kelionė į lietuvos čempionatą kėdainiuose

Report
2014 m. Atvyras
turnyras
“IPPON CUP 2014“
V I L N I U S , S PA L I O 4 D . , Š E Š TA D I E N I S .
VILNIAUS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS
STUDENTŲ GATVĖ 39
NUOSTATAI
I. TIKSLAS:
 Išsiaiškinti pajėgiausius klubo
jaunuosius sportininkus.,
 Ugdyti vaikų sportinį
meistriškumą.,
 Plėtoti ir populiarinti kyokushin
karate Vilniuje ir Lietuvoje.
II. Varžybų vieta, laikas, mandatinė,
svėrimas, teisėjų seminaras:
1. Vieta: Vilnius, Lietuvos Edukologijos
Universitetas (Studentų g 39) – mažoji salė;
2. Laikas: 2014 m. spalio 4d.
· mandatinė komisija ir teisėjų pasitarimas – 9.00
· varžybų pradžia – 10.00 (A ir B kategorija),
3. Išanksto internete bus paskelbti burtai ir
apytiksliai nurodytas laikas kada prasidėda kovos
tam tikroje amžiaus ir svorio kategorijoje.
III. DALYVAVIMO SĄLYGOS,
TAISYKLĖS:
A. Amžiaus grupės :
- 7 – 8 m. grupė (2006, 2007 m. gim.)
- 8 – 10 m. grupė (2004, 2005 m. gim.)
- 10 – 12 m. grupė (2002, 2003 m. gim.)
- 12 – 14 m. grupė (2000, 2001 m. gim.)
- 14 – 16 m. grupė (1998, 1999 m. gim.)
- jaunių amžiaus grupė (1996, 1997 m. gim.) – negali dalyvaut Lietuvos
jaunių čempionato prizininkai
 - vyrš 18 metų (1995 ...) – tik megėjai







 B. patirtis :
 B(0,10,9kyu) ir A(>8) kartegorija.
 C. Dalyvių skaičius klubams - nedaugiau kaip 4 žm. į svorio
kategoriją. Grupės sudaromos nuo 2 žm iki 4žm iš visų klubų į kiekvieną
svorio kategoriją.
KUMITE:
6 -8 m. amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos: ( -25,-30, +30) kg
Mergaičių svorio kategorijos: (- 25, +25) kg.
8 -10 m. amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos: (-30, -35, -40, +40)kg
Mergaičių svorio kategorijos: (-30, -35, +35) kg.
10 -12 m. amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos: (-35, -40, -45, -50, +50) kg
Mergaičių svorio kategorijos: (- 40, -45, +45) kg
12 – 14 m. amžiaus grupė:
Berniukų svorio kategorijos: ( -45,-50,-55, +55) kg
Mergaičių svorio kategorijos ( -45, -50, +50,) kg
pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).
14-16 m. amžiaus grupė
Berniukų svorio kategorijos: ( -60,-70,+70) kg
Mergaičių svorio kategorijos ( -60, +60,) kg
Svorio kategorijos bus jungiamos ar keičiamos jeigu nesusirinks
reikiamas dalyvių skaičius
Taisyklės
 Taisyklės (vaikinai ir merginos) semi-contact(pagal





LKKF nuostatus), jauniai pagal jaunių taisykles.
Pilnos apsaugos.,(rankų, kojų apsaugos,
bandažas(berniukams), liemenė, šalmas)