materiaalit

Report
Syyskuun HOPS-tapaaminen
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
orientoivat opinnot
Iltapäivän asialistaa
•
•
•
•
•
•
Tutustuminen
HOPS-opettajan rooli
Ensimmäisiä kokemuksia opinnoista
Opiskelu yliopistossa
Opintojen suunnittelu
Keneltä apua opintoihin liittyvissä asioissa
syyskuu 2014
HOPS-tapaaminen
2
Opiskelu yliopistossa
• Ensimmäisiä kokemuksia opinnoista ja
muutenkin yliopistosta
– vastaako mielikuvia?
– mikä yllätti?
– mitä kysymyksiä on herännyt?
syyskuu 2014
HOPS-tapaaminen
3
Opiskelu yliopistossa
• Akateemisuus
– avoimuus, kriittisyys, uteliaisuus, vapaus
– vastuuta omasta tekemisestä
• Tiedon hankinnasta uuden tiedon
tuottamiseen – perusopinnoista graduun
• Itsenäistä opintojen suunnittelua ja opiskelua
– laaja-alainen kandintutkinto
– osaamista syventävä maisterintutkinto
syyskuu 2014
HOPS-tapaaminen
4
Opiskelu yliopistossa
• Käytännön asioita
–
–
–
–
–
–
–
–
JKK:n, tutkinto-ohjelman ja opintosuuntien nettisivut
opinto-opas, opetus-ohjelma ja teemakokonaisuudet
kurssi-ilmoittautuminen, NettiOpsu
luentokuulustelut, sähköiset tentit, yleiset tentit
opintojaksojen erilaiset suorittamistavat
kieliopinnot
vaihto
harjoittelu
syyskuu 2014
HOPS-tapaaminen
5
Opintojen suunnittelu
• Lähtökohta: miksi opiskelen yliopistossa?
– mitä haluan KTK- ja KTM-tutkinnoilta?
– mitä haluan tehdä ”isona”?
• Käytäntö: mitä edellinen edellyttää?
– miten suuntaan opinnot?
– mikä opintosuunta on tavoitteena?
• kriteeriopinnot + opintosuunnan KTK-tutkinnon edellytykset
• huomaa: osa opintosuunnista edellyttää aikaisempaa
erikoistumista jo kandivaiheessa
– mitä kursseja ja milloin?
syyskuu 2014
HOPS-tapaaminen
HOPS
6
Opintojen suunnittelu
Politiikan
tutkimuksen
maisteriopinnot
Kauppatieteiden
maisteriopinnot
Kv. vakuutustoiminnan ja riskien hallinna OS
Markkinoinnin OS
Taloustieteen OS
Valtio-opin OS
Politiikan
tutkimuksen
kandidaatinohjelma
syyskuu 2014
Hallintotieteen OS
Julkisoikeuden OS
Vastuullisen liiketoiminnan OS
Yrityksen johtamisen OS
KV- politiikan OS
Hallintotieteiden
maisteriopinnot
Yrityksen laskentatoimen OS
Julkisen tal. johtam. OS
Kunta- ja aluejoht. OS
Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden OS
Ymp. ja alue. pol. OS
Kauppatieteiden
kandidaatinohjelma
Hallintotieteiden
kandidaatinohjelma
HOPS-tapaaminen
7
Opintojen suunnittelu
• Opintosuunnan valinta 2. vuoden keväällä
– vähintään 80 op opintoja suoritettuna
• sisältää kauppatieteiden perusopinnot
• vähintään ensisijaiseksi ilmoitetun opintosuunnan
kriteeriopinnot
– kaksi opintosuuntaa etusijajärjestyksessä
– tarvittaessa menestys kriteeriopinnoissa ratkaisee
– opintosuuntiin valittavien määrälle kiintiöt
– ks. tarkemmin
syyskuu 2014
HOPS-tapaaminen
8
Opintojen suunnittelu
• Ensimmäisenä syyslukukautena olennaista
– kokonaiskuva tarjonnasta: perusopinnot kattavasti
– kieliopintojen aloittaminen
– miten lähden suuntaamaan opintoja?
• kahden opintosuunnan kriteeriopinnot tavoitteeksi
kahden ensimmäisen vuoden aikana
• mitä vapaavalintaisia opintoja ottaisin?
– vapaa sivuaineoikeus antaa laajan valinnanvapauden
– kauppatieteet, JKK, muut tieteenalayksiköt, joo-opinnot,
vaihdossa suoritettavat opinnot
syyskuu 2014
HOPS-tapaaminen
9
Apua opintoihin
• Tutkintoa koskeva yleinen neuvonta
–
–
–
–
oma HOPS-opettaja
opintopäällikkö Heli Tontti
opintokoordinaattori Aino Sipari (6.10. alk.)
ohjausvastaava Pekka Nykänen
ks. tarkemmin
• Tiettyä opintosuuntaa koskevat asiat
–
–
–
–
–
–
–
kansainvälinen vakuutustoiminta ja riskien hallinta: Pauliina Havakka
markkinointi: Anne Kastarinen
taloustiede: Elina Tuominen
vastuullinen liiketoiminta: Anna Heikkinen
yrityksen johtaminen: Hanna Salminen
yrityksen laskentatoimi: Pyry Mäkinen
yritysjuridiikka ja vero-oikeus: Pekka Nykänen tai Janne Ruohonen
• Tiettyä opintojaksoa koskevat asiat
– jakson vastuuopettaja ja muut jakson opettajat
syyskuu 2014
HOPS-tapaaminen
10

similar documents