Norge - Lokus

Report
Det okkuperte Norge
9. april 1940 – 8. mai 1945
Bakgrunn
• Mindre penger til Forsvaret etter 1918 (1. verdenskrig)
•
•
Alle politiske partier var for nedrustning.
Arbeiderpartiet var for avvæpning.
• Ny forsvarsordning i 1933 (Venstre-regjering):
Liten vaktstyrke med støtte av vernepliktige
• Argumenter:
– Et sterkt forsvar kunne provosere
– Norge ikke i stand til å stå i mot et stormaktsangrep
– Norge satset på diplomati
• Noe mer penger til Forsvaret fra 1937
(Arbeiderpartiet)
• Forsvaret var likevel i dårlig forfatning i 1940
Regjeringen Nygaardsvold 1935-45
Utenriksminister
Koht
Statsminister
Nygaardsvold
Utenriksminister Halvdan Koht om krigsfrykt
© NTB/Scanpix
Forspill
• 3. september 1939: 2. verdenskrig bryter ut
– Tysk ekspansjon 1939
• Hitler presses av den tyske marineledelsen, som ønsket
invasjon av Norge
• Etter Quislings besøk hos Hitler (des. 1939) starter
planleggingen av et tysk angrep på Norge
Quislings 1. møte med Hitler høsten 1939
• England og Frankrike planlegger et felttog mot Norden
for å hjelpe Finland i krigen mot Sovjet
• Etter Altmarksaken (febr. 1940) iverksettes Operasjon
Weserübung (tyskernes invasjonsplan)
”Altmarksaken”
Jøssingfjorden februar 1940
Altmark
Det tyske transportskipet ”Altmark”, som transporterte britiske
krigsfanger langs norskekysten, ble angrepet av britiske krigsskip.
Norske krigsskip som eskorterte ”Altmark”, trakk seg unna. 300
britiske krigsfanger ble befridd. Sju tyske sjømenn drept.
© Topham Picturepoint/Scanpix
Tyskland angriper Norge
• 3. april: De første tyske skipene på vei mot Norge
• 8. april: Britisk minelegging i norsk, nøytral sone
– Stortinget diskuterer britenes krenking av norsk
nøytralitet, mens tysk invasjon er i gang
– "Rio de Janeiro" (tysk troppetransportskip)
torpedert utenfor Lillesand av polsk u-båt. Tyskere
i uniform fra skipet reddet av norske fiskere
– Spurte etter Bergen
– Episoden telegrafert til Oslo (ingen reaksjon)
Operasjon Weserübung
Det tyske angrepet
© Jon Arne Eidsmo
Natt til 9. april 1940
• Meldinger om tyske angrep
– Norsk vaktskip, ”Pol III”, i kamp mot ukjente
(tyske) skip i ytre Oslofjord
– Den første nordmann, Leif Welding Olsen, drept
• Kl. 03.30: ”Blücher” senkes i Drøbaksundet
– Tysk invasjon forsinkes
– Kongen og regjeringen får tid til å flykte
– Ca 1000 tyskere druknet
”Blücher” senkes
© NTB/Scanpix
• Regjeringen avviser tyske krav
– ”Vi gir oss ikke frivillig, kampene er alt i gang.”
(Utenriksminister Koht til den tyske sendemann Curt Brauer )
• Regjeringen mobiliserer
– ”stille mobilisering” (pr. brev)
• Kl. 07.30: Stortinget, regjeringen og
kongehuset flykter til Hamar, deretter Elverum
• Norske byer tas uten større kamper
Norske byer 9. april
Vitner forteller
• Bergen
• Trondheim
• Kristiansand
• Stavanger
• Horten
• Son
Karl Johan 9. april kl. 14.30
Tyske invasjonsstyrker inntar Oslo
Er det Gunnar ”Kjakan” Sønsteby med
sykkel vi ser her? Norges mest dekorerte
motstandsmann.
