Vasatiden2 - Klassblogg Nyboda 6A

Report
Historia år 6
Vasatiden, stormaktstiden,
frihetstiden
Vad ska vi lära oss?
•
•
•
•
•
•
De typiska dragen för de olika tidsepokerna.
Vad brytpunkterna mellan epokerna är.
Viktiga händelser.
Viktiga personer.
Om historiska källor.
Begrepp inom området.
Vad hände innan i historien?
Tidsepokerna vi jobbar med nu
VASATIDEN
Gustav Vasa och hans söner blev kungar i Sverige,
bondeuppror, kyrkans makt och upptäcksresor i världen.
Sverige och Danmark bråkar
(medeltid)
• I slutet av 1400-talet är Sverige i union med Danmark och
Norge. Den kallades kalmarunionen. De tre länderna har
mycket makt tillsammans.
• Men i Sverige bråkade två olika gäng: de som ville fortsätta ha
union och de som var emot.
• För att få slut på bråken och framförallt för att få mer makt så
attackerar danskarna Sverige runt år 1520. De lyckas döda
Sveriges kung Sten Sture, och danskarnas kung Kristian II blir
krönt till kung även för Sverige.
Stockholms blodbad 1520
• Kristian II vill bli av med sina fiender i
Sverige.
• Han bjuder mäktiga adelsmän och biskopar
till fest på slottet.
• Mitt under festen låser de dörrarna och
gästerna bli fångar. Kungen dömer dem till
döden för kätteri.
• Dagen efter tas fångarna till stortorget i
Stockholm, där väntar bödeln på dem.
• 94 adelsmän och biskopar halshuggs direkt
på torget. Deras blod forsar genom gamla
stans gränder.
• Denna händelse kallas Stockholms blodbad.
Svenskarna blir ARGA!
• Svenskarna blir arga på danske kungen Kristian II,som börjar
kallas för Kristian tyrann.
• De vill göra uppror och få bort kungen, men de behöver en
ledare. Vem ska det bli? Alla adelsmän och stora krigare hade
ju mördats i blodbadet.
• Då dök det upp en ung man som hette Gustav Eriksson.
• Gustavs pappa hade dödats i Stockholms blodbad, därför var
Gustav extra arg.
• Denne man kallades Gustav Vasa.
Död åt Kristian Tyrann!!!
Gustavs krig för Sveriges frihet
• Gustav Vasa åker till Dalarna och
samlade bönderna där till uppror
mot kungen. Men det räckte inte
för att besegra danskarna.
• Staden Lübeck i Tyskland lånar
Gustav pengar för att han ska ha
råd att kriga mot Danmark.
• Alla Sveriges landskap ställer upp i
kriget. Efter ett år vinner de och
landet befrias.
• 1523 väljs Gustav Vasa till Sveriges
kung. Vasatiden har börjat.
Vasa och kyrkan
• Sverige var fattigt efter alla krig mot Danmark.
• Staten var pank och man behövde pengar till det nya försvaret
(till soldater och vapen) och för att betala tillbaka de pengar
man lånat från Lübeck.
Men oj oj oj! Var ska jag
få pengarna ifrån?!
Hm… Hm…
Vilka har pengar i samhället?
Vem kan jag ta pengar ifrån?
Vilka är rika nu igen, sen medeltiden?!
Jo just det! Kyrkan!
Kyrkan var rik
• Gustav Vasa bestämmer sig för att ta pengar från kyrkan.
• Vasa tvingar präster, biskopar och klostren att ge av sina
rikedomar till honom. De fick också flytta från sina borgar
och fina hus. De som inte lydde avsattes och blev utan
jobb.
• Klostren stängdes och gavs till adelsmän. Munkar och
nunnor fick fly utomlands.
• Vasa kom också på att han kunde styra folket om han
styrde kyrkan. Han gjorde sig till kyrkan överhuvud.
• Gustav Vasa lät bibeln översättas från latin till svenska, så
att fler skulle kunna läsa den. Han bestämde också att
svenskarna skulle sluta vara katoliker, och istället börja
tro på Luthers lära.
Bönderna gör uppror
• Gustav Vasa hade gjort Sverige till ett
fritt land. Därför tyckte bönderna att
han var en hjälte.
• Men nu när Vasas män kom ut i byarna
och tog rikedomarna från deras kyrkor
blev bönderna arga.
• De ville säga ifrån och startade flera
uppror. De kallade Vasa för tjuv och
kättare. Vasa ville krossa upproren, han
åkte dit där upproren var och skrämde
bönderna genom flera avrättningar.
Även gamla bondevänner avrättade
han.
Dackefejden 1542
• Nils Dacke startat ett uppror i Småland
1542.
