Prikaz projekata prevencije kriminaliteta na lokalnoj i

Report
Prikaz projekata prevencije
kriminaliteta na lokalnoj i
nacionalnoj razini
Suradnja MUP-a i UNDP-a
Zajednički opći ciljevi:
 podizanje razine sigurnosti kroz zajedničke intervencije
usmjerene na smanjenje potencijala i mogućih uzroka
kriminaliteta
 poticanje lokalne zajednice na izgradnju sigurnog
okruženja kroz model “Zajednice koje brinu” (Vijeća za
prevenciju)
 osnaživanje kapaciteta policije na području stretegije
djelovanje policije u zajednici i prevencije kriminaliteta
Strateški projekti prevencije
kriminaliteta MUP-a i UNDP-a
 Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kroz
razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama
kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružja
 EU – IPA twinning projekt Republike Hrvatske i Savezne
Republike Njemačke “Jačanje kapaciteta Ministarstva
unutarnjih poslova na području prevencije kriminaliteta”
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Zdrav za pet”
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
•
•
•
•
Projekt “Zdrav za pet”
Provodi se temeljem potpisanog sporazuma o suradnji
MUP-a, Ministarstva zdravlja, Ministarstva zaštite okoliša
i prirode
Ciljana skupina: učenici osmih razreda osnovnih škola i
učenici prvog i drugog razreda srednjih škola
Komponenta 1: Prevencija ovisnosti (ovisnost i
zlouporaba alkohola, droga i igara na sreću)
Komponenta 2: Zaštita okoliša i prirode “čist okoliš –
zdrava budućnost” (eko radionice i ostale manifestacije
javnog karaktera)
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Zdrav za pet”
Ovisnost o drogama:
 javni rashodi u području suzbijanja zlouporaba droga u državnom i
županijskim proračunima i financijskim planovima javnih tijela i
organizacija civilnog društva u 2012-oj godini iznose 87,6 milijuna
kuna (istraživanje Ekonomskog instituta Zagreb)
 53,2% od ukupnog uzorka (4756) mladih imalo je iskustvo osobne
dostupnosti ilegalnih droga (istraživanje Ivo Pilar)
 Republika Hrvatska po dostupnosti marihuane je na 9. mjestu od
ukupno 37 zemalja obuhvaćenih istraživanjem (ESPAD istraživanje)
 Uočen veliki porast eksperimentiranja sa inhalantima u Republici
Hrvatskoj (ESPAD istraživanje)
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Zdrav za pet”
Ovisnost o alkoholu:
 najpopularnije piće kod dječaka je pivo, a kod djevojčica žestoka
pića (ESPAD istraživanja)
 kod mladih uočen trend porasta ekcesivnog pijenja s namjerom
opijanja (ESPAD istraživanje)
 uočena veća konzumacija alkohola kod mladih tijekom vikenda
kupljenog u trgovinama, konzumiranog u parkovima i na školskim
igralištima (ESPAD istraživanje)
 uočena poveznica konzumiranja alkohola među mladima sa
eksperimentiranjem s konzumacijom droga, stradavanjem u
prometnim nesrećama, nasiljem, agresijom pa čak i spolnim
zlostavljanjem (ESPAD istraživanje)
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Zdrav za pet”
Ovisnost o kockanju:
 Istraživanje ERF Zagreb – uzorak 1952 učenika





83% mladih barem je jedanput kockalo
37% dječaka redoviti odlazi u kladionice
32% roditelja znaju da im djeca kockaju
20% roditelja odlazi s djecom u kladionice
30% djece osjeća negativne posljedice
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Manje oružja manje tragedija”
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
 Projekt “Manje oružja manje tragedija”
 Projekt usmjeren na senzibilizaciju javnosti na povrat svih
