Marktvormen - Economielokaal

Report
Marktvormen
www.economielokaal.nl
De omstandigheden waaronder de
prijsvorming op een markt plaatsvindt
www.economielokaal.nl
Volkomen concurrentie
Marktvorm
volkomen concurrentie
Aantal
aanbieders
veel
Aantal
vragers
Soort product
veel
homogeen
Voorbeeld
aandelen
 veel = individu heeft geen invloed op de prijs
 homogeen: in ogen van de afnemers zijn de producten van
alle aanbieders identiek. Herkenbaar:
 producten diverse aanbieders hebben dezelfde prijs!
 vreemde valuta, ruwe olie
 transparante markt (iedereen beschikt over alle informatie)
 vrije toetreding
Onvolkomen concurrentie (1)
monopolie
Marktvorm
volkomen concurrentie
monopolie
www.economielokaal.nl
Aantal
aanbieders
Aantal
vragers
Soort product
Voorbeeld
veel
veel
homogeen
aandelen
1
veel
homogeen
NS, MS Windows
 1 = één aanbieder beheerst tenminste 80% van de
markt
 Wettelijk monopolie: bij wet mag alleen de
Staatsdrukkerij bankbiljetten maken
 Natuurlijk monopolie: bepaalde zeldzame grondstoffen
(bijv. het metaal ‘lathaan’)
 Economisch monopolie: octrooi
Onvolkomen concurrentie (2)
oligopolie
Marktvorm
www.economielokaal.nl
Aantal
aanbieders
Aantal
vragers
Soort product
Voorbeeld
veel
veel
homogeen
aandelen
oligopolie
enkele
veel
monopolie
1
veel
volkomen concurrentie
vooral heterogeen Mobiele telefonie
homogeen
NS, MS Windows
 enkele = een paar aanbieders beheersen tenminste
80% van de markt
 Geen prijsconcurrentie uit angst voor prijzenoorlog
 Product onderscheiden t.o.v. concurrentie: heterogeen
 Meeste consumentenartikelen
Onvolkomen concurrentie (3)
monopolistische concurrentie
Marktvorm
www.economielokaal.nl
Aantal
aanbieders
Aantal
vragers
Soort product
Voorbeeld
volkomen concurrentie
veel
veel
homogeen
aandelen
monopolistische conc.
veel
veel
heterogeen
detailhandel
oligopolie
enkele
veel
vooral heterogeen
Mobiele telefonie
monopolie
1
veel
homogeen
NS, MS Windows
 Binnen bepaalde grenzen blijven klanten ‘hun bedrijf’
trouw.
 Reclame is belangrijk, omdat andere producenten sterk
verwante producten aanbieden.
 Veel keuzemogelijkheden voor de consument
www.economielokaal.nl
Samenvattend
Marktvorm
Aantal
aanbieders
Aantal
vragers
Soort product
Voorbeeld
volkomen concurrentie
veel
veel
homogeen
aandelen
monopolistische conc.
veel
veel
heterogeen
detailhandel
oligopolie
enkele
veel
vooral heterogeen
Mobiele telefonie
monopolie
1
veel
homogeen
NS, MS Windows
• Hoe lager in het schema, hoe groter de invloed van de
producent op de prijs
• Markten waarbij de vragers beperkt zijn, worden nu niet
behandeld
Invloed op de prijs
Hoeveelheidsaanpasser
www.economielokaal.nl
Prijszetter

similar documents