• Det tog över ett år för kungen Vasa att
slå ner upproret.
• Då fångade Vasas män Nils Dacke och
halshögg honom. Huvudet sattes på en
påle utanför Kalmar som en varning till
bönderna.
• Varför var de så arga?
- Kyrkorna plundrades
- Kungen skulle bestämma över hur de
skötte sitt jordbruk.
Vasas söner blir också kungar
• Gustav Vasa var en mycket sträng kung som gjorde livet
svårt för folket och kyrkan. Han slog ner böndernas
motstånd, tog över kyrkan och kontrollerade landet hårt.
• Samtidigt mådde Sverige bra av hans sätt att styra, det var
fred och ordning och staten och försvaret hade mycket
pengar.
• Gustav Vasa dör 1560. Men innan han dog så bestämdes
en ny lag som betydde att Sverige skulle vara ett arvsrike,
alltså att kungakronan ärvdes från far till son.
• Det ledde till att tre av Gustav Vasas fyra söner också blev
kungar.
• Den sista vasasonen är Karl IX och han dör 1611. Därför
kallas tiden 1523 (när Gustav Vasa blev kung) till år 1611
(när sista sonen Vasa dör) för VASATIDEN.
Vasas söner
• Erik XIV
Var en kung med rykte om sig att vara galen och han inbillade sig
saker, avrättade folk och gjorde konstiga saker. Han gifte sig med en
tjänsteflicka och avsattes då som kung, det ansågs inte tillräckligt
fint.
• Johan III
”Byggarkungen” lät bygga om vasaslotten till lyxiga palats. Gifte sig
med en polsk prinsessa som var katolik. Deras son Sigismund blev
kung när pappan dog. Det tyckte inte hans farbror Karl om, som var
emot katoliker. Han kämpade mot Sigismund och fick honom avsatt
som kung 1599, då tog hand som tredje Vasason över tronen.
• Karl IX
Under Karls tid som kung avrättade han adelsmän som varit på
brorsonen Sigismunds sida, och krig började härja mellan länderna
runt Östersjön eftersom alla ville kontrollera handeln där.
Viktiga händelser och personer
ute i världen vid den här tiden
Omkring 1500-talet hände massor av
spännande saker inte bara i Sverige med
alla kungar och kyrkan, utan runt om i
världen, som fått stor betydelse för hela
historien. Jag ska berätta om några av
dem!
1. Columbus upptäcker Amerika!
• Fast av misstag. Han skulle hitta snabbaste vägen till Indien och
hade precis fått veta att jorden troligtvis var runt och om man
seglade åt andra hållet borde man snart komma runt till Indien,
tänkte han.
• En ny arabisk uppfinning, kompassen, ledde honom rätt ute på
havet Atlanten. Efter två månader nådde skeppen land!
• Columbus var övertygad om att han hittat bakvägen till Indien,
därför kallade han folket där för indianer. Men istället hade han
upptäckt Amerika!
• Europeer åkte till Amerika efter att de hört om guld och
rikedomar som Columbus hittat där, de tog amerikanska
urbefolkningens rikedomar och gjorde dem till slavar.
2. Boktryckarkonsten
• På medeltiden skrev alla böcker för hand, det tog lång tid.
• På 1400-talet uppfann tysken Johann Gutenberg boktryckarkonsten, alltså konsten att med metallplattor trycka bokstäver
på papper och göra böcker av dem.
• Detta hade stor betydelse för hela historien, nu kunde bibeln
och andra viktiga böcker göras i många exemplar och spridas!
• Kunskap och idéer kunde nå ut till fler människor snabbare!
3. Reformationen
• I början av 1500-talet startade Martin Luther en ny form av
kristendom: protestantismen. Han protesterade mot påven
och katolska kyrkans sätt att se på tro och på Gud.
• Luther ville rena och förnya kyrkans lära, denna förnyelse
kallas för reformationen.
• Eftersom man kunde trycka böcker och information nu så
spred sig Luthers lära snabbt. De som höll med Luther kallades
protestanter. I Europa blev det krig mellan katoliker och
protestanter om vilka som skulle styra, kyrkan delades.
• En av Luthers elever var Olaus Petri, han berättade om Luthers
lära för Gustav Vasa. Efter det bestämde Vasa att Sverige skulle
vara protestantiskt. Det är Sverige än idag.
Stormaktstiden
Sverige som stormakt, krig, enväldiga kungar, häxjakterna.
Gustav II Adolf blir kung
• Karl IX var den sista av Gustav Vasas söner som blev kung. När
han dog 1611 slutar vasatiden.
• Sonen Gustav II Adolf blir då kung. Han var då 16 år.
