Współpraca harcerstwa z polskimi szkołami sobotnimi jako wsparcie

Report
Harcerstwo: Współpraca harcerstwa z
polskimi szkołami sobotnimi jako wsparcie w
nauczaniu polskości
Co nas łaczy ?
•
•
•
•
Jezyk Polski
Historia/Geografia
Tradycjie Polskie i zwyczaje
Czas z rownowieknikami
Nasza Organizacjia
•
•
•
•
Skrzaty,Zuchy,Harcerze/Harcerki,Wedrownicy
Instruktorzy
Okreg,Hufce,Szczepy,
KPH
Nasze Akcje
•
•
•
•
•
•
•
Zbiorki
Biwaki/Zimowiska
Obozy/Zloty
Kursy
Miedzynarodowe Zloty – Polska,Kanada,
Konkursy – Pilka Nozna,Siatkowka,Plywanie
Reprezentacjia Polonii
Projekt unowocześnienia Stanicy
Harcerskiej w St. Briavels
Kluczowe informacje
• Harcerstwo w Wielkiej Brytanii rośnie dzieki nowej Polonii i nowych
zalozonych Polskich szkol
•
Nasze stanice harcerskie są konieczna dla naszej pracy
• Stanica St.Briavels dobrze nam służyła przez 50 lat, chcemy zapewnić
by nam służyła przez kolejne 50 lat.
• Po unowocześnieniu Stanica St.Briavels będzie dostępna wszystkim: –
harcerstwu, Polonii, szkołom, grupom kościelnym, spacerowiczom,
starszym osobom, młodszym osobom – całemu społeczeństwu w
najszerszym znaczeniu.
• Mamy jasną politykę odnośnie prowadzenia Stanicy St. Briavels w
przyszłości – wprowadzamy nowoczesne podejście do jej
gospodarowania.
• Zostaną wydawane regularne komunikaty odnośnie funduszy
zebranych jak i wydatków na projekt unowocześnienia stanicy.
Organizacja projektu
Komisja Kierująca
Przewodniczącza
- hm Teresa Ciecierska
Członkowie:
- hm Andrzej Borowy
- hm Stanisław Berkieta
- hm Anna Gębska
Przew Z.O. WB
- hm Robert Rospędzihowski
Okręgowy Kierownik KPH- dz.h Renata Turrell
- dz.h Julia Muszumańska
Hufcowy Szczecin
- phm Ryszard Jankowski
- pwd Marek Suchocki
Hufcowa Pomorza
- hm Wanda Petrusewicz-Allen
Oraz rzeczoznawcy dokooptowani doraźnie zależnie od
etapu i potrzeb projektu:
Zespół użytkowników:
Kinga Petrusewicz, Grażyna Kowalewska, Iwona
Tarkowska, Karina Kowalik, Ali Szwagrzak, Robert
Chomnicki, Adam Bartoszewski, Maryś Bnińska, Kinga
Kosterska, Kasia Epanimonda.
Zespół Projektowy
Dh James Tytko doradca projektu
Dhna Ola Obszańska-Homer - protokóły
Dhna Ola Piskosz - protokóły
Dh Krzysztof Walecki - admin. finansowy
Dhna Krysia Ostaszewska - księgowa
Dh Andrzej Bandosz - rzecz. planningu
Dh Andrzej Hewanicki – rzecz. architekt.
Dh Wiktor Zasadzki – rzecz. BIH
Dh Konrad Kaptur – witryna
Dh Filip Antoniu - witryna
Dh Wojtek Bogdanowicz - wideo
Dh Maks Wieliczko - rzecz. prawny
Dhna Iwona Bałysz - rzecz. prawny
Dhna Tina Małkowska – rzecz. media socjal.
•
•
•
•
Forma działania
Protokołowane spotkania co 2 tygodnie
Sprawozdania przygotowane przez
zespół projektowy,
Dyskusje, decyzje,
Ustalenie kolejnych kroków
W sprawach prawnych, podatkowych, technicznych i innych
Komisja posługuję się doradcami fachowymi
Fazy przebudowy stanicy
• Faza 1 2015: Koszt £330k
– Przeróbka byłej kancelarii, (> mieszkanie dla ew. stróża)
– Drenaż terenu,
– Poprawienie drogi do góry do St Briavels,
– Energia 3-fazowa
– Opłaty za usługi fachowe (plany budowlane itp)
• Faza 2 2016: Koszt +/- £850k
– Wybudowanie nowego budynku ze salą i pomieszczeniem
na 40 osób
Faza 3: Koszt +/- £600k
– Remont obecnego budynku głównego stanicy – 36 osób
Fazy 2 i 3 mogą być wykonane w odwrotnej kolejności
Dotychczasowy wkład finansowy
• Harcerstwo
– Rok 2013 Naczelnictwo przeznaczyło
£
60,000
– Rok 2014 Okreg Wiekobrytyjski przeznaczyło
£150,000
– Kolejne £ 100,000 Naczelnictwo może przekazać na
fundusz
• Fundacja SPK
– Na prośbę harcerstwa Fundacja SPK przekazała sumę £
100,000
Obecnie do dyspozycji mamy £ 310,000
Nastepne kroki zarobkowe
• Kolacjia w “ Houses of Parliament 15/11/14
• Jednostki hacerskie rozpoczna w wlasnych
osrodkach swoje zarobkowe akcjie
• Prosimi o wsparcie wszystkich Polskich skol do
pomocy w tej akcji.

similar documents