ModuB 1

Report
Kurs-01
Dlaczego akwakultura?
Autorstwo i edycja:
Prof. Dr. Ergün DEMİR
Balıkesir University, TR
Czym jest akwakultura i dlaczego
jest ważna?
jest działalnością w zakresie produkcji roślin
 Akwakultura
wodnych i zwierząt pożytecznych dla ludzi.
Hodowla ryb jest starożytną praktyką. Najwcześniejsze
znane przykłady, w Chinach, sięgają 2500 lat pne.
 W Europie, ryby hodowane w stawach stały
powszechnym źródłem pożywienia w średniowieczu.
się
 Akwakultura jest kontrolowaną uprawa organizmów
wodnych.
 Istnieje wiele podobieństw między akwakulturą a
rolnictwem ale są również pewne istotne różnice.
 Akwakultura, podobnie jak rolnictwo jest niezbędna,
aby sprostać wymaganiom żywnościowym wobec
rosnącej globalnej populacji i malejących zasobów
naturalnych ryb.
 Akwakultura i hodowla są rolnictwem.
 Jednak akwakultura opiera się na gospodarowaniu w
wodzie i dlatego wymaga innego zestawu wiedzy,
umiejętności i technologii.
Akwakultura odbywa się w czterech
rodzajach środowisk:
 Akwakultura ciepłowodna(>30 oC), słodka woda;
 Akwakultura zimnowodna (<20 oC), słodka woda.
 Akwakultura chłodnowodna (między 20-30
oC),słodka woda.
 Akwakultura morska (aklimatyzowana do wody
morskiej lub słonej)
Produkty akwakultury mają
wysoką wartość odżywczą
 Produkty wodne są dobrze znane ze względu na wysoką
zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3.
 Wielonienasycone kwasy tłuszczowe z serii n-3 są
odpowiedzialne za ochronę w profilaktyce chorób sercowonaczyniowych związanych z regularnym spożywaniem
produktów wodnych.
 Produkty wodne, takie jak ryby, skorupiaki i mięczaki są
również źródłem białka zwierzęcego.
 Produkty wodne są często jedynym źródłem białka
zwierzęcego w krajach rozwijających się.
 Produkty wodne są również źródłem witaminy (A i
D) oraz składników mineralnych.
 Akwakultura jest jednym z najbardziej efektywnych
sposobów produkcji białka. Ryby wypadają dobrze,
ponieważ na ogół zamieniają wiecej paszy na
masę ciała niż zwierzęta gospodarskie.
 Białka i lipidy są głównymi komponentami
natomiast węglowodany są wykrywane przy
bardzo ograniczonych poziomach (mniej niż 0,5
proc.)
 Zawartość witamin jest porównywalna dla ssaków
z wyjątkiem witaminy A i D.
 Co do minerałów, mięso ryb jest szczególnie
cennym źródłem wapnia i fosforu, a także żelazo,
miedź i selen.
 Ponadto, ryby morskie zawierają wysokie stężenie
jodu.
 Lipidy pochodzące z ryb różnią się znacznie od
lipidów ssaków tym, że zawierają do 40 procent
kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach,
które są wysoko nienasycone i zawierają pięć
lub sześć podwójnych wiązań.
 Różnica ta polega zarówno na wpływie na
zdrowie (przeciwzakrzepowe aktywności z
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych) i
technologiczne
(szybkiej
jełczenie)
konsekwencje.
Akwakultura w Europie
 Akwakultura jest najszybciej rozwijającym się
sektorem produkcji żywności pochodzenia
zwierzęcego na świecie i jest coraz bardziej
istotnym czynnikiem światowego zaopatrzenia
w żywność.
 FAO szacuje, niż w roku 2030, 65% wszystkich
owoców morza będzie pochodzić z akwakultury.
 Światowa produkcja ryb oscylowała wokół
poziomu 90.400.000 ton rocznie w ciągu
ostatnich dwóch dekad.
 Z drugiej strony, produkcja akwakultury
pokazuje
tendencję
wzrostową,
która
doprowadziła do produkcji o 63,6 mln ton w
skali globalnej.
Table 1. Światowa produkcja akwakultury i
ryb(milliony ton), (FAO,2012)
• Razem
90.4
Śródlądowe
11.5
Morskie
78.9
• Razem akwakultura
63.6
Śródlądowe
44.3
Morskie
19.3
• Razem światowe rybactwo
154.0
• Per capita żywność pochodząca z ryb(kg)
18.8
 Pierwsza dziesiątka krajów produkujących
stanowi 87,6% ilościowo i 81,9% w ujęciu
wartościowym światowego hodowlanego
żywności ryb.
