Elio, o.s. Vr*ovické nám*stí 2/111 101 00 Praha 10 www.elio.cz

Report
ELIO, O.S.
Vršovické náměstí 2/111
101 00 Praha 10
www.elio.cz
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Kohnová
Mgr. Mária Cmarová
Mgr. Zuzana Filipiaková
Mgr. Zuzana Matejovská
psychológia
Mgr. Daniela Rozkošová
Mgr. Natália Sláviková
odbor:
Elio, o.s. je spoločnosť poskytujúca
psychologické služby širokej verejnosti i
inštitúciám v oblastiach poradenstva a
terapie, vzdelávania, rozvojových kurzov a v
oblastiach preventívneho pôsobenia na ZŠ a
SŠ.
Vo všetkých oblastiach jej činnosti sa
obracia k osobnostnému rozvoju a rastu jej
klientov tak, aby im pomohla na ich ceste k
spokojnému a naplnenému životu.
Vychádza teda z ich skutočných potrieb a jej
cieľom je praktická využiteľnosť jej služieb.
Naša činnosť v Eliu :
 príprava, realizácia a evaluácia programov
primárnej prevencie rizikového správania a
adaptačných programov pre triedne kolektívy
základných a stredných škôl v Prahe a ČR
 programy prebiehajú interaktívnou formou, sú
postavené na partnerskom prístupe k žiakom s
dôrazom na stanovenie jasných hraníc a na rozvoj
kompetencií vedúcich k zodpovednosti za vlastné
rozhodnutia a správanie
 komunikácia s pedagógmi, so školami
 vypracovanie správ o realizácii programov
Získané sociálne zručnosti a
kompetencie:
schopnosť prispôsobenia sa jazykovej a mentálnej
úrovni dieťaťa
 partnerský prístup k žiakom / študentom
 schopnosť empatickej a asertívnej komunikácie
 konštruktívne riešenie konfliktov
 rešpektovanie individuálnych odlišností a
rozdielov


similar documents