vrsta oružja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava te
osviješćivanja javnosti po pitanju opasnosti posjedovanja
ilegalnog oružja
 Novi kocept temeljen na strip umjetnosti
• aktivnosti kampanje (kontinuirano po gradovima u suradnji
MUP-a, UNDP-a, Vijeća za prevenciju i strip udruga)
• strip radionice
• novi vizualni identitet
• novi promotivni materijali
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Manje oružja manje tragedija”
 Preventivna kampanja započela u rujnu 2007 godine
 Do kraja veljače 2013 prikupljeno:
•
•
•
•
7774 komada malog i lakog oružja
73410 komada rasprskavajućeg oružja
3297782 komada streljiva
2579 kilograma eksploziva
 U prosjeku se na dnevnoj bazi preda i prikupi:
• 4 komada SALW-a, 37 komada rasprskavajućih sredstava,
• 1660 komada streljiva i 1,3 kilograma eksploziva
 Do sada uništeno 33091 komada malog i lakog oružja
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Manje oružja manje tragedija”
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Živim život bez nasilja”
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Živim život bez nasilja”






2012 godine:
Maloljetnici su počinili ukupno 3616 kaznenih djela (ukupan broj
KD u RH je 72171)
Djeca su počinila ukupno 557 kaznenih djela
Maloljetnici su počinili 1 kazneno djelo ubojstva; 227 KD tjelesne
ozljede i 80 KD teška tjelesna ozljeda, 2430 KD protiv imovine, 31
KD nasilničko ponašanje u obitelji, 379 prekršaja iz Zakona o zaštiti
od nasilja u obitelji
Kriminalitet na štetu maloljetnika:
3133 KD na štetu maloljetnika
U 571 slučaju evidentirani kao žrtve KD “Nasilničko ponašanje u
obitelji” i u 4587 slučajeva evidentirani kao žrtve prekršaja iz članka
4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Živim život bez nasilja”
 Usmjeren na prevenciju nasilja prema ženama,
obiteljskog nasilja, vršnjačkog nasilja i izgradnju kulture
nenasilja
 Provoditelji: MUP i UNDP u suradnji sa kazališnim,
glazbenim i scenskim umjetnicima, nevladinom udrugom
Status M i Vijećima za prevenciju
 Komponenta 1: Interaktivna radionica
 Komponenta 2: Konceptualno pripremljeni program
 Komponenta 3: Interaktivna “parlaonica”
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Živim život bez nasilja”
Analiza projekta putem evaluacijskih upitnika (uzorak 239 ispitanika)
 60,35% učenika podržava provođenje kampanje i smatra da
provedeni programi mogu doprinijeti prevenciji nasilja
 32,47% učenika navode da su kroz provedenu radionicu dobili
još novih i korisnih informacija o prevenciji nasilja
 8,86% učenika odgovara da se nikome ne bi obratili za pomoć
kad bi se dogodio slučaj u kojem bi oni bili žrtve nasilja
 13,56% učenika odgovara da ne bi nikome prijavili mogući slučaj
nasilja kad bi ga oni vidjeli
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Živim život bez nasilja”
 citat jedne djevojčice koju je sudjelovanje u projektu navelo da
kroz izradu eseja u posljednjoj komponenti projekta napiše slijedeće:
• “Mnogo toga vezano za nasilje znala sam od prije, ali mislim da je
tema bila veoma korisna kako i za mene koja nisam nasilnik, ali da
se znam obraniti, tako i za one koji kreću putem nasilnika da više
ne budu takvi, da promijene svoje mišljenje i shvate da je to veoma
loše. Bitno je svugdje u svijetu govoriti o temi nasilja kako bi budućim
nasilnicima promijenili mišljenje i unijeli svijest o štetnosti nasilja jer
se iz dana u dan čovječanstvom nekontrolirano širi zlo koje moramo
što prije pokušati zaustaviti”.
