Leiding geven aan projecten

Report
Leiding geven aan projecten
Commercie en subsidie
Wat gaan we doen
Les 3
• Plannen van het project
– Tijd en geld
• Voortgang monitoren
– Earned Vallue
– Slipchart
• Escalaties
– Tijd, geld, meerwaarde, resultaat, kwaliteit, risico
Les 3
Start
Even terugkijken
•
•
•
•
Het project, wat is het en wat doet het?
Projecten betekenen veelal ook investeringen
Projecten leveren meer risico’s
Projecten dienen kwaliteit op te leveren
Plannen maken
• Wat is het doel van een plan?
- Beheersing van het project
- Communicatie
• Door vast te leggen:
-
Wat
Hoe
Door wie
Wanneer (geschat)
Voor hoeveel (geschat) het product wordt geleverd
Wat is dus een plan?
Plan definitie:
Een plan is een beschrijving hoe, wanneer en door wie
een specifiek doel of set van doelen wordt behaald.
Deze doelen (targets) zijn:
–
–
–
–
–
De producten uit het project
Tijdslijnen
Kosten
Kwaliteit
Benefits
Stappen in een plan
Plan ontwerpen
Risico’s analyseren
Producten definiëren
en analyseren
Activiteiten en afhankelijkheden identificeren
Strategie van het plan
Product gericht plannen, met
Product Breakdown Structure
en Product Flow Diagram
Work Breakdown Structure
Schatten
Delphi, Monte Carlo, Pert
analyse
Tijdschema maken
Gantt, Precedence Chart,
Theory of constrains
Plan documenteren
Work Breakdown Structure
Pert Analyse
Elke taak in een PERT is gebaseerd op drie
soorten inschattingen:
– O = Optimistische inschatting
– W = Waarschijnlijke inschatting
– P = Pessimistische inschatting
– De inschatting volgt uit de berekening: (O + 4W +
P)/6
Pert Analyse
PERT netwerk voor een project van zeven maanden met vijf mijlpalen (10–
50) en zes activiteiten (A–F)
Schema maken
PFD
WBS
Bepaal de afhankelijkheden van de uit te voeren activiteiten
en plaats deze in een netwerk
Begin
A
B
VS
Duur
Eind
C
VE
Naam
LS
Speling
LE
VS Vroegst mogelijke start
VE Vroegst mogelijke einde
LS Laatst mogelijke start
LE Laatst mogelijke einde
Als X klaar dan start Y (finish-start)
Als X start dan start Y ook
(start-start)
Als X klaar dan stop Y (finish-finish)
Als X start stopt Y
(start-finish)
Bepaal het Kritiek Pad in twee stappen
Voorwaartse gang
VE-B = VS-B+Duur-B
VS-C = CE-B
VE-C = VS-C+Duur-C
Doe dit van begin tot eind
Achterwaartse gang
LE-C = LS-B van einde
LS-C = LE-C – Duur - C
LE-B = LS-C
Speling = VS - LS
Werk terug van eind tot begin
Kritieke pad = die activiteiten die geen speling hebben
Netwerk planning (precedence)
1. Bereken de totale doorlooptijd van het project.
2. Welke activiteiten liggen op het kritieke pad?
3. In welke week kan activiteit C op zijn vroegst starten?
Gantt chart
Theory of Constrains
Voortgang van je plan
• Tijdens uitvoeren van het project dient een
projectmanager grip te houden op voortgang
• Kernvragen:
– Waar sta ik nu
– Hoeveel tijd en geld is er al ingezet
– Hoeveel tijd en geld heb ik nog nodig
– Klopt dit met mijn plan
Earned Vallue Analyse
• Earned Value Analyse
–
–
–
–
–
–
BCWP: Budgetted Cost Work Performend (=EV - Earned Value)
BCWS: Budgetted Cost Work Scheduled (PV)
ACWP: Actual Cost Work Performed (AC)
SV=BCWP-BCWS, variatie op het tijdschema
CV=BCWP-ACWP, variatie op het budget
ECAC= Totaal Budget * ACWP/BCWP, prognose eindbesteding
• SLIP Chart
– Grafische weergave van de voortgang/prestatie t.o.v. de baseline
Earned Vallue
Slipchart
Rekenen met Earned Vallue
1. Bereken het percentage afgerond werk van
deelproject A bij een earned value van 72.
2. Bereken het percentage afgerond werk van
het gehele project afgerond op één decimaal
EVA uitwerking
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Deelproject
Budget
Gepland periode %
Besteed
EV
A
120
80
60 (vr 1)
45
72
B
40
20
50
30
20
C
50
25
0
0
0
D
60
30
40
18
24
E
130
65
60
76
78
Totaal
400
220
48,5 (vr 2)
169
194
•
Route: overal eerst de EV uitrekenen, deze is nodig om de rest te beantwoorden
•
PC = EV / BAC * 100%
•
•
•
60 = (X / 120)*100%
0,6 = X/120
120 * 0,6 = X (=EV)
•
oftewel, de EV = budget / 100 * percentage gereed
Einde planning en voortgang
•
•
•
•
Plan stippelt de route uit
Verschillende plantechnieken
Voortgang ten opzichte van plan
Verschillende voortgang technieken
Wat als het niet gaat zoals gepland
• Identificeren van het probleem (issue)
• Analyse van de gevolgen voor het project
• Zoeken naar een passende oplossing, of
meerdere oplossingen
• Naar hoger besluitniveau om de keuze te laten
maken (escalatie)
3 uitgangspunten
Wat ons overkomt
– De afwijkingen die ons overkomen noemen we
een off-specification
(kosten leverancier)
Wat we bewust aan willen passen
– Dit zijn wijzigingsverzoeken
(kosten klant)
Algemene vraag of uiting van zorg
Issue- en wijzigingsprocedure
Stuurgroep of Wijzigingsautoriteit
Leg vast
• Stel Issuetype
vast
• Stel ernst en
prioriteit vast
• Leg vast in
register
Onderzoek
• Onderzoek
impact op
projectdoelen,
Business
Case, Risicoprofiel
• Check ernst
en prioriteit
Beveel aan
• Identificeer
Opties
• Evalueer
Opties
• Beveel Opties
aan
Beslis
Voer uit
• Escaleer bij
overschrijden
autoriteit
• Voer
corrigerende
maatregel uit
• Keur goed,
wijs af
of volg
aanbevolen
optie
• Update
plannen en
registers
Dagelijks logboek of Issue register / Issue rapport
Issue- en wijzigingsprocedure
Behaald voordeel
Impact van de
implementatie
Hoe strakker het plan
• Hoe lastiger sturen is
• Hoe meer escalaties
• Hoe beperkter de mogelijkheden van de PM
Hoe ga je hier mee om?
Toleranties op stuurassen
•
•
•
•
•
•
Benefits (meerwaarde)
Risico’s
Scope (bereik)
Kwaliteit
Tijd
Geld
Einde Issue en wijzigingen
•
•
•
•
3 soorten issues
Zo snel als mogelijk actie
Grondige analyse en opties bieden
Besluit laten nemen door bevoegde persoon
Sturen van projecten
• Werkpakketten (delegeren, beheersen)
– Werk uitgeven
– Voortgang bewaken
– Gereed werkpakket terugontvangen
• Voortgang bewaking (analyse, rapporteren)
• Toleranties op stuurassen
Einde les 3
Voor de volgende les leren:
• Boek:
Einde les 3

similar documents