prezentacijom - savetodavstvo

Report
REZULTATI MAKROOGLEDA SORATA OZIME
PŠENICE U 2013/14-oj
PSS INSTITUT TAMIŠ PANČEVO
Bogdan Garalejić dipl.inž
064/881 44 07
Agrotehnika pšenice 2013/14
Tip zemljišta
Predusev
Osnovna obrada
Osnovno đubrenje: količina N/P/K kgha-1
a.m.
Prihrana 2 puta, ukupno N kgha-1 a.m.
Zaštita od: korova/insekata/bolesti
Bezkarbonatni
černozem
Soja
Konzervacijska
19.25/91/0
88
1/1/2
PROSEČAN PRINOS NS sorata o.pšenice (kg/ha)
10000
9330
8832
8317
8166
9000
8000
8816
8468
8367
7454
8812
8073
7623
6912
7848
6686
6160
7000
6862
6832
7701
6000
5000
kg/ha
Prosek NS
4000
3000
2000
1000
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosečan prinos KWS sorata o.pšenice u MAO 2013/14
12000
10504
10423
10000
9663
10702
9947
9911
9708
8598
7913
8000
6000
kg/ha
Prosek KWS
4000
2000
0
Feria
Basmati
Quality
Solehio
Sirtaki
Farineli
Farineli
YQ
Midas
Prosečan prinos sorata o.pšenice kompanije DELTA u
MAO 2013/14
9200
9069
9000
8908
8800
8800
kg/ha
8600
8424
8400
8200
8000
Balaton Lam.
Balaton YQ
Komarom
Prosek DELTA
Prosečan prinos sorata o.pšenice kompanije LIMAGRAIN u
MAO 2013/14
10500
10021
10000
9500
9155
9079
9031
kg/ha
9000
8676
Prosek LG
8514
8500
8000
7500
Nikol
Arlekin
Alinea
Apač
Andino
Prosečan prinos sorata o.pšenice kompanije Raiffeisen Agro u
MAO 2013/14
10200
9964
10000
9800
9600
9500
9400
9490
kg/ha
9200
Prosek Raiffeisen Agro
9006
9000
8800
8600
8400
Graindor
Graindor YQ
Sofru
Prosečan prinos sorata o.pšenice kompanije AGROBAZA u
MAO 2013/14
9200
9058
9000
8800
SUBA
YQ
8600
8400
8640
8222
8000
SUBA
Lam.
8200
7800
kg/ha
Prosek Agrobaza
MV Suba Lam.
MV Suba YQ
Prosečan prinos sorata o.pšenice CSŽ KRAGUJEVAC u
MAO 2013/14
7800
7684
7700
7600
7300
7200
7346
Planeta
Kruna
7515
PLANETA
7400
KRUNA
7500
7100
kg/ha
Prosek KG
Slajd br. 5
Prosecan prinos domacih i stranih sorata za period 20082010 god. (kg/ha)
Prinos (kg/ha)
6500
6244
6300
6100
Strane
6018
Domace
5900
5700
kg/ha
Selekcija sorata
Pr.prinos sorata o.pšenica po kompanijama (kg/ha)
12000
*
10698
9708
10000
8800
8000
9079
9490
8640
7848
7515
6000
Pr.prinos (kg/ha)
4000
2000
0
NS
KWS
Delta
LG
RFA
AGB
KG
Caussade
Izbrojati stabla
Dubina krunice
Dubina krunice
Dubina setve
Dubina setve
Obavezno pre setve odabrane sorte, izračunati:
Pa, onda ovo!
I na kraju...
Pravac, setva!
Rang preduseva za pšenicu:
1. suncokret
2. soja
3. kukuruz
4. šećerna repa
Srećna nova sezona 2014/15!
Vaš

similar documents