FocusMax præsentation

Report
FocusMax
Teori (og lidt praksis)
Morten la Cour
Tag billede
(Find stjerne)
Fokus metrik
Stepper
Algoritme
Fejlsignal
Korrekion
Fokus motor
controller
V-kurve
Lineær uden for et område omkring CFZ
Teoretisk hældning:
Steplængde/Pixelstr/f-forhold
For mit system 0.138
∆
∆ 
∆
∆ 
FocusMax princip
1. Arbejder med fejlsignal baseret på stjerne
diameter, og har en robust metrik herfor (HFD)
2. Måler fejlsignal væk fra fokus,
– hvor der er en lineær sammenhæng mellem HFD
og fokuser position
– Hvor HFD ændrer sig meget når focuser positionen
ændres
3. Baserer sig på en på forhånd fastlagt
karakterisering af systemet V-kurven
FocusMax model er baseret på relative positionsændringer,
d.v.s. den er flydende i x-aksen
FocusMas fokuserer på
en defokuseret stjerne
• Systemet karakteriseres
– V-kurve (man vælger ind eller ud):
•
•
•
•
LS = left slope (beregnes af FocusMax)
RS = right slope (beregnes af FocusMax)
PID = position (beregnes af FocusMax)
Near focus HFD (skal man selv sætte på setup tabben)
– HFD bestemmes i et forudbestemt defokuspunkt
og systemet beregner udfra HFD værdien og Vkurven det korrekte fokus
Karakterisering af systemet med V-kurve (her 3 stk)
02:13:25
02:13:25
02:13:25
02:13:30
02:13:30
02:13:30
02:13:35
02:13:40
02:13:40
02:13:40
02:13:40
02:13:44
02:13:47
02:13:50
02:13:54
02:13:57
02:14:01
02:14:04
02:14:08
02:14:11
02:14:14
02:14:14
02:14:14
02:14:20
02:14:20
Position , HFD , Mean Best Focus , X , Y , Flux
1079 03,10 0 1707 829 349460
HFD < NearFocus HFD
1014 09,78 0 1706 830 311019
On correct side of focus
Move to Near Focus HFD
999 11,88 0 1708 830 337109
1013 11,21 0 1708 830 327217
** Starting Near Focus **
Position , HFD , Mean Best Focus , X , Y , Flux
1013 11,21 1097 1708 830 327217
1013 11,30 1097 1708 830 328869
1013 10,99 1097 1708 829 337044
1013 11,69 1098 1708 830 349319
1013 11,42 1098 1709 830 343481
1013 11,08 1098 1708 830 339601
1013 11,69 1098 1708 830 321775
1013 10,89 1098 1709 830 342660
1013 10,86 1097 1709 830 347147
1013 11,91 1098 1708 829 348013
1013 10,46 1097 1709 829 330698
Focus has converged
Best Focus is: 1097
1097 02,91 1097 1707 829 311326
Position = 1097 Avg HFD = 2,91
Focus convergence, 25 punkter
Forudsætninger for FocusMax
1. Der skal bruges en stjerne fokus metrik der er
robust for seeing og defokus
2. V-kurven skal karakterisere systemet præcist på
den pågældende nat. Herunder skal fokuseren
være absolut
3. Variationen i HFD må ikke stige væsentligt ved
defokus
4. Den usikkerhed på optimal fokusposition der
introduceres med V-kurver og HFD variation må
ikke overstige CFZ (i to retninger)
Usikkerheden på HFD stiger ikke væsentligt med graden af defokus
SD ved HFD 10 er 0.34
Metrik
1. ”Uafhængig” af seeing, lysforurening, etc.
2. Skal kunne måle robust på både fokuserede og
ufokuserede stjerner.
3. Reproducerbar
FWHM er ikke optimal
GSC 3463:465
FWHM
Fit Gauss kurve
FWHM = 2.37*SD
Her SD = 1.32, FWHM = 3.12
(Maxim rapporterer 3.23)
Baseret på 9 pixels OG en
kurveformsantagelse
Fit til Gauss kurve ikke meningsfuld, d.v.s. ingen god
algoritme til at bestemme FWHM
FWHM som metrik …
to problemer:
• Følsom for seeing ændringer i max pixel værdi
• Baseret på relativt få pixels, d.v.s. statistisk
ikke robust
• Metrik ikke reproducerbar væk fra fokus
FocusMas bruger HFD som metrik
• HFD = half flux diameter
• http://users.bsdwebsolutions.com/~larryweber/ITSPaper.htm
1. Baggrunden trækkes fra
2. Centroid bestemmelse
3. Hver pixels radiære afstand fra centroidet
bestemmes
4. Pixels sorteres efter stigende radius
5. Pixel-ADU integralet dannes langs radius aksen
6. HFR er radius, hvor halvdelen af fluxen er opnået.
7. HFD=2*HFR
Corresponding HFD and FWHM values in 8 frames with immediate prior
focusing. FWHM values from exposures between 300 and 900s
FocusMax
Usikkerhed på best fokus position (BFP)
• Usikkerhed på HFD bestemmelsen i near focus punktet
• Usikkerhed på V-kurvens parametre
• Usikkerheden på BFP udtrykt som 99%CI skal være
mindre end (halvdelen af) den teoretiske CFZ
197 focus bestemmelser d. 8/3 2013
Residualer på 197 HFD10 bestemmelser d. 8/3 2013
”Seeing” og variation på near focus HFD.
53 focus runs 1100 individuelle målinger
Ct10.ini fil
V-kurvens parametre
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
date
24-08-2013
24-08-2013
24-08-2013
11-08-2012
11-08-2012
18-08-2012
18-08-2012
15-08-2012
15-08-2012
15-08-2012
15-08-2012
15-08-2012
15-08-2012
15-08-2012
14-08-2012
14-08-2012
time
23:03:08
22:54:38
22:46:45
00:10:19
00:08:25
23:31:48
23:27:51
23:35:54
23:33:54
23:31:56
23:29:56
23:28:00
23:26:04
23:24:03
23:32:55
23:30:51
PID
2,6
2,21
2,52
1,91
1,38
1,92
1,78
1,41
1,32
2,08
1,49
1,01
1,54
1,4
2,02
1,38
LS
-0,13115
-0,13131
-0,1319
-0,13292
-0,13172
-0,13189
-0,13159
-0,13239
-0,13235
-0,12958
-0,13219
-0,12986
-0,12909
-0,13017
-0,13397
-0,1341
LS = -0.1316 ± 0.0004 HFD/step
PID = 1.75 ± 0.11 step
RS
0,131353
0,131483
0,132096
0,132901
0,131706
0,131865
0,131561
0,13237
0,132318
0,129524
0,132144
0,12983
0,129059
0,13014
0,133951
0,13409
FocusMax
Fokususikkerhed på 16 V kurver,
f/5.5, 1 step = 4 µm
• LS = -0.1316 ± 0.0014 pixels/step
• 1/LS = -7.598 ± 0.083 step/pixels
• PID = 1.75 ± 0.46 step
•
 ∗ ()
=
(


)2 +0.25 ∙ (())2
• Ved HFD = 10 er SD*(BFP) = 0.22, d.v.s. 99%CI
er ca +/-0.8 step.
Usikkerhed på Best Focus som funktion af antallet af udførte HFD
målinger. Der er anvendt parametre baseret på 16 V-kurver
Konklusion
• Med 16 V kurver, og focus convergence med
mindst 15 punkter
• Kan man opnå et 99% CI for best focus på 3
steps, d.v.s. halvdelen af CFZ

similar documents