 Azja stanowiła 89% światowej produkcji
akwakultury , a ta była zdominowana przez
wkład Chin, co stanowiło ponad 60%
światowej wielkości produkcji akwakultury.
 Innymi głównymi producentami w Azji są
Indie, Wietnam, Indonezja, Bangladesz,
Tajlandia, Birma, Filipiny i Japonia.
Źródła utrzymania w sektorze akwakultury
 Miliony ludzi na całym świecie znalazło
źródło dochodu i utrzymania w sektorze
rybołówstwa.
Najnowsze
szacunki
wskazująże
było
54.800.000
osób
zaangażowanych w podstawowy sektor
rybołówstwa i akwakultury .
Sektor akwakultury w Europie
 Europa stanowi największy rynek dla ryb na
świecie.
 W ciągu ostatnich lat zwiększyła się
konsumpcja.
 Pomimo,
że
własna
produkcja
ryb
(hodowlanych) nie zwiększyła to jej import
ryb netto wzrósł i samowystarczalność spadła.
 Wkład UE w produkcję akwakultury na świecie
maleje znacznie w czasie, zarówno pod
względem wielkości jak i wartości, co stanowi
2% i 3% światowej produkcji w 2010 roku.
 Sektor akwakultury w UE jest znaczącym
graczem, o obrotach ok. 3,5 mld euro, co
generuje około 65.000 miejsc pracy.
 Akwakultura w UE stanowi 16% całkowitej
produkcji owoców morza w UE.
 Rybołówstwo morskie reprezentuje 79% _
rybactwo 5%.
 W 2010 roku, ryby morskie stanowiły 28%
produkcja akwakultury w UE w wadze, ryby
słodkowodne stanowiła 22% i skorupiaki o
50%.
 Produkcja akwakultury w UE koncentruje się
głównie w 5 krajach.
Table 2. Dziesięć Europejskich producentów
akwakultury w Europie (FAO,2012)
Ton
Procent
Norwegia
1.008.010
39.95
Hiszpania
252.351
10.00
Francja
224.400
8.89
Wielka Brytania
201.091
7.97
Włochy
153.486
6.08
Rosja
120.384
4.77
Grecja
113.486
4.50
Holandia
66.945
2.65
Faroe Islands
47.575
1.89
Irlandia
46.187
1.83
289.264
11.46
2.523.179
100
Inne
Razem
Przegląd sektora akwakultury w
krajach partnerskich projektu
FISHFARM
Sektor akwakultury w Turcji:
 Turcja produkuje 703.545 ton produktów rybnych a
importuje 65.698 ton.
 Per capital konsumpcja wynosiła 6.32 kg na osobę/rok
 Hodowlana produkcja morska wyniosła 477.658 ton a
produkcja z akwakultur wynosiła 188.890 ton.
 Śródlądowa produkcja wynosiła 100.446 ton a
produkcja w słonych wodach wynosiła 88.344 ton w
2011.
 Dystrybucja produkcji akwakultur w podziale na
rodzaje w Turcji w 2011 wyniosła 53 % pstrąga, 25 %
okonia morskiego, 17 % leszcza morskiego i 5 %
innych.
• Sektor akwakultury w Polsce:
 Akwakultura w Polsce składa się tylko z farm
lądowych słodkowodnych.
 Całkowita
waga
produkcji
akwakultury
przeznaczonych do spożycia przez ludzi
wyniosła 30800 ton.Obroty wyniosły 67,5
milionów euro.
 Największym sektorem jest produkcja karpi.
Karpie
stanowią
49%
całego
obrotu
akwakultury oraz 50% masy produkcyjnej.
 Pstrąg stanowi 42% zarówno obrotów jak i
masy produkcyjnej.
 Istnieje około 1000 gospodarstw akwakultury
lądowych.Liczba osób zatrudnionych w nich
oszacowano na 5500.
Sektor akwakultury na Węgrzech:
 Węgierski sektor akwakultury wytwarza 14.200
ton.
 Produkcja ta została wyceniona 28,1 mln euro.
 Cała produkcja akwakultury opiera się o wody
słodkie,
ponieważ
Węgry
są
krajem
śródlądowym.
 Karp stanowi główny gatunek produkowany 70%
całkowitej produkcji w wadze i 69% wartości.
 Inne hodowane gatunki to północno afrykański
sum, tołpyga i amur.
Sektor akwakultury we Włoszech:
 Włoski sektor akwakultury produkuje 153.400
ton.
 Japońskie małże dywanowe to główne gatunki
produkowane w ujęciu wartościowym, 28%
całkowitej produkcji w wartości i 23% w
wadze.
Następnie
pstrąg
tęczowy reprezentujące 24% i 22% masy
całkowitej produkcji i wartości.
 Liczba podmiotów prawnych w sektorze
akwakultury liczyła 754 w 2010 roku.
