Yritysten viestit - Elinkeinoelämän keskusliitto

Report
Tausta
•
Liikenneinfran omistajat, suunnittelijat ja rakentajat kutsuivat yrityksiä koolle
lokakuussa 2012 Infraexpon yhteydessä
– Liikenneinfran käyttäjiä oli kutsuttu mukaan metsäteollisuudesta,
teknologiateollisuudesta, logistiikkapalveluista, matkailusta,
elintarviketeollisuudesta, kemianteollisuudesta, energiateollisuudesta,
kaupan alalta sekä näitä edustavista järjestöistä
– Suunnitteluyrityksiä ja rakentajia oli useista alan yrityksistä
– Liikenneinfran omistajia edustivat liikennevirasto ja kaupungit
Tähän diaesitykseen on koottu
yritysten näkemykset
välitettäviksi päättäjille:
- kuinka liikenneinfraa tulisi
kehittää
- mitä uhkia & mahdollisuuksia
pitäisi huomioida.
2
Valokuva: Liikennevirasto
Yritysten videokommentit
7 yritysvaikuttajaa (02:13 min)
Huom: videot
aukeavat suoraan
PowerPointista, kun
- sinulla on
YouTuben salliva
nettiyhteys
- olet ns. Diaesitysnäkymässä
Ongelmia videon katselussa?
1) Sulje PowerPoint. Avaa se uudelleen siten, että rastitat YouTuben käyttöoikeuden.
2) Voit myös katsoa videon suoraan netissä osoitteessa http://youtu.be/vEHE2KUZVgY
3
5 viestiä päättäjille
1
Parempi kilpailukyky
• Liikenneinfra on osa kansallista kilpailukykyä
– alusta taloudelliselle toiminnalle
– luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia
– vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen
• Suomeen tarvitaan liikennejärjestelmän
kehittämisstrategia, joka perustuu
elinkeinoelämän kilpailukykyyn
”Liikenneinfra ei ole pelkkä
kustannus, vaan investointi
tulevaan kilpailukykyyn.”
5
Yritysten videokommentit
Jukka Juola, Andament Group (41 sek)
Huom: videot
aukeavat suoraan
PowerPointista, kun
- sinulla on
YouTuben salliva
nettiyhteys
- olet ns. Diaesitysnäkymässä
Ongelmia videon katselussa?
1) Sulje PowerPoint. Avaa se uudelleen siten, että rastitat YouTuben käyttöoikeuden.
2) Voit myös katsoa videon suoraan netissä osoitteessa http://youtu.be/fdv8a473tYc
6
1
Parempi kilpailukyky
• ”Yritysten liikennetarpeet priorisoitava päätöksenteossa
korkealle.”
• ”Infran hyödyt ja taloudellinen näkökulma täytyy ottaa paremmin
huomioon ja tuoda esille.”
• ”Kannattavuuslaskelmat pitää saada nykyaikaan –
liikennejärjestelmän taloutta stimuloivat vaikutukset mukaan
tarkasteluihin.”
• ”Liikennepolitiikka ja elinkeinopolitiikka on yhdistettävä.”
• ”Ympäristöpolitiikka painaa liikaa ja heikentää EU-alueen
kilpailukykyä.”
• ”Infrainvestoinnit etenevät liian hitaasti; esimerkkejä
Pohjanmaanrata vs. Nelostie.”
• ”Ruotsin infrapanostuksista tulisi ottaa
mallia.”
7
2
Iso kuva kuntoon
• Tarvitaan pitkän tähtäimen visio
liikennejärjestelmän kehittämiseksi
• Nyt iso kuva puuttuu
– Kuinka Suomen logistinen asema muuttuu
tulevaisuudessa
– Millainen on tulevaisuuden logistinen kartta
– Runkoverkko, solmupisteet ja verkon laajuus
– Ulkomaanreitit
– Venäjä!
• Tarkastelujaksoa on pidennettävä
8
2
Iso kuva kuntoon
• ”Isobeltin sillan rakentaminen muutti Suomen logistista
kilpailukykyä 50 % heikommaksi.”
• ”Koillis- ja luoteisväylät nopeuttavat kymmenien vuosien päästä
laivausta Aasiaan, mutta ne eivät silloinkaan palvele EteläSuomen teollisuutta.”
