Inauguracja

Report
Studia Podyplomowe
„Polski Język Migowy”
IV edycja
Instytut Języka Polskiego
Uniwersytet Warszawski
2014-2016
Inauguracja
INAUGURACJA
20.09.2014, 9.00
• Powitanie
• Przemówienie Prodziekana dra Łukasza Książyka
• Wykład inauguracyjny prof. dr hab.Jadwigi Linde-Usiekniewicz
„Linearność i nielinearność w językach naturalnych”
• Prof. dr hab. Marek Świdziński, mgr Małgorzata CzajkowskaKisil „Studia Podyplomowe `Polski Język Migowy’: instrukcja
obsługi”
Zajęcia rozpoczynają się o 10.45 w sali 17.
3
Prof. dr hab. Marek Świdziński
Mgr Małgorzata Czajkowska-Kisil
Studia Podyplomowe
„Polski Język Migowy”:
instrukcja obsługi
LINK
do Regulaminu Studiów Podyplomowych:
http://www.uw.edu.pl/pl.php/o_uw/dok/rspod/rspod.html
5
OBSŁUGA
•
•
•
Kierownik Studiów:
prof. dr hab. Marek Świdziński, [email protected]
Pok. 1, sobota, po umówieniu.
Asystent finansowy:
mgr Katarzyna Sadkowska, [email protected]
IJP, II piętro, pok. 36, 900-1500
Asystenci administracyjni:
mgr Joanna Filipczak, [email protected]
mgr Piotr Mostowski, [email protected]
Pok. 1, sobota, po umówieniu.
6
KONTAKT
Kontakt elektroniczny:
•W e-mailu wpisujemy temat: SPPJM
•Piszemy do asystentów.
•Do Kierownika Studiów – tylko w sprawach szczególnych.
7
SPRAWY ORGANIZACYJNE
• Opłata za studia: 7200,- PLN (= 2400+2400+2400), termin: do
końca listopada.
• Opłacenie czesnego za dany semestr jest warunkiem przyjęcia
na semestr następny.
8
SPRAWY ORGANIZACYJNE
Konto: 15 1160 2202 0000 0000 4543 1745
•
Wpłaty – dwa sposoby:
Osoba fizyczna: przelew indywidualny na powyższe konto.
Dane na przelewie:
Nazwisko
Imię
Studia Podyplomowe „Polski Język Migowy” –
Okres (I semestr, II semestr, III semestr, Całość)
Suma
• Wniosek o wydanie faktury.
• Potwierdzenie wpłaty (faktura) na podstawie skanu
przelewu lub wydruku z konta internetowego (jpg lub pdf)
9
SPRAWY ORGANIZACYJNE
Instytucja: przelew na powyższe konto. Dane na przelewie:
Nazwisko
Imię
Studia Podyplomowe „Polski Język Migowy” –
Okres (I semestr, II semestr, III semestr, Całość)
Suma
•
Wniosek o wydanie faktury – z danymi tej instytucji.
•
•
Czas oczekiwania na fakturę: tydzień.
Fakturę można odebrać osobiście.
10
11
O STUDIACH – OGÓLNIE
SOBOTA
Pol.
20.09
9.00-10.30
Pol.
18.10
Pol.
8.11
IKP
22.11
IKP
6.12
Pol.
3.01
Pol.
31.01
w
A
A
A
B
C-egz
10.45-12.15
A
w
C
C
C
F
F
12.30-14.00
G
w
F
F
F
C
H
14.15-15.45
C
w
E
E
E
J
B
21.09
19.10
9.11
23.11
7.12
4.01
1.02
8.30-10.00
k/k/k
w
k/k/k
k/k/k
k/k/k
k/k/k
k/k/k
10.15-11.45
A
w
A
A
G
G
E
12.00-13.30
D
w
G
G
D
B
B
13.45-15.15
H
w
H
H
B
J
D
NIEDZIELA
12
O STUDIACH – OGÓLNIE
Miejsce:
Gmach Polonistyki, sala
Instytut Kultury Polskiej, sala
Legenda:
X wykład
x ćwiczenia
x/x/x grupa dzielona
13
O STUDIACH – OGÓLNIE
Przedmioty:
A Wiedza o języku [prof. dr hab. Marek Świdziński]
B b Nauczanie języka polskiego jako obcego [mgr Piotr Mostowski, dr Danuta
Mikulska]
C c Psycholingwistyka rozwojowa [mgr Małgorzata Czajkowska-Kisil]
D d Opis gramatyczny i leksykalny PJM [mgr Małgorzata Czajkowska-Kisil]
E e Dydaktyka PJM [mgr Małgorzata Czajkowska-Kisil, mgr Joanna Łacheta]
F f Warsztat tłumacza PJM [mgr Aleksandra Kalata-Zawłocka]
G Historia i kultura Głuchych [mgr Joanna Łacheta, Bartosz Marganiec]
H h Narzędzia lingwistyki migowej [dr Paweł Rutkowski, mgr Joanna Filipczak]
J j Pomoce audiowizualne – przygotowanie i wykorzystanie [Bartosz
Marganiec]
k PJM – lektorat uzupełniający [mgr Joanna Łacheta, mgr Marcin Daszkiewicz]
w Warsztaty antydyskryminacyjne
14
O STUDIACH – OGÓLNIE
•
Wykłady i ćwiczenia
Obecność będzie sprawdzana!!!
•
Język wykładu: polski foniczny lub PJM
•
Wykłady są tłumaczone (w obie strony)
•
Tłumacze:
mgr Małgorzata Czajkowska-Kisil
mgr Anna Hummel
mgr Agnieszka Laskowska-Klimczewska
mgr Marcin Ruszczyk
Bernard Kinow
15
JAKI CEL MAJĄ KOLEJNE PRZEDMIOTY?
•
Lektorat – w trzech grupach. Podział według kompetencji
lub języka rodzimego
•
Egzamin końcowy: styczeń 2016. Dyplom:
• ogólny lub
• ogólny ze specjalizacją lektorską, lub
• ogólny ze specjalizacją translatorską
•
Prezentacje będą dostępne na stronie www
16
JAKI CEL MAJĄ KOLEJNE PRZEDMIOTY?
Lektorat uzupełniający
Nie daje możliwości nauczenia się PJM. Służy jako przykład zajęć
dydaktycznych i daje możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności. Wymiar godzin nie zapewni nikomu kompetencji w
PJM, jeśli jego umiejętności są zerowe.
SP „PJM” to nie kurs językowy!!!
17
JAKI CEL MAJĄ KOLEJNE PRZEDMIOTY?
Warsztat tłumacza
Daje okazję sprawdzenia swoich umiejętności translatorskich i
praktycznego doświadczenia tłumaczenia w PJM. Sygnalizuje
zagadnienia właściwego )(poprawnego, sprawnego) przekładu w
PJM.
18
JAKI CEL MAJĄ KOLEJNE PRZEDMIOTY?
Nauczanie języka polskiego jako obcego
To nie tylko wprowadzenie do metodyki nauczania Głuchych
języka polskiego, ale także przedstawienie różnych metod
dydaktyki języków nierodzimych.
19
JAKI CEL MAJĄ KOLEJNE PRZEDMIOTY?
Warsztaty antydyskryminacyjne
To okazja do zintegrowania się grupy i szansa na poznanie
swoich historii.
To także możliwość zweryfikowania wiedzy na temat
społeczności głuchych i ich relacji ze społecznością słyszących.
20

similar documents