• Adelsmannen Axel Oxenstierna hjälpte den unga kungen att
styra landet, de blev goda vänner.
• Sverige delades in i län, varje län hade en landshövding som
styrde och samlade in skatt.
• Kungen ville ha mer företag och affärsmän i Sverige för att
riket skulle få mer pengar, han grundlade därför många nya
städer. Men de flesta svenskar fortsatte trots det vara bönder
och bergsmän.
Nytt i Sverige
• Nyheter lästes upp av prästen i kyrkan på
söndagarna. Prästerna berättade det kungen ville
folket skulle veta.
• Nya skolor öppnade för affärsmännens och
adelsmännens barn. Bönder fick inte gå i skolan.
• Posten införs 1636, brev kunde skickas på fyra dagar
mellan Stockholm och Skåne. Det var viktigt för att
kunna styra Sverige bra.
• Sverige började tillverka kanoner, vapen och stora
krigsskepp för att kunna kriga mot andra länder. Vi
kunde tillverka allt tack vare kopparmalmen i
gruvorna.
• Kungen samlade in soldater från alla håll i Sverige
och Finland, han hyrde också soldater från andra
länder.
Vasaskeppet 1628
• Vasa skulle bli Sveriges största krigsskepp,
det skulle vara med och skydda Sveriges
kuster och tvinga andra länder betala tull
till Sverige om de ville segla med
handelsfartyg på Östersjön.
• Skeppet lastades tungt för sin första resa,
det avgick från kajen vid slottet och folk
hade samlats kring stränderna. De hurrade
och jublade! Alla ville se vasaskeppets
avgång!
• När skeppet kom ut där det blåste så välte
det nästan direkt, luckorna till kanonerna
var öppna och skeppet tog in vatten,
snabbt sjönk hela skeppet till botten.
• Idag vet vi att skeppet sjönk för det var
felbyggt. Skeppet plockades upp och finns
nu att se på vasamuseet.
Sverige börjar kriga
• I Tyskland är det krig mellan katoliker och protestanter, kriget
kallas 30-åriga kriget.
• Kungen känner sig hotad av att den tyska kejsaren, som slogs
för katolikerna och påven, närmade sig Östersjön och Sveriges
gränser. Sverige går med i kriget. Vi vinner mer och mer mark.
• 6 november 1632 sker slaget vi Lützen. Ett slag kallas det när
arméer från olika sidor möts och försöker besegra varandra.
• Gustav II Adolf skjuts till döds och Sverige förlorar sin kung,
även om vi vinner slaget.
Drottning Kristina
• Gustav II Adolf hade ingen son, bara en dotter som hette
Kristina och var 6 år gammal när pappan dog. Då blev hon
drottning.
• Kungens vän Axel Oxenstierna och regeringen styrde landet
tills Kristina blev myndig. Sverige fortsatte kriga mot Tyskland,
vilket kostade pengar som staten lånade av adelsmännen som
fick slott och stora gårdar som tack.
• När Kristina blev myndig ville hon bli katolik, vilket blev en
skandal eftersom hennes pappa kämpat mot katolikerna.
Kristina lät sin kusin Karl X Gustav bli kung då. Han fortsatte
krigen, nu från Tyskaland till Köpenhamn, de lyckades nå dit
genom att gå över isarna. Sverige vann och skåne blev svenskt.
Karl XI – ville bestämma allt själv
• Även Karl XI hade blivit kung när han var barn, i
väntan på att han skulle bli myndig styrde
adeln över Sverige. Det tyckte inte Karl XI om.
• När han blev kung straffade han dem, de fick
lämna tillbaka jord de fått av staten, och han
delade ut en del av det till bönderna. Han
gjorde också adeln maktlös. Folket älskade den
nya kungen, som var hård mot adeln och lät
bönderna få mark att odla mat på.
• Han ville också att alla skulle kunna Guds lära
och prästerna blev ”poliser” som kunde straffa
de i församlingen som inte kunde tillräckligt
mycket ur den förenklade bibeln ”katekesen”.
Häxjakter på 1600-talet
• ”Kloka gummor” hade funnits på medeltiden, de hjälpte sjuka
med örter och ramsor. På 1600-talet började folk skylla på
dessa ”kloka gummor” när skörden blev fel eller om någons
djur dog. Man trodde de var häxor i kontakt med onda makter.
• De kvinnor som anklagades för att vara häxor torterades,
förhördes och tvingades till slut erkänna. Då brändes de ofta
på bål tills de dog.
Historiska källor
Hur vet man vad som hände förr i tiden?
Källor om vasatiden?
• En av de viktigaste källorna från vasatiden är en historiebok,
som kallades Gustav Vasas krönika.
• Det var Gustav Vasa som lät den boken skrivas.

similar documents