Knjizevne-i-kriticke..

Report
RUSKI FORMALIZAM
1. KAD (vrijeme djelovanja)
-
1915 – 1928 (1930)
-
1917 – manifest formalizma
Viktor Šklovski:
“Književnost kao postupak”
3. ŠTA (zadaci, teorije)
- formalni metod (stih, ritam, forma)
- razlika između proznog i pjesnič.jezika
- naučno ispitivanje činjenica
- umjetnička forma i njena evolucija
- narušavanje tradicije
- odnos pjesničkog i praktičnog jezika
(zaumni jezik)
- odnos između fabule i sižea (razlike)
- odnos između postupka i motivacije
- problem književnosti i historije
2. KO (Predstavnici (zagovornici)
Viktor Šklovski,
Boris Ejhembaum, Jakubinski,
Roman Jakobson,
Jurij Tinjanov, Boris Tomaševski,
O. Birk, Andrej Beli, V. Žirmunski,
V. Vinogradoc
4. CILJ (rezultati teorije)
- predmet nauke o knjiž.trebaju biti
specifične posebnosti književnog materijala
(teksta) – autonomna djelatnost
- poezija je mišljenje u slikama
- harmonija forme i sadržaja
- postizanje začudnosti pomoću forme
- fabula je materijal za nastanak sižea
- stih ima svoje jezičke (sintaksičke, leksičke
i semantičke) osobine
- proučavanje književne evolucije
Tekstovi ruskog formalizma:
Umjetnost kao postupak
Viktor Šklovski
- “Umjetnost kao postupak” - manifest ranog ruskog formalizma
- Za razliku od pozitivizma Šklovski se zalaže za proučavanje specifičnih
umjetničkih postupaka koji imaju kao zajednički nazivnik proces
očuđenja, onebičavanja građe u umjetnini.
- Pjesnici i teoretičari gledaju svijet iz neobičnog kuta – teza koju
nalazimo već kod Aristotela
- Nezaobilaziv uvod u kritičko-teorijsko djelo ruskih formalista
- Zahtjev za očuđenjem usko vezan za avangardna kretanja
u rusko – sovjetskoj umjetnosti dvadesetih godina
Tekstovi ruskog formalizma:
Umjetnost kao postupak
Viktor Šklovski
• “Umjetnost je mišljenje u slikama” – polazna tačka
učenjaku filologu koji u teoriji književnosti počinje
stvarati neku konstrukciju (Šklovski, u Bekar, 121).
• Odnos slike prema onome što se objašnjava:
a) slika je postojani subjekt prema promjenljivim
predikatima;
b) slika je nešto neusporedivo jasnije nego ono što se
objašnjava;
“Bez slike nema umjetnosti” (Šklovski, u Beker, 123)
Tekstovi ruskog formalizma:
Umjetnost kao postupak
Viktor Šklovski
• poezija = slikovitost
• slikovitost = simboličnost (Beli, Mereškovski)
• 1) stvorena kao prozna i shvaćena kao poetska;
• 2) stvorena kao poetska i shvaćena kao prozna
Tekstovi ruskog formalizma:
Umjetnost kao postupak
Viktor Šklovski
• Postupak začudnosti kod L.N.Tolstoja sastoji se u
tome da on ne imenuje stvar njenim imenom nego je
opisuje kao da je prvi put viđena, a događaj kao da se
prvi put desio
• Primjer tekst Stidim se i Uskrsnuće, Lav N. Tolstoj
• Takvim postupkom opisivao je Tolstoj sve borbe u
Ratu i miru.
II dio
(paradigme)
Nikolai Gogol'
Večeri u zaselku kraj Dikan'ke*
_______________________________________
* Ciklus se sastoji iz dva dijela. Prvi dio: Svibanjska noći ili
Utopljenica, Soročinski sajam, Ivanjska noć, Izgubljeno pismo; i
drugi dio: Badnja noć, Strašna osveta, Ivan Fjodorović Šponjka i
njegova teta, Začarano mjesto, a sve su ujedinjene Predgovorom.
Nikolai Gogol'
Večeri u zaselku kraj Dikan'ke
Nemoguće je ne primijetiti kako Gogoljeva priča
Svibanjska noć ili Utopljenica obiluje predivnim,
gotovo očaravajućim opisima prirode. Na samome
početku pripovijesti opis prirode omogućuje da
„vidimo“ atmosferu, odnosno osjetimo prirodnu idilu:
„a vječno zamišljena večer sanjarski je grlila plavo
nebo i sve pretvarala u neku neodređenost i daljinu“
(Gogol' 1965:95).
Nikolai Gogol'
Večeri u zaselku kraj Dikan'ke
Smjenu dana i noći
veličanstvenim opisima:
uočavamo
zahvaljujući
„Uto se ogromni vatreni mjesec stane veličanstveno
izdizati iz zemlje. Još mu je polovica bila pod
zemljom, a već je cijeli svijet bio obasjan
veličanstvenom svjetlošću. Iz bare su vrcale iskre.
