PPTX

Report
Šárka Zemanová 3.B
 Základní
informace
 Jednobuněčné organismi
 Porifera
 Difuzní NS
 Kruhová NS
 Žebříčkovitá NS
 Gangliová NS
 Druhy
řízení NS:
Přímo
Nepřímo
 Funkce vyšší nervové soustavy: instinktivní
chování, učení a paměť, myšlení, řeč,
vědomí sebe sama
 funkce NS: příjem signálu, vedení vzruchu,
integrace
 nemají
nervovou soustavu, ale schopni
reagovat na vnější podněty
 Prvoci-neurofibrila ->pohyb brvami a
formování tvaru buňky
 Žádná
morfologicky diferencovaná nervová
soustava ani žádné specializované buňky.
 Signály předávány z buňky na buňku buď
chemicky nebo mechanicky
 nejprimitivnější
 tvořena
nepravidelně rozmístěnými neurony,
které se navzájem dotýkají výběžky
 umožňuje jen jednoduché reakce
 žahavci
 neurony
vytvářejí prstenec
 z prstence vycházejí nervové pruhy do
dalších částí těla
 ostnokožci a medúzy
 pár
ganglií v každém článku těla
 ganglia jsou spojena: podélně (konektivami)
a příčně (komisurami)
 kroužkovci
 nervové
buňky se seskupují v nervové pruhy a
zauzleniny – ganglia
 v hlavové části může vznikat seskupení
zauzlin – ganglion
 nejdokonalejší u hlavonožců
 u členovců vzniká nadhltanová uzlina a
podhltanová uzlina
 ploštěnci, hlísti, měkkýši a členovci
 http://www.biologiecloveka.estranky.cz/clan
ky/soustavy-cloveka/druhy-nervu.html
 http://bioweb.webshake.cz/10-nervovasoustava-zivocichu-a-cloveka/
 http://absolventi.gymcheb.cz/2009/bakorel
/ns.html
 http://prirodopis8.ic.cz/nervova_soustava/N
S_zivocichu.pdf

similar documents