Narodna knji*nica i *itaonica Delnice od 1874.

Report
Delnice, 24.listopada 2014.
Fran Supilo (1870 .– 1917.)
u vrijeme kad je bio
izvanredni vanjski član
Pučke čitaonice Delnice
Preuzeto iz Goranskog Novog lista 1998. g., povodom 100.-te obljetnice
izdanja Hirčeve knjige „Gorski kotar“, koju je u godini izlaženja poklonio
Pučkoj čitaonici Delnice
Josip Pleše, st.-Katarinčen
(1876. – 1927.)
sa suprugom Jelkom ,
majkom i djecom.
Pleše je krajem 19. i
poč.20. st. uvelike
doprinio radu delničke
Pučke čitaonice.
Antonija i Katarina Majnarić –Mrgetinene
obnašale su dužnost knjižničarki u Pučkoj čitaonici Delnice
u razdoblju od 1907.-1914. g.
Dragutin Škorić , Stjepan Gašparac, Grga Majnarić, Matija Majnarić, Bartol
Žagar - Picanov, Antun Majnarić, Josip Tomac, Gašpar Kezele i Josip ( M. )
Tomac. Sjede s lijeva: Josip Šnajder, Matija Pleše – Jakovetac, Ivan Majnarić –
Kaparica, Ivan Kezele i Josip Štimac
Tjednik „ Borba“ od 10. ožujka 1923.,
pred izbore. Nositelj liste Nezavisne
radničke partije u Modruško – riječkom
izbornom okrugu bio je
Ivan Majnarić – Kaparica ( član
Upravnog odbora Narodne čitaonice
Delnice . Tjednik „Borba“ redovito je bio
dostupan čitateljstvu u Narodnoj
čitaonici Delnice.
Delnički poduzetnici ( obrtnici) snimljeni 4. srpnja 1935. g. kao članovi dijela
osnivačke skupštine Radničke čitaonice Delnice ili njezini podupirajući članovi
održane u prostoriji gostionice Ivana Pleše ml. u Delnicama u ulici Frana Supila
181. U donjem redu prvi s desna je Ivan Žauhar koji je obnašao na osnivačkoj
radničkoj skupštini dužnost zamjenika predsjednika skupštine.
S lijeva Ivan Pleše - Katarinčen
( 1901. – 1962. ) sa suprugom Antonijom
Pleše rođ. Žauhar pred gostionicom
koju je zajedno vodio sa starijim bratom
Josipom ; u njoj je 1935. g. donesena
odluka o osnivanju Radničke čitaonice u
Delnicama.
Kuća obitelji Pleše – Katarinčene u Delnicama (Supilova 181), snimljena
1977. g. U njoj je 1935. g., prizemno, u nekadašnjoj gostionici, donesena
odluka o osnivanju Radničke čitaonice u Delnicama.
Izvještaj o osnivačkoj
skupštini Radničke
čitaonice 1935.g. i prijedlog
sreskog načelnika da se ne
odobre pravila Radničke
čitaonice iz 1935. jer su
predlagači pravila
„socijalistički orijentirani“.
Odluka o zabrani rada Narodne čitaonice iz siječnja 1937. g.
Sresko načelstvo poziva se na naziv čitaonice „Narodna čitaonica“, jer rad
Radničke čitaonice nikada nije bio odobren.
Mirko Drenovački (1902. – 1943.)
Stanko Majnarić (1904. – 1943.)
Faksimil spiska Žandarske stanice Delnice 1z 1940.
Naslovna stranica korica
„Vodič Delnica“
Vladimira Ognjenovića
iz 1938. g.
Josip Kezele (1894.- 1985.)
Faksimil zapisnika
S osnivanja
Esperanto kluba Delnice
od 8. studenog 1933. g.
Od 1934.sve do 2. svj.
rata u klub je bilo
učlanjeno više od
stotinu članova.
Putem tečajeva
održavanih u čitaonici
razvijali su i razne
oblike antifašističkog
djelovanja.
Članovi Esperanto kluba Delnice
snimljeni veljače 1935. g.
Prema evidenciji iz popisa članstva
Narodne čitaonice Delnice,
delnički esperantisti bili su članovi ili
podupirajući članovi čitaonice.
Delnički esperantisti
1938. godine
Ilonka Golik – Ilčika
(1918. – 1943.)
Nikola Rački (1914.- 1994.)
Članak objavljen u Ognjenovićem listu
„Goranin“ 1937. g., gdje je, uz ostale
Delničane i Lokvarce, Nikola Rački –
Koljka osuđen na jednu godinu robije.
Franjo Šnajdar- Akačić (1881.- 1967.)
Kuća industrijalca Leopolda Cividinija snimljena u godinama pred 2. svj. rat, u kojoj su
se od 1939. g. nalazile prostorije Narodne čitaonice. Kuća je za uskršnjeg bombardiranja
Delnica, 1944. g., stradala. Iza drugog svjetskog rata prostor sa zemljištem nekadašnje
Cividinijeve kuće je nacionaliziran, a ovdje je sagrađena nova stambena zgrada u ulici A.
Starčevića br.6.
Industrijalac Leopold Cividini (drugi s lijeva), vlasnik pilane u Delnicama ,
s osobnim vozačem Grgurom Štanfelj (snimljeni 14. lipnja 1934.). U godinama
pred drugi svjetski rat u njegovoj kući nalazila se Narodna čitaonica Delnice.
Ana Tomac- Pavl'kova
rođena je u Delnicama 24. travnja 1919. g.
Odlukom upravnog odbora Narodne
čitaonice Delnice obnašala je u
razdoblju od 1939. do 1940. g. dužnost
knjižničarke čitaonice.
Članica Esperanto- kluba Delnice.
Zgrada današnjeg Komunalnog poduzeća „Komunalac“ Delnice
u Supilovoj 173., u kojoj su mještani Delnica u razdoblju od 1943. do 1945. g.
mogli čitati partizanski tisak, informacije s crta bojišnica i slušati radioprijemnik.
Članovi skupštine organa i tijela Narodnog odbora Delnica na čiji je prijedlog
u Delnicama 1949. g. osnovana Kotarska knjižnica pri Kotarskom sindikalnom
vijeću, smještena u prostorijama Radničkog doma Delnice.
Fotografija je snimljena 1. listopada 1950. g., u vrijeme kad su Delnice
proglašene Gradom.
…iz foto arhive 1960.-ih godina…

similar documents