 Liczba dużych firm wzrosła w ostatnim czasie.
Sektor akwakultury w Islandii:
 Łosoś
i
pstrąg
alpejski
stanowią
większość
najważniejszych gatunków ryb hodowlanych w Islandii.
Produkcję w 2012 roku szacuje się 7.400 ton.
 Warunki środowiskowe w morzu wokół Islandii
ograniczają produkcję w klatkach. Temperatura obecnie
wzrosła z powodu globalnego ocieplenia, co mogłoby
doprowadzić do wzrostu produkcji.
 Wiele odpowiednich obszarów hodowli ryb jest
zabronionych w produkcji ze względu na możliwy
negatywny wpływ na produkcję naturalnego łososia
atlantyckiego, która jest bardzo cennym zasobem w
Islandii.
 Istnieje obecnie 11 spółek hodowli klatkowych
pracujących w Islandii. Wartość eksportu rybołówstwa
wynosi około 2,0 mld USD rocznie.
Sektor akwakultury na Litwie:
 Litewski sektor akwakultury produkuje 3200 ton.
 Produkcja ta została wyceniona na około 6,3 mln
euro.Sektor jest głównie reprezentowany przez
stawy karpiowe. Litwa nie wytwarza akwakultury
morskiej.
 Łączne zatrudnienie w sektorze akwakultury to 348
pracowników, w większości mężczyzn, co stanowi
około 82% ogólnej liczby pracowników.
 Karp był główny gatunkiem wyprodukowanym
przez litewski sektora akwakultury, co stanowi
86% wartości i 92% wartości całkowitej produkcji.
 Inne ważne gatunki ryb to szczupak północny,
pstrągi i jesiotry.
Linki do kursu - 01
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anonymous, 2011. Fisheries Statistics 2011.Turkish Statistical Institute (www.ua.gov.tr).
Anonymous, 2012. The State of World Fisheries and Aquaculture 2012. Food and Agriculture
Organisation of The United Nations, FAO Fisheries and Aquaculture Department, Rome, 2012.
Anonymous, 2012. Bremerhaven Declarations on aquaculture product quality and consumer
demands. Workshop 2, October 15 – 16, 2012, Bremerhaven, (www.aquaculture-forum.com)
Anonymous, 2013. Bremerhaven Declarations on devel opmental trends and diversi fication in
European Aquaculture New species and -or new products from established aquac ulture
species. . Workshop 4, September 23–24, 2013, Bremerhaven, (www.aquaculture-forum.com)
Anonymous, 2013. Commission calls for cooperation to boost sustainable aquaculture in
Europe. (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm)
Anonymous, 2013. The Economic Performance of the EU Aquaculture Sector–2012 exercise
(STECF-13-03) Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF). European
Commission JRC Scientific and Policy Report, Edited by Jordi Guillen, Arina Motova Edited by
Guillen, J. and Motova, A.
Buttner, J.K., 2011. What is Aquaculture and Why is it important? Flotsam&Jetsam, Aquaculture,
Winter 2011,, 39(3): 1-8.
Green, K., 2012. The global picture - world aquaculture. FAO: The State of World Fisheries and
Aquaculture 2012
(http://www.fao.org/docrep/016/i2727e/i2727e.pdf)http://www.globalchange.com/fishfarm.ht
m
http://www.thefishsite.com/fishnews/20269/call-for-action-to-boost-eu-aquaculture-sector
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/365/1554/2897.full
http://www.aquamedia.info/PDFFLIP/EATIPVision/files/assets/basic-html/page9.html
http://artyyshire.wordpress.com/2011/07/28/why-aquaculture-is-important/
http://www.fao.org/docrep/t8598e/t8598e03.htm
http://fishery.about.com/od/BenefitsofAquaculture/a/AquacultureBenefits.htm
http://greenliving.about.com/od/healthyliving/a/Aquaculture.htm
http://www.jerseyseafood.nj.gov/AquacultureBrochure.pdf
http://www.nmfs.noaa.gov/aquaculture/faqs/faq_aq_101.html#1what is
http://www.actionbioscience.org/environment/hsu.html
http://www.worldfishcenter.org/resource_centre/WF_2546.pdf
http://www.jobmonkey.com/aquaculturejobs/importance-of-aquaculture.html
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/factsheets-aquaculturespecies/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp2008_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2012-aquaculture-techniques_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_brochure/aquaculture_en.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/official_documents/com_2013_229_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0001: 0004:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:204:0015:0034: EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023: EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0162:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0511:FIN:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-381_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_en.htm
Dziękujemy za udział w kursie -01.
‘FISHFARM project has been funded with support
from the European Commission. This document
reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained
therein’

similar documents