szatański_test

Report
Multimedialny test
znajomości lektury
SZATAN Z SIÓDMEJ
KLASY
Test został opracowany
w oparciu o podręcznik:
Beaty Surdel, Andrzeja Surdel
LEKTURY
dla klas IV – VI
WSiP 2012
1. AUTOREM POWIEŚCI JEST…
Kornel Makuszyński?
Janusz Korczak?
Kornel Makuszyński
2. Tytułowym „Szatanem” jest?
a. Paweł Gąsowski
b. Zenon Wójcik
c. Adam Cisowski
d. Wanda Gąsowska
C.
ADAM CISOWSKI
3. Główny bohater nie…
a. Odkrył metody odpytywania uczniów
przez historyka.
b. Odnalazł brakujących stu złotych w
księgach rachunkowych.
c. Wyjaśnił zagadki znikających drzwi z
domu Staszka Burskiego.
d. Wyjaśnił sprawy skradzionego pióra.
c.
Bohater nie wyjaśnił
zagadki znikających drzwi
z domu Staszka Burskiego.
4. Chłopiec stracił przytomność
podczas śledzenia człowieka –
widmo, ponieważ…
a. Potknął się i uderzył głowa o pień.
b. Uderzyła go niechcący panna
Wanda.
c. Przygniótł go nagle wielki pień
drzewa.
d. Otrzymał niespodziewany cios w
głowę.
D.
Otrzymał
niespodziewany
cios w głowę
5. Pamiętnik księdza Koszyczka
bohaterowie odnaleźli…
a. Na strychu.
b. W bocianim gnieździe.
c. W domku ogrodnika.
d. W piwnicy.
A.
Na strychu
6. Noc po udawanym wyjeździe
pociągiem bohater spędził…
a. Na stacji kolejowej.
b. U leśnika, w stogu siana.
c. W domku ogrodnika.
d. U leśnika, w stodole.
B.
U leśnika, w stogu
siana.
7. Która postać nie należała do trójki
opryszków poszukujących skarbu?
a. Chudzielec.
b. Fałszywy pisarz.
c. Fałszywy malarz.
d. Garbaty.
B.
Fałszywy pisarz.
8. Opryszkowie mieszkali w …
a. Bejgole.
b. Głodowcach.
c. Żywotówce.
d. Wiliszkach.
C.
Żywotówce.
9. Francuz uwięziony z chłopcem
w piwnicy miał…
a. Zwichniętą rękę.
b. Zwichniętą nogę.
c. Złamaną rękę.
d. Złamany obojczyk.
A.
Zwichniętą rękę.
10. Z zalewanej piwnicy
więźniowie wydostali się dzięki
pomocy…
a. Księdza Kazuro.
b. Fałszywego malarza.
c. Profesora Gąsowskiego.
d. Kolegów Adama.
D.
Kolegów
Adama.
11. Podczas przeprawy przez
jezioro…
a. Łódź wywróciła się do góry dnem.
b. Łódź nabrała wody i zaczęła tonąć.
c. Francuz wypadł z łodzi i topił się.
d. Adaś uratował tonącego kolegę.
B.
Łódź nabrała wody
i zaczęła tonąć.
12. Chłopcy zanieśli rannego
Francuza do księdza Kazuro na…
a. Drzwiach.
b. Noszach
c. Desce.
d. Rękach.
D.
Rękach.
13. W liście napisanym przez
„Szatana” była zawarta zaszyfrowana
informacja…
a. Jesteście w niebezpieczeństwie.
b. Strzeżcie się.
c. Uciekajcie z domu.
d. Zostałem uwięziony. Ratujcie mnie.
B.
Strzeżcie się.
14. Podczas nocnej wizyty w
dworku bohater ze Staszkiem
zabrali ze strychu…
a. Wiklinowy kosz.
b. Stary garnek.
c. Pudło na kapelusze.
d. Starą skrzynkę.
D.
Starą skrzynkę.
15. O uwięzieniu opryszków
bohater dowiedział się…
a. Od profesora.
b. Z telewizji.
c. Z gazety.
d. Od policjanta.
C.
Z gazety.
16. Francuz pozostawił księdzu
Kazuro…
a. Sto złotych.
b. Pięć złotych.
c. Tysiąc złotych.
d. Dziesięć złotych.
A.
Sto złotych.
17. Adaś odczytał napis z
malowanej brody, korzystając…
a. Z zimnego mleka i scyzoryka.
b. Z wilgotnej szmatki i lampy naftowej.
c. Ze scyzoryka i szkła powiększającego.
d. Z ciepłego mleka i szkła
powiększającego.
D.
Z ciepłego mleka
i szkła
powiększającego.
17 – 16 p. bardzo dobrze
Zlicz punkty znasz treść lektury
15 – 12 p. dobrze
kojarzysz fakty związane
Do uzyskania z lekturą
było
11 – 9 p. oj, czytałeś w
maksymalnie pośpiechu bądź po
17 punktów. prostu niedokładnie
8 – 0 p. ups, czytałeś?!
Dziękuję
za uwagę!

similar documents