NRK radio 9. april
Oslo 9. april
© Krigsarkivet/Scanpix
Panserskipene ”Eidsvold” og ”Norge”
senkes på Narvik havn
Narvik 9. april
”Norge” og ”Eidsvold” noen dager før 9. april
© Cappelens arkiv, Henriksens Steens samling
9. april kl. 19.30: Quislings statskupp på NRK
Krigen bryter ut
© Cappelens arkiv, Henriks
Konge og regjeringen på flukt
• Kort stortingsmøte på Hamar
• Kongen og regjeringen flykter til Hamar
Hamar 9. april
• Kongen og regjeringen flykter til Elverum
• Stortinget vedtar Elverumsfullmakten
• Elverum 9. april
• Kamper på Midtskogen - tyskerne slått tilbake
• Kampene på Midtskogen
Kongens nei 10. april
• Kongen truer med å abdisere dersom
regjeringen godtar tyskernes ultimatum om
kapitulasjon og Quisling som statsminister
• Regjeringen står fast på motstandslinja
– Venter på hjelp fra England og Frankrike
– Otto Ruge utnevnt til ny forsvarssjef
• Tyskerne bomber norske byer
– forsøker å ta livet av Kongen og regjeringen
– Panikk-dagen 10. april
• Kongen og regjeringen flykter
– til Nybergsund, videre til Molde og deretter Tromsø
– 7. juni forlater de Norge
Nybergsund 11. april
Felttoget mot Norge
© Scanpix
Kong Haakon og Kronprins Olav
ved kongebjørka i Molde under tysk bombeangrep
© Per Bratland/NTB arkiv/S
17. mai 1940 i Sør-Norge
17. mai 1940 i Nord-Norge
© Cappelens arkiv
© Ukjent kilde
Nordahl Grieg leser ”17. mai 1940” (fra Tromsø radio)
Kong Haakon taler 17. mai 1940 (fra Tromsø radio)
17. mai 1940
7. juni 1940
Kong Haakon og Kronprins Olav på vei til England
Kongen og regjeringen forlater Norge 7. juni 1940
Kong Haakons tale 7. juni 1940
Utenriksminister Kohts tale 7. juni 1940
©Scanpix
Riksakten på Akershus 1. februar 1942
Quisling utnevnt til ministerpresident, men
Reichskommissar Terboven var den reelle
makthaveren
Quisling
Terboven
© Scanpix
NS-regjeringen
Hitlers 53-årsdag feires i Norge
© Scanpix
Nasjonal samling (NS)
- et nazistisk parti opprettet i 1933 med Quisling som leder
-NS fikk ikke nok stemmer ved valgene på 1930-tallet til å bli representert på
Stortinget, men samarbeidet med tyskerne gav dem makt under krigen.
Okkupasjonsmaktens vervingsplakat
- 5000 nordmenn vervet seg til østfronten (689 falt)
Quisling besøker norske
frontkjempere
Verving av ungdom til NS
Nasjonal samling i Oslo
Friluftsmøter i regi av NS
© Nasjonalbiblioteket Oslo
Jødeaksjonen:
740 norske jøder sendt til
Tyskland. 27 overlevde.
Norsk politi og jødeaksjonen
Intervju med Julius Paltiel
som overlevde Auschwitz
Lebensborn i Norge
-”Rasemessig verdifulle
barn”
-8000 født i Norge (ca. 250
sendt til Tyskland)
© Scanpix
Husholdsprodukter av papir
Dyrking av norsk tobakk
Kaninavl under krigen
Blendingspåbud
Dagligliv i Kristiansand
© Cappelens arkiv
Oppslag på butikkdør
Skolebarn på potetopptak
Kampen om brennevinet
Danskehjelpen 1945
Svenskesuppen
Svenskepakker til skolebarna 1945
Barn på feriekoloni 1944
© Fotograf ukjent- fra Einar Gerhardsen: Samarbeid og strid, Tiden 1971
Motstandskampen
Sivil motstand
• Ikke-voldelig motstand mot NS
– Symbolkampen
– Illegale aviser
• Motstand mot nazifisering
– Lærerne og kirken opponerer
– Boikott av idrettsarrangementer
 Nazifiseringen mislyktes
Motstandskampen
Militær motstand
• Utefronten
Londonregjeringen
• Norske styrker i Storbritannia og USA (Little Norway)
– Kompani Linge
• Nordsjøfarten
• Handelsflåten
– Samlet i det statlige rederiet Nortraship
– Halvparten av norsk tonnasje senket (3638 sjøfolk drept)
• Hjemmestyrkene
• Milorg – organisert, hemmelig undergrunnshær
(”Gutta på skauen”)
• Sabotasjeaksjoner
Milorg og Oswald-gruppen (kommunistisk motstandsbevegelse)
Londonregjeringen
Krig, motstand og regjering på flukt
Stemmen fra London
Statsminister