• ”Trans-Siperian radan välityskyky on huono ilman mittavia
investointeja. Rata pitää saada kuntoon ja palvelemaan
Suomen ulkomaankauppaa; tehtävä poliitikoille ja virkamiehille.”
• ”Tallinnan tunneli olisi hyvä mahdollisuus, mutta ei kannattava
näillä volyymeillä.”
• ”Jos lentopetroli tai laivapolttoaine kallistuu 2-kertaiseksi, niin se
on vakava muutos Suomen geopoliittiseen
asemaan. Takamatka pitenee.”
• ”Täysin uusille sisämaan yhteyksille ei ole
kovin suurta tarvetta.”
9
2
Iso kuva kuntoon
• ”Venäjän suuntaan takamatka ei lisäänny, se on
logistisesti lähellä.”
• ”Venäjä on merkittävä kasvava markkina; mahdollisuus
suomalaisille yrityksille.”
• ”Itä-länsi poikittaisyhteydet kuntoon.”
• ”Itärajan suurin ongelma on tullimuodollisuudet.”
• ”Viisumivapautta pitää kiirehtiä.”
• ”Venäläisten matkailussa on suuri potentiaali; lisää
Allegro-innovaatioita.”
• ”Pietarin ja Moskovan alueet ovat
erityisen tärkeitä.”
10
3
Asiantuntijuutta
päätöksentekoon
• Päätöksenteko ei saa tempoilla
hallituskausittain
– Pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta
• Radikaalia priorisointia
– Uskallettava tehdä valintoja kilpailukyvyn mukaan
• Tarvitaan yhteisiä foorumeja, joissa alan
toimijat antavat näkemystä liikenneverkon
kehitystarpeista
• Linjaukset on tehtävä asiantuntijapohjalta
ja alan toimijat osallistaen
11
Yritysten videokommentit
Arvo Ruotsalainen, Neste Oil
(1:24 min)
Huom: videot
aukeavat suoraan
PowerPointista, kun
- sinulla on
YouTuben salliva
nettiyhteys
- olet ns. Diaesitysnäkymässä
Ongelmia videon katselussa?
1) Sulje PowerPoint. Avaa se uudelleen siten, että rastitat YouTuben käyttöoikeuden.
2) Voit myös katsoa videon suoraan netissä osoitteessa http://youtu.be/yP0Jg4scLEA
4
Toimiva liikennejärjestelmä
• Huomioitava verkon kokonaistoimivuus
– Matka- ja logistiikkaketjut
– Logistiikkakeskukset, kauppakeskukset,
terminaalit, liikenteen solmupisteet ja
keskittymät
• Aikataulujen pitävyys, ennustettavuus ja
häiriöttömyys
• Liikenneyhteydet avainasemassa ”Saavutettavuuden
merkitys korostuu
matkailussa.”
kaupunkikehityksen kannalta
13
2
4
Toimiva liikennejärjestelmä
• ”Sovitetaan asuminen, liikenne ja maankäyttö toimivaksi
kokonaisuudeksi.”
• ”Lahti hyvä esimerkki siitä, kuinka rata ja moottoritie
ratkaisevat asemoitumisen kaupunkikentässä.”
• ”Nopeus kilpailuvaltiksi.”
• ”Toimitusvarmuus on hyvä kilpailuetu.”
• ”Liikennetiedon pitää kulkea nopeasti ja vaivattomasti;
miksi liikenne on jälkijunassa?”
• ”Häiriöistä pitää saada tieto nopeasti, jotta voidaan
minimoida haitat. Tiedot saatava
reaaliajassa yrityksissä jo käytössä
oleviin laitteisiin ja järjestelmiin.”
14
Yritysten videokommentit
Eero Hemming, Yara (1:16 min)
Huom: videot
aukeavat suoraan
PowerPointista, kun
- sinulla on
YouTuben salliva
nettiyhteys
- olet ns. Diaesitysnäkymässä
Ongelmia videon katselussa?
1) Sulje PowerPoint. Avaa se uudelleen siten, että rastitat YouTuben käyttöoikeuden.
