Disszeminációs Konferencia *KEZEK* TÁMOP 4.1.1.C

Report
DISSZEMINÁCIÓS KONFERENCIA
„KEZEK”
TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV
Miskolci Egyetem
Eszterházy Károly Főiskola
Károly Róbert Főiskola
I. alprogram: Társadalmi innovációk a
felzárkóztatás szolgálatában
Előadó: Dr. Szabó-Tóth Kinga
ÁLTALÁNOS CÉL I.
Mögöttes elvek:
Az Észak-magyarországi régióban úgy a
társadalmi, mint a területi hátrányok az országos
átlagnál koncentráltabban jelentkeznek.
 Hatások az Egyetemre (működés, hallgatók,
társadalmi problémák – aktív társadalmi
szerepvállalás – társadalmi innovációk és azok
beépítése az oktatásba)

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.
CÉLOK
Társadalmi
felzárkóztatás
Mentorképzés
3 szinten
Társadalmi
innovációs
Klaszter
megalapítása
HH-s
térségekben
problémák
és
erőforrások
feltárása
TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.
ÁLTALÁNOS CÉL II.

A cél elérése érdekében a régió felsőoktatási
intézményei feladatuknak tartják:
a hátrányokat csökkentő társadalmi innovációk
kifejlesztését és elterjesztését,
 valamint az ezt elősegítő társadalmi együttműködés
kereteinek megteremtését – társadalmi innovációs klaszter
létrehozását.


A társadalmi innovációk megalapozása két területen
indul el:
a felsőoktatási intézményeken belüli társadalmi hátrányok
kezelésében,
 a régió három leghátrányosabb helyzetűnek minősített
kistérségében a területi hátrányok kezelésében.

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.
CÉLCSOPORTOK
A pályázat 1.7-es eleméhez kapcsolódva:

hátrányos helyzetű kistérségek lakosai
A pályázat 1.6-os eleméhez kapcsolódva:
HH-ű, deprivált, fogyatékkal élők, krónikus
betegségben szenvedő, valamint roma hallgatók
 Oktatók, leendő mentorok (hallgatókból és
oktatókból)

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.
TARTALMI BEMUTATÁS I.

A hátrányos helyzetű kistérségek
vonatkozásában:
Innovációs műhelyek kialakítása
 Helyi problémák és értékek bemutatása
(esettanulmányok, fejlesztési koncepciók,
publikációk, 2 db tanulmánykötet, folyóirat
különszáma)
 hallgatói részvétel (középiskolai tanulmányi
verseny, Nyári Egyetem, tanulmányút, szak- illetve
TDK dolgozatok, Margó esettanulmány verseny)
***
 Kistérségi mentorok képzése (15 fő)

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.
TARTALMI BEMUTATÁS II.

A hátrányos helyzetű hallgatók vonatkozásában:

Hátrányos helyzetű, deprivált, fogyatékkal élő, roma,
valamint krónikus betegségben érintett hallgatók
komplex szociológiai-demográfiai, egészségügyi
felmérése (felmérések, adatbázis létrehozása,
folyóirat különszáma, életmód-programok
kidolgozása)

Mentorképzés 3 szinten:

Kommunikációs és érzékenyítő képzés (30 oktató és 120
hallgató)
TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.
TARTALMI BEMUTATÁS III.

Egészségügyi képzés (15 hallgató)

Kistérségi mentorképzés – hatása a régióban érezhető!
***
Nyitó workshop
 Tudományos konferencia:
„A társadalmi-gazdasági felzárkóztatás a régióban - az
eddig elért eredmények” címmel (folyóirat különszáma)
 A Társadalmi Innovációs Klaszter jogi formába „öntése”

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.
INDIKÁTOROK
Létrehozott felzárkóztatási klaszter (2015.
április)
 Képzésbe bevont leendő mentorok (összesen 120
fő)
 Képzést sikeresen elvégző mentorok (összesen
90 fő)
 Kiadott tanulmánykötetet ( 2 db)
 HH, deprivált, fogyatékkal élő, roma, krónikus
betegségben érintett felsőoktatási hallgatók
szociológiai- demográfiai egészségügyi felmérése
( 1 db komplex adatbázis)

TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.
AZ ÜTEMEZÉS MÉRFÖLDKÖVEI
• 1. workshop
• HH-s kistérségi kutatások
(folyamatos)
• Tanulmányi versenyek
(folyamatos)
• Komplex kutatás 3
intézményben hallgatói körben
• Komplex adatbázis
• Életmódprogram kidolgozása
• Kommunikációs-érzékenyítő
mentorképzés –folyamatos
(eredmények)
• Publikációs tevékenység
2013.
december
2014.
december
• Egészségügyi
mentorképzés
• Kistérségi
mentorképzés
• Publikációs
tevékenység
• Szakmai-tudományos
konferencia
• Klaszter jogi
megalapítása
2015.
április
TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.
*Köszönöm a figyelmet!*
TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV disszeminációs konferencia 2013. június 25.

similar documents