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Zajedno više možemo”
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Zajedno više možemo”
 Istraživanje grada Zagreba (ciljana populacija mladi):
• Mladi traže bolji nadzor i veću prisutnost policije u kvartovima
udaljenim od središta grada
• Bolju organizaciju noćnog gradskog prijevoza
• Predlažu niže cijene taxi službe tijekom vikenda u noćnim
satima
• Predlažu poboljšanje odnosno uvođenje rasvjete u
neosvjetljene prostore
• Predlažu edukaciju o sprječavanju nasilja kroz interaktivni
pristup (uključujući roditelje i najmlađu populaciju – djecu)
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Zajedno više možemo”
 Cilj projekta:
• potaknuti učenike na stvaranje pozitivnih stavova u skladu s
pozitivnim vrijednostima društva
• Razviti spoznaju o postojanju “zajednice koja brine”
• Usvojiti znanje o štetnosti alkohola, droge i drugih rizičnih
ponašanja
• Prihvaćanje policije kao prijatelja pomagača
 Ciljana skupina: učenici 4-tih, 5-tih i 6-tih razreda i njihovi
roditelji
 Projektne komponente:
• MAH 1 – sajam mogućnosti - PIA 1 – PIA 2 – MAH 2
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Imam izbor”
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Imam izbor”
 Romi su jedna od 22 priznate nacionalne manjine u Hrvatskoj
 U Republici Hrvatskoj živi oko 10000 Roma iako se
procjenjuje da je stvarni broj puno veći
 Najveća naseljenost u dvije županije: Međimurskoj i
Zagrebačkoj (više od polovice svih Roma u Hrvatskoj)
 Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od
2013 do 2020.
 Ciljevi: uključivanje u društveni život, proces obrazovanja te
ravnopravnost u procesu odlučivanja u javnom životu
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Imam izbor”
 Pilot projekt u suradnji sa Osnovnom školom Kuršanec i
nevladinim udrugama “Ne boj se – madara” i “Status M”
 Cilj projekta:
• Socijalna uključenost Roma u društvenu zajednicu s
naglaskom na dijalog i poštivanje kulturoloških različitosti i
sličnosti kroz kulturu tolerancije, nenasilja i nediskriminacije
• Prikazati ulogu policije kao jednog od bitnih čimbenika koji
zajedno s ostalim subjektima društva doprinosi sigurnosti
lokalne zajednice
• Ciljana skupina: djeca 4. ili 5. razred Osnovne škole
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Imam izbor”
 Komponente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“Policajac-prijatelj i pomagač“
„U dućanu gdje se trguje ljudima ja ne kupujem“
„Za nasilje nema opravdanja“
„Reci ne drogama“
„Slični a različiti“
„Budi muško mijenjaj pravila“
„Poštujte naše znakove“
„Likovno-glazbena radionica - Imam izbor“
„Život na policijskoj akademiji“
„Sajam mogućnosti“
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Zaštitimo djecu na internetu”
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Zaštitimo djecu na internetu”
 Pretpostavlja se da u ovom trenutku u svijetu postoji oko
100 000 internet stranica na kojima se nalaze vizualni sadržaji
koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece
 Pretpostavka je da je jedno od petoro djece koja koriste
internet primilo neželjeni prijedlog ili zahtjev seksualne prirode
 Pretpostavlja se da je između 25 i 35 % djece bilo izloženo
seksualnim sadržajima putem interneta
 Zabrana korištenja interneta za djecu bila bi kontraproduktivna.
Upravo ih bojazan da bi mogla ostati bez privilegije korištenja
interneta može potaknuti da budu tajnovita i da ne govore
roditeljima o eventualnim problemima tijekom korištenja
interneta
Projekti prevencije kriminaliteta
MUP-a i UNDP-a
Projekt “Zaštitimo djecu na internetu”


•
•
•
•

Provoditelji: MUP i UNDP u suradnji sa internet portalom net.hr
Ciljevi projekta:
Podizanje razine svijesti javnosti o problemu
Podizanje razine znanja roditelja o sigurnom korištenju interneta
Savjetovanje, edukacija djece
Smanjenje tamne brojke
Komponenta 1: Kampanja informativno-edukativnog karaktera
putem neta (“riječ stručnjaka”, “pitaj policiju”, “chat s policijom”)
 Komponenta 2: Savjetovanje i rad s roditeljima
 Komponenta 3: Rad s djecom
 Komponenta 4: Promicanje aktivnosti Centra za sigurniji internet
Vijeća za prevenciju
2013 godine:
 Osnovano ukupno 210 Vijeća za prevenciju, od čega 109
vijeća za razinu grada ili županije te 101 za razinu gradskog
kotara, gradske četvrti ili općine
 Od 210 oformljenih Vijeća, 141 Vijeće je u potpunosti aktivno;
redovno se sastaje, radi na projektima prevencije kriminaliteta
te na taj način doprinosi povećanju razine sigurnosti u svojoj
zajednici
Vijeća za prevenciju
Rasprostranjenost Vijeća za prevenciju RH
1
bjelovarsko-bilogorska
5
11
požeško-slavonska
2
brodsko-posavska
4
12
primorsko-goranska
5
3
dubrovačko-neretvanska
13
sisačko-moslavačka
15
4
istarska
14
splitsko-dalmatinska
27
5
karlovačka
15
šibensko-kninska
7
6
koprivničko-križevačka
16
Varaždinska
26
7
krapinsko-zagorska
17
virovitičko-podravska
2
17
8
ličko-senjska
7
18
vukovarsko-srijemska
11
9
međimurska
4
19
zadarska
8
10
osječko-baranjska
12
20
zagrebačka
31
2
8
7
8
4
Vijeća za prevenciju
preporuke za rad
 Vijeća za prevenciju trebaju se temeljiti na zastupljenosti svih
subjekata lokalne zajednice
(župani/gradonačelnici/načelnici/predsjednici gradskih četvrti),
predstavnici državnih institucija, udruga, društava, medija, savjeta
mladih i dr.
 Osluškivati potrebe lokalne zajednice i donositi odluke o odabiru
preventivnog programa
 Pristupiti osnivanju zaklade prevencije radi troškova financiranja
pojedinih preventivnih projekata (sukladno Zakonu o zakladama i
fundacijama)
 Donositi preporuke, prijedloge i rješenja za podizanje sigurnosti i
kvalitete življenja u lokalnoj zajednici “Zajednice koje brinu”
 Potreba primjene evaluacijskih metoda vrednovanja uspješnosti
provedenih projekata prevencije kriminaliteta
Isprepletenost aspekata prevencije
državne agencije
organizacije
civilnog društva
općine
gradovi
ZAKONSKA
PREVENCIJA
SITUACIJSKA
PREVENCIJA
državne institucije
državna tijela
RAZVOJNA
PREVENCIJA
obrtnički cehovi
PREVENCIJA
U
ZAJEDNICI
vijeća za prevenciju
županije
privatni sektor
međunarodne organizacije
CIljevi aspekata prevencije
 Zakonska prevencija
• odvratiti počinitelje od počinjenja kaznenih djela te kriminal
učiniti neisplativim
 Situacijska prevencija
• naglašava važnost situacijskih čimbenika u objašnjavanju
etiologije kriminaliteta
 Razvojna prevencija
• prevencija razvoja poremećaja u ponašanju, delinkvencije i
drugih rizičnih ponašanja mladih.
 Prevencija u zajednici
• suradničkim pristupom različitih čimbenika u lokalnoj
zajednici, koji udružujući svoje kompetencije i snage postižu
sinergijski učinak
Podjela prevencije kriminaliteta
 Primarna prevencija:
• intervencija s „normalnom” populacijom;
 Sekundarna prevencija:
• intervencija za vrijeme ranog razvoja teškoća prije nego
se potpuno razviju;
 Tercijalna prevencija:
• reducirati postojeće poremećaje i problem.
prema J.A.Durlak, 1995
Najava novih projekata i inicijativa
prevencije kriminaliteta na
nacionalnoj razini
 Nova koncepcija rada informativnih centara policije (suradnja
sa cehovima obrtnika: savjetovanje na temu samozaštite,
uključujući i tehničku zaštitu)
 Projekt usmjeren na prevenciju prijevara (ciljana skupina
građani treće životne dobi)
 Projekt usmjeren na podršku žrtvama kaznenih djela
 Podrška Vijećima za prevenciju u smislu poticanja na
provođenje tzv “projekata postavljanja rasvjete i
videonadzora”
Najava novih projekata i inicijativa
prevencije kriminaliteta na
nacionalnoj razini
 Projekt “Sigurnost u lovu”
 Projekti prevencije kriminaliteta usmjereni ka osobama s
invaliditetom kao ciljanoj skupini
 Intenziviranje suradnje sa EUCPN (European Crime
Prevention Network)
 Osnivanje Nacionalne koordinacijske grupe za prevenciju
Hvala na pažnji!
Sandra Veber, MUP Ravnateljstvo policije
Krunoslav Katić, UNDP Hrvatska

similar documents