Sjene drveća jasno se počeše isticati na tamnom
zelenilu“
(Gogol' 1965:100).
Nikolai Gogol'
Večeri u zaselku kraj Dikan'ke
„Poznajte li ukrajinsku noć? O, vi ne poznajete
ukrajinsku noć! Zagledajte se u nju: sa sredine neba
motri mjesec. Neizmjerni nebeski svod raširio se,
rastegao se još neizmjernije. Plamti i diše. Zemlja je
sva u srebrenoj svjetlosti; a divni je zrak i prohladno
sparan i ispunjen miljem, i iz njega struji cio ocean
mirisa. Božanstvena noć! Čarobna noć!“
(Gogol' 1965: 101).
Nikolai Gogol'
Večeri u zaselku kraj Dikan'ke
- motivi folklora odnosno narodne mitološke pjesme:
Oj, mjeseče, moj mjeseče,
I ti zvijezdo jasna,
Svijetlite mi onom dvoru
Gdje mij' djeva krasna.
(Gogol' 1965: 118)
• mjesec je suučesnik / pomagač protagonisti
Nikolai Gogol'
Večeri u zaselku kraj Dikan'ke
„Cijela priroda spava, a gore sve diše, sve je divno,
sve je svečano. A i duša osjeća tu neizmjernost, tu
divotu, i u dubini joj se skladno roje skupovi
srebrenih vizija“ (Gogol' 1965: 101).
Nikolai Gogol'
Večeri u zaselku kraj Dikan'ke
• veoma bitni motivi i segmenti iz usmene književnosti
jeste pojava tradicionalnih instrumenta, u ovom
slučaju bandure. Ona pridonosi toj vizualnosti i
romantičnosti:
„S bandurom u ruci ide mladi kozak Levko“
(Gogol' 1965: 95).
Nikolai Gogol'
Večeri u zaselku kraj Dikan'ke
„Levko pogleda na obalu: u tamnoj srebrenoj magli
svjetlucale su se kao sjene lake djevojke u košuljama
bijelim kao livada okićena đurđicama; na vratu su im
se ljeskale zlatne grivne, đerdani od bisera i dukati“
(Gogol' 1965: 118).
Scena iz filma “Utopljenica” (1910)
Direktor režije Aleksandr Rou; scenarist Nikolai Rimsky-Korsakov
Začudnost se prenosi i na filmsko platno
• Scenarist Nikolai Rimsky-Korsakov u film unosi sve motive
folklora i narodne tradicije koje se nalaze u pripovijesti, a koje
smo prethodno naveli - odjeća, nakit, ples, priroda, sve se to
pretvorilo u jednu prekrasnu idilu. Čak i kuća koja je u
pripovijesti tako lijepo dočarana ima identičan izgled:
“Na brijegu je kraj šume drijemala jedna stara drvena kuća sa
zatvorenim kapcima; mahovina i korov pokrivali su joj krov; pred
prozorima raširile se kovrčaste jabuke, šuma ju je grlila svojom
sjenom i bacala na nju neobičnu nujnost; ispod nje se prostirala
ljeskova šikara i spuštala se prema bari”
(Gogol' 1965: 98).
Scena iz filma (pojava utopljenica)
- miješanje sna i jave (začudnost)
Protagonist Levko se budi sa pismom kojega je sanjao
vizuelni elementi
Pripovijest
Ples =
usmena predaja/folklor
prikazuje se i opisuje hopak
tradicionalni ukrajinski ples
pjesma, muzika
pripovijest počinje pjesmom,
bandura–tradicionalni
= začudnost
ali nije prisutna cijelo vrijeme
instrument
Odjeća
odjeća služi za
takva odjeća se pojavljuje u
= začudnost
raspoznavanje, izražavanje
ukrajinskoj prošlosti
začudnost
osjećaja, raspoloženja
Nakit
nakit se javlja u obliku
poznat đerdan kao dio
= začudnost
nagrade, mita
folklorne tradicije
Priroda
proteže se kroz cijelu
cvijeće i kićenost odlika
= začudnost
pripovijest i najavljuje nove
tradicije
događaje
Literatura:
• Beker, Miroslav: Suvremene književne teorije
• Elch, V. 1968. U društvu sa čovjekom. Zagreb:
Naprijed.
• Gogolj. N.V. 1950. Pripovijetke, Kultura Zagreb
• Gogolj. N.V, 1965. Soročinski sajam i druge
pripovijesti, Matica hrvatske, Zagreb
• Nabukov, V. 1983. Nikolaj Gogolj, (Zlatko Crnković),
Znanje Zagreb
*obavezno pročitati: manifest ruskog formalizma:
Viktor Šklovski: “Umjetnost kao postupak”

similar documents