Nygaardsvold
Kong
Haakon
Kronprins
Olav
© Cappelens arkiv
Hjemmestyrkene
Beslaglagte radioapparater
”Gutta på skauen”
Milorg
Kronprins Olavs nyttårshilsen 1944
Illegalt arbeid mot tyskerne
Minner fra nazi-motstand
Shetlands-Larsen hjalp nordmenn
© Scanpix
Tungsvannsaksjonen på Vemork 1943
Tungsvannsfabrikken sprengt
Vemorkaksjonen
Andre sabotasjeaksjoner:
Tre knottfabrikker brent ned i Bergen 1944
Sabotasjeaksjon mot Ringnes bryggeri
Sabotasjeaksjon mot Gestapos lokaler
Sabotasjeaksjon mot Shells oljelager
Yrkesorganisasjoners prostest mot tyskerne
© Erik Thorberg/Scanpix
Frigjøring
• Sovjet frigjør Nord-Norge vinteren 1945
– Tyskerne evakuerer og ødelegger Finnmark
”Brent jords taktikk”
• Tysk kapitulasjon 8. mai 1945
Berlevåg 1944
Resultat av ”brent jords taktikk”
Tysk filmavis fra 1944: Evakueringen av Finnmark
© Scanpix
8. mai 1945: Tyskerne overgir seg
11. mai: Fenrik Terje Rollem overtar Akershus
© Johannes Stange/Scanpix
Maidagene 1945: Torgallmenningen i Bergen
venter på tillatelse
© Statsarkivet i Bergen
Kronprins Olav vender hjem 13. mai
Eksilregjeringen vender hjem 31. mai
Kronprins Olav
Max Manus
© NTB Arkivfoto/Scanpix
Oppslag på butikkdør
Endelig søtsaker
Fredsrus i Kristiansand
Glade barn etter 5 års krig
© NTB Arkiv/Scanpix
Hambro
Harald
7. juni 1945: Kong Haakon vender hjem
Kong Haakons nyttårstale 1945
Olav
© Aftenposten/Scanpix
Einar Gerhardsen
(”landsfaderen”)
Statsminister 1945, 1945-51, 1955-63, 1963-65
Nygaardsvold-regjeringen takker for seg
Einar Gerhardsen forteller om 1945
Fellesprogrammet
som alle partier gikk til valg på i 1945
© Cappelens arkiv, Henriksens Steen samling
Landssviksoppgjøret
• Stort omfang
– 93 000 saker
– 48 000 straffet
– 37 dømt til døden (derav 12 tyskere)
• Omfattende amnesti i 1948
• De siste satt fri i 1953
Vidkun Abraham Laurits Quisling
Rettssaken mot Quisling
Quislings siste møte med Hitler februar 1945
© Cappelens arkiv
Henry Rinnan
”Gestapos beste mann”
- Leder for Rinnanbanden
i Trondheim
-Dømt til døden for tortur
og drap på nordmenn
© NTB Arkivfoto/Scanpix
Knut Hamsun på vei
inn i forhørsretten
Hamsun ble ikke tiltalt for
landssvik. I stedet ble han
dømt til å betale kr. 320 000
i erstatning til den norske
stat.
Hamsun besøker Hitler 1943
Hamsun-reportasje 1944
Hamsun 1941
© Knut Skarland/VG/Scanpix
Krigens fasit
•
•
•
•
Psykiske/fysiske skader
Total ødeleggelse av Finnmark og Nord-Troms
17. mai 1946
Økt oppslutning om konge og fedreland
Svekkete klasse- og partimotsetninger
– Samlingsregjering 1945
– Fellesprogrammet 1945
• Massearbeidsløsheten forsvinner
• Bønder og fiskere får økte inntekter
• Nøytralitetspolitikken får et grunnskudd
Gjensyn med radioapparatene
10 262 nordmenn drept
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3638 sjømenn
2091 motstandsmenn
2000 soldater (1123 i allierte aksjoner)
1340 i tyske konsentrasjonleirer
1770 sivile (185 i april/mai 1940)
740 jøder (27 overlevde)
689 frontkjempere i tysk uniform på østfronten
130 i norske fengsler og konsentrasjonsleirer
93 på flukt til England
Noen viktige tall
• 40 000 nordmenn satt i tysk fangenskap
• 50 000 flyktet ut av landet
• 65 nazister ble likvidert av norsk
motstandsbevegelse under krigen
Vurderinger av Quisling og landssviksoppgjøret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jeg skjøt Quisling
Hvem var Quisling?
Gerhardsen m.fl. om Quisling
Quislings sykepleier forteller
Gammel nazist og frontkjemper forteller
Far var nazist
Jeg stolte på Quisling
Haakon Lie om Quisling
Trygve Bull om Quisling
forts.
•
•
•
•
•
Landssvikerne
Jeg var NS-medlem
Med Hitlers malerier på veggen
”Tyskerjenter” internert
Behandling av ”tyskertøser”

similar documents