2) Voit myös katsoa videon suoraan netissä osoitteessa http://youtu.be/ws43qO_GETU
5
Tiet ja kadut
• Pidetään ensisijaisesti nykyverkko kunnossa
• Teitä voitava käyttää joustavammin ja
tehokkaammin
• Inframaksuista ei saa tulla rasitetta kaupan ja
perusteollisuuden tuotteille
• Liikennetiedon tuottaminen ja tiedonkulku
kuntoon
”Kaupalle autokuljetukset
ovat ehdottomasti tärkein
kuljetusmuoto.”
16
2
45
Tiet ja kadut
• ”Painopiste kunnostukseen; tiet hajoavat alle.”
• ”Alemman tieverkon kuntoa parannettava; kelirikko ei saa
sulkea verkon osaa useaksi kuukaudeksi.”
• ”Talvikunnossapito ongelma suurissa kaupungeissa.”
• ”Pitää voida ajaa suurempia kuljetuksia.”
• ”Tarpeelliset reitit (esim. rahtiterminaalien välillä) on
räätälöitävä, öisin eri säännöt jne.”
• ”Ajoneuvoihin korkeutta lisää, 20 cm parantaa
tehokkuutta.”
• ”Tiemaksuista aiheutuva lisäkulu siirtyisi suoraan
kuluttajien hintoihin.”
• ”Uudet kiinteät verot ja maksut ovat
investointien este; kohoavat käyttömaksut syövät kassavirtaa.”
17
5
Raideliikenne
• Rautatieliikenteeseen tarvitaan kilpailua
• Kuljetusten hintakilpailukyky on huono
• Rahtiliikenne ei mahdu raiteille
– Henkilö- ja tavaraliikenteellä eri intressit
– Rahti siirtyy kumipyörille
• Rataverkko riittämätön pohjoisen ja etelän
välillä
• Yksiraiteisuus hidastaa ja lisää
haavoittuvuutta
18
5
Meriväylät
• Ympäristömääräykset ja eriarvoistuminen
uhkaavat merenkulkua
• Satamatoiminnot saatava luotettaviksi
• Talvimerenkulku avainasemassa
• ”Laittomat lakot pois satamista ja palvelutaso kuntoon,
tarvittaessa 24/7.”
• ”Aluskannan muuttuessa tarvitaan uudenlaisia jäänmurtajia.”
• ”Jäänmurto ei saa olla tulppana.”
• ”Vesiväylät ovat pääosin kunnossa.”
• ”Nykyiset aluskoot riittävät, tavaraa ei ole
isompiin ja harvempiin linjoihin.”
19
5
Lentoliikenne
• Suomen yhteyksien kannalta keskeistä,
miten Finnair ja Helsinki-Vantaa
pärjäävät
• Helsinki-Vantaan on pakko olla hubi, jotta
Euroopan yhteydet pysyisivät
• Viron lentoasemien kehittäminen EU:n
tuella on mahdollinen uhka, samoin kuin
Pietarin kilpailu tulevaisuudessa
20
Yritysten videokommentit
Mikko Leppänen, Ramboll (1:25 min)
Huom: videot
aukeavat suoraan
PowerPointista, kun
- sinulla on
YouTuben salliva
nettiyhteys
- olet ns. Diaesitysnäkymässä
Ongelmia videon katselussa?
1) Sulje PowerPoint. Avaa se uudelleen siten, että rastitat YouTuben käyttöoikeuden.
2) Voit myös katsoa videon suoraan netissä osoitteessa http://youtu.be/HeMOf3YSX48
Osallistujat:
23
Työryhmä
Kimmo Fischer
Toimitusjohtaja
SITO
puh. 020 747 6001
[email protected]
Matti Mannonen
Toimitusjohtaja
SKOL ry
puh. 09 192 3308
[email protected]
Kirsi Rontu
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Kuntaliitto
puh. 09 771 2559
[email protected]
Tiina Haapasalo
Johtava asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
puh. 09-4202 2548
[email protected]
Lauri Merikallio
DI
Vison Alliance Partners Oy
puh. 040 045 0217
[email protected]
Paavo Syrjö
Toimitusjohtaja
Infra ry
puh. 09 129 9552
[email protected]
Mikko Leppänen
Tekninen johtaja, Infra
Ramboll
puh. 020 755 6300
[email protected]
Tarmo Pipatti
Toimitusjohtaja
Rakennusteollisuus RT
puh. 09 129 9200
[email protected]
Satu Toivonen
Tiedottaja
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
puh. 09 4202 2373
[email protected]
25

similar documents