NOLICHEM Consultancy Ltd

Report
Agnieszka Nnolim
MScEng, MRSC, CChem, CSci, EurChem, Dip(Ind.Microb.)
EUROTOX Registered Toxicologist
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
1
Alergen, czasetczka zazwyczaj o
malej masie molowej (heptan)
ktora przenika przez skórę i
laczy się z białkami (proteinami)
stajac sie antygenem. Ponowny
kontakt z utworzonym
antygenem zostaje odczytany
przez komórki Langerhansa
oraz uczulone uprzednio
limfocyty Th1 wywolujac reakcje
skorne. Najczęstszymi
czynnikami wywołującymi
kontaktowe alergiczne zapalenie
skóry są: chrom, nikiel,
kompozycje zapachowe, etc.
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
2
“It is the dose per unit area that is
primary followed by other factors, such
as total dose to skin, sites over defined
period” (ref. Basketter, D.A.)
Podstawowym czynnikiem w ocenie potencjalu alergicznego jest
dawka w przeliczeniu na jednostke powierzchni wraz z innymi
czynnikami takimi jak calkowita dawka w kontakcie ze skora, miejsca
aplikacji w stosunku do zdefiniowanego czasu trwania aplikacji.
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
3
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
4
LLNA
LLNA ( Local Lymph Node
Assay)
“W przypadku oceny potencjalu
uczulającego substancji
chemicznych w kontakcie ze
skóra wartości progowe można
wyznaczyć, chociaż użycie
metody lokalnych węzłów
chłonnych wykazuje małe
korelacje oraz różnice w
wyznaczeniu wartości
progowych ujawnienia reakcji
dla substancji w obrębie tych
samych grup chemicznych”.
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
Allergenic potency
categories based on
tenfold EC3 cut-off
values.
European Chemicals Agency (ECHA)
Guidance “Characterisation of doseresponse for human health”
NOLICHEM Consultancy Ltd
5
Uważa się że, znacznie dokładniejszą metodą
analizy stopnia wywołania (induction) lub ujawnienia
(elicitation) reakcji uczuleniowej jest
metoda analizy powierzchni skórnej
aplikacji składnika który jest albo sklasyfikowany
jako mogący wywołać reakcje uczulające w
kontakcie ze skórą,bądź na podstawie publikacji
klinicznych (dermatologicznych) wykazuje własności
uczulające..
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
6
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
[Allergic contact dermatitis (ACD)]
zależy głównie od aktywacji specyficznych alergenów
T-cells. (..) Etap ujawnienia reakcji rozpoczyna się w
momencie ponownej ekspozycji na alergen i powoduje
kliniczną manifestacje kontaktowego zapalenia skóry.
Cały proces wymaga etapu indukcji ok. 10 dni do kilku
tygodni (a nawet lat) natomiast faza ujawnienia reakcji
[elicitation] rozwija się w ciągu 1-2 dni.
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
7
Alergia skóry jest chorobą zapalenia skóry
charakteryzującą się
rumieniem, obrzękiem i pęcherzykami
wystepujacymi w fazie ostrej.
Jeśli narażenie na alergen czyli substancje uczulajaca
znajdujaca sie w produkcie jest kontynuowanie to może
dojsc do rozwoju przewleklego stanu
ułuskowienia wraz bolesnymi pęknięciami
skóry.
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
8
Reakcje skóry
Kontaktowe zapalenie
skóry wywolane
składnikami
zapachowymi jest
najczęściej
spowodowane przez
produkty kosmetyczne
i zwykle dotyczy skory
twarzy i / lub rąk.
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
9
W badaniach dermatologicznych, badaniach
kontaktowych (np. półotwartych) musi byc wzieta pod
uwage ocena stanu obrzeku skóry (oedema) a
nie jedynie erythema czyli rumien.
Podstawowa zasada fizjologiczna ciala czlowieka jest
taka, ze podczas reakcji zapalenia (inflammation)
spowodowanej reakcja alergiczna pojawiaja sie oznaki
zaczerwienienia wraz z goracem oraz obrzekami.
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
10
“Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry jest zapalną
chorobą skóry charakteryzującą się rumieniem
obrzękiem i pęcherzykami w fazie ostrej "
(ref. SCCS/1459/11 ).
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
11
Składniki kompozycji zapachowej nie powinny byc
sklasyfikowane jako substancje rakotworcze.
Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia WE Nr 1223 /
2009 o produktach kosmetycznych substancje
sklasyfikowane jako CMR (rakotwórcze, mutagenne
lub działające szkodliwie na rozrodczość) sa
zakazane w produktach kosmetycznych z wyjatkem
sytuacji kiedy substancja zostala pozytywnie
zaopinowana przez europejskie jednostki naukowe.
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
12
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
13
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
14
IFRA Standards
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd 15
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
16
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
17
Identyfikacja 26 alergenów z roku 1999 to tylko
namiastka tego na co możemy być narażeni
używając produkty kosmetyczne. Komitet Naukowy
ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS)
opublikował w grudniu 2011 r. dokument na temat
alergenow zapachowych w kosmetykach
identyfikując ponad 100 substancji
chemicznych spotykanych w kosmetykach z
udokumentowanym potencjale alergicznym.
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
18
Bibliografia
Human data for LLNA potency evaluation, RIFM 2007
Opinion on Fragrance allergens in cosmetic products, SCCS/1459/11
Guidelines on Annex I to Regulation (EC) No 1223/2009, OJ EU 26.11.2013
EURL ECVAM Strategy for Replacement of Animal Testing for Skin Sensitisation Hazard
Identification and Classification (2013) Strategy for Replacement of Animal Testing for Skin
Sensitisation Hazard Identification and Classification, EC JRC
• I.Kimber, D. A. Basketter, K. Berthold et al (2001) “Skin Sensitization Testing in Potency and Risk
Assessment”, Toxicological Sciences Volume 59, Issue 2
• Adam Woolley (2008) “A Guide to Practical Toxicology”, 2nd Edition, Informa
 Helen F. McGarry (2007) “The murine local lymph node assay: Regulatory and potency
considerations under REACH”, Elsevier
 OECD (2002) Guideline for the testing of chemicals. Test No. 429: Skin Sensitisation: Local
Lymph Node Assay
•
•
•
•
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
19
Dziękuję.
Kontakt:
[email protected]
5th CONGRESS OF THE WORLD OF THE COSMETICS INDUSTRY 2014
NOLICHEM Consultancy Ltd
20

similar documents