estok_marton_otdk

Report
A
magány
és a
facebo
BGF KVIK
Estók Márton
TDK 2010
offline
faceboo
felhaszná
k-
A kutatási módszer
Magány
Facebook
A magányérzet
és
a
Facebookhasználati
Szokások
facebook kapcsolata
(FHSZ)
UCLA-LS + FHSZ
University of
California –
Loneliness Scale
(UCLA-LS)
A két kérdőív bemutatása
UCLA-LS
FHSZ
University of Los Angeles –
Loneliness Scale
Facebookhasználati Szokások
magas korrelációs értékek
más skálákkal
eddig kevéssé kutatott terület
NYU Loneliness Scale, Differential
Loneliness Scale, Social Provisions Scale
magas belső konzisztencia
a terület standard kérdőíve
sok aspektust vizsgál
Kutatási cél, hipotézisek
Cél
Információszolgáltatás a jelen társadalom
egy szegmenséről.
H1
A Facebook felhasználók
magányosabbak azoknál, akik
nem használják a szolgáltatást.
H2
A Facebookhasználati értékek
kortól függetlenül alakulnak.
Minta, módszer
Kor
Iskola
1.klaszter 2. klaszter
Klaszteranalízis
Magány
Nem
3. klaszter
Facebook
Lakhely
„középkorú”
átlagosan
magányos
szürke
egér
1. klaszter
középszerű fiúk
alkalmi
facebookozó
„B” iskolába jár
valószínűleg fiú
bárhol lakhat
„öreg”
átlagosan
magányos
gyakori
facebookozó
bármelyik
iskolába járhat
biztosan lány
családdal él
facebookba
2.
klaszter
forduló
„vénlányok”
„kisgyerek”
magányos
hardcore
facebookozó
„A” iskolába jár
bármilyen nemű
családdal él
elitsuli
3.
klaszter
facebook-árvák
„kisgyerekei”
Eredmények
Cél
Információszolgáltatás a jelen társadalom
egy szegmenséről.
H1
A Facebook felhasználók
magányosabbak azoknál, akik
nem használják a szolgáltatást.
H2
A Facebookhasználati értékek
kortól függetlenül alakulnak.
Konklúzió
Köszönöm a
figyelmet!

similar documents