prehrana
nije procijenjeno
tjelesne zapreke
pogrešna zdravstvena
vjerovanja
nedovoljna podrška
nedovoljna osobna
uključenost
nedostatak informacija
emocionalne zapreke, stres
stopala
inzulin
GUK
hipo
3
0
109
0
124
0
100
0
• Elektronska baza podataka CroDiab Net svakako treba biti
detaljnije razrađena, za područja kao što je samokontrola gdje
su podaci bili evaluirani na neadekvatan način
• Sprovesti re-edukaciju medicinskih sestara prvostupnica koje
rade edukaciju
• Društvo za dijabetes endokrinologiju i bolesti metabolizma
HUMS-a (Pula 16. do 19.05.2013.) donošenje Hrvatskih
smjernica za edukaciju u dijabetologiji
Sestrinsko otpusno pismo
• Suradnja medicinskih sestara KB Merkur Sveučilišne klinike
Vuk Vrhovac sa Patronažnim sestrama
• Otpusno pismo patronažnim sestrama mailom za one
bolesnike kojima je u SKVV taj dan uveden insulin
Patronažna sestra
(bolesnicima potrebna daljnja edukacija)
• Aplikacije inzulina
• Promjene karpule (ili jednokratnog Pena)
• Promjena igle kod svakog davanja inzulina
Bolesnicima potrebna daljnja edukacija
(patronažna sestra)
• Provođenja samokontrole, vođenje dnevnika samokontrole i
upisivanje doza inzulina
• Reagiranja na dobivene rezultate samokontrole
• Pravilna reakcija kod hipoglikemije
• Evaluacija i edukacija o dijabetičkoj prehrani (potrebnom
broju obroka i rasporedu u kućnim uvjetima)
Planiranje i radni sastanak
(travanj 2012)
• Dogovoreno da se Sestrinsko otpusno pismo šalje glavnim
sestrama domova zdravlja na mail za bolesnike kojima je taj
dan u SKVV uvaden inzulin
• DZ ZAGREB CENTAR
• DZ ZAGREB ISTOK
• DZ ZAGREB ZAPAD
• Povratne informacije od patronažnih sestara nakon 2 mjeseca
edukacije, evaluacije na mail [email protected]
Sestrinsko otpusno pismo
(svibanj 2012)
• Poslano iz SKVV 125 (01.05.2012. do 01.03.2013.)
• Poslano iz patronaže 2 mjeseca edukacije i
evaluacije 55 (01.07.2012. do 01.03.2013.)
KLINIČKA BOLNICA "MERKUR“
10000 ZAGREB, Zajčeva 19
Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac
Telefon: (01) 23 53 800, fax: (01) 23 31 515, e-mail: [email protected]
Poštovana kolegice, Vaša bolesnica MARIJA ZAJEC r. 1953, evidencijski broj 41096/00 TRŠ, adresa
stanovanja D. Cesarića 55, Zagreb bila je na uvođenju inzulina dana 23.05.2012.
Preporuka za patronažnu sestru:
Težina: 57 kg, Visina: 157 cm, ITM: 23,12 kg/m^2
Preporučeni dnevni unos kalorija je 1500 kcal/dan.
U liječenju šećerne bolesti preporučujemo slijedeće:
GLUFORMIN film-tbl. 850 mg
HUMALOG MIX 25 KwikPen 26j.sc. 0-5 minuta prije doručka + 0+ 20j.sc. 0-5 min. prije večere
Bolesnici danas uveden predmješani analog insulin u dvije doze.
Bolesnica dobila pismene i usmene upute o primjeni insulina. Insulin davati u jutro, 0-5 min. prije
doručka i navečer ,0-5 min. prije večere,uvijek u isto vrijeme.Preporučeno vrijeme između doručka i
večere je 12 sati. Inzulin treba davati okomito sa iglom odgovarajuće dužine (preporuka medicinske
sestre). Svaki put prije davanja insulina obavezno provjeriti da li je igla prohodna.Iglu mijenjati
svaki drugi dan.Educiran u koje dijelove tijela davati inzulin, te o redovitom mijenjanju mjesta
uboda.
Bolesnik upozoren da inzulin prije davanja obavezno treba promiješati.
Zalihe inzulina treba čuvati u hladnjaku na temp. +2 do +8 stupnjeva. Inzulin koji trenutno
koristi
držati na sobnoj temperaturi. Educiran o rukovanju insulinskim injektorom.
Preporuča se uzeti tri glavna obroka bez međuobroka, te u 22 sata čaša mlijeka ili jogurt .
Bolesnik educiran o primjeni aparića za samokontrolu, i vođenju dnevnika samokontrole.
Guk mjeriti svakodnevno natašte ,te po potrebi 2 sata iza glavnih obroka
Dozu inzulina treba korigirati prema dobivenim nalazima samokontrole.
Kod hipoglikemije- guk ispod 3-4 mmola/l preporuča se uzeti 3-5 bombona grožđanog
šećera ili žlicu šećera ili 2 dcl voćnog soka te nakon toga pojesti krišku kruha ili jednu voćku
ili čašu mlijeka. Kontrola guk-a nakon 10 min- ako je guk i dalje ispod 3-4 mmola/l uzeti još
jednu šnitu kruha.
Kod pojačane tjelesne aktivnosti preporuča se mjeriti guk prije i iza aktivnosti. Ukoliko je guk
niži od 4,4 mmol/l potrebno je pojesti dodatno prije vježbanja jednu do dvije voćke ili 1 šnitu
kruha.
S poštovanjem,
Dragica Čiček, bacc.ms.
Sestrinsko pismo za potrebe nastavka zdravstvene njege
i drugih oblika skrbi
Patronažna medicinska sestra:
Javorka Štiglec
Kontakt tel: 091 3876 585
Naziv ustanove: DZ. Zagreb Zapad
Prilaz b. Filipovića 11. Adresa patronažne službe:
M. Ilirika Vlačića 8
Izabrani liječnik: Dr.Vrčić Vikić Sonja,DZ Trešnjevka
Nova cesta 85a
PU.,NP Kontakt tel: 3820 904
Sestrinsko pismo upućeno na „KLINIČKU BOLNICU "MERKUR“
Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma „Vuk Vrhovac“Zagreb, Zajčeva 19
Osobni podaci korisnika
Ime i prezime..Marija Zajec .
Datum rođenja. 8.1.1953.
Adresa . D.CESARIĆA 55/1
telefon.3895.504
Vrsta korisnika:
Spol: Ž
Razlog pisanja sestrinskog pisma:
-Kronični bolesnik
-
Procjena stanja pacijenata u kući dva mjeseca nakon liječenja i
propisivanja terapije
Izvid patronažne medicinske sestre
Medicinske dijagnoze
Terapija
E10.0 Dijabetes mellitus, ovisan o
inzulinu
GLUFORMIN film-tbl.850 mg 1+1+1 neposredno iza glavnih obroka
HUMALOG MIX 25 KwikPen 26j.sc. 0-5 min.prije doručka+0+20j.sc.0-5
min.prije večere 13.06. korekcija inzulina zbog čestih hipoglikemija(na
„Vuku Vrhovcu) 22j-sc.prije doručka i 18j.sc.prije večere
Sestrinske dijagnoze
Sestrinske intervencije (do sada učinjene)
1.6.2012 .prvi patronažni posjet
Povremeno nepridržavanje savjeta o
prehrani u/s manjka motivacije što se
očituje vrijednostima GUK-a od 11-13
mmol/l iza obroka
-Zdrav.prosvjećivanje supruga u cilju pružanja podrške i razumijevanja
stanja bolesnice
-Pomoć u planiranju dnevnog jelovnika,edukacija o broju jedinica iz svake
skupine namirnica(dnevni unos 1500 kcal/dan)
-Savjeti bolesnici i suprugu da prehranu cijele obitelji prilagode DBT
prehrani
Ostale opaske/osobitosti:
20.7.2012.drugi patronažni posjet –evaluacija- bolesnica zna koliko jedinica iz koje skupine
namirnica može koristiti tijekom dana (1500 kcal/dan).
Povremeno konzumira namirnice koje se ne preporučuju u dbt prehrani npr.pohano
meso,kolači,slatkiši, iako zna da nisu poželjne kod dbt bolesnika. Ima podršku supruga koji
nastoji prilagoditi svoju prehranu supruginoj.
EVALUACIJA provedenih intervencija sestre Dragice Čiček,bacc.ms.-bolesnica usvojila znanje
za samostalnu primjenu inzulina,propisno čuva zalihe inzulina u hladnjaku
-samostalno kontrolira Guk pomoću aparata, vodi dnevnik samokontrole
-zna prepoznati simptome hipo i hiperglikemije i primijeniti potrebne mjere.
Planirani patronažni posjeti 1x u 2 mjeseca u/s praćenja zdrav.stanja i pružanja podrške
(procjena patr. sestre).
Kontrola na V.Vrhovcu u 1.MJ 2013.
Datum: 23.07.2012.
Potpis patronažne medicinske sestre
Javorka Štiglec,bacc.ms.
Kontrola u SKVV 13.01.2013.
(sestrinska lista-elektronska dokumentacija)
•
Savjet medicinske sestre
•
Bolesnica dobro savladala primjenu inzulina, samokontrolu te postupanje u
slučaju hipoglikemije. Vrijednosti u dnevniku samokontrole su
zadovoljavajuće. (patronažna sestra joj pomogla u početku primjene
inzulina)
S bolesnicom dogovoren raspored obroka prema dnevnom ritmu. Razmak
između doručka i ručka mora biti 5 do 6 sati zbog djelovanja inzulina. Isto
takav razmak između ručka i večere.
•
Ljiljana Dračičević, bacc.ms.
[email protected]
Jesmo li zainteresirani za nastavak i proširivanje
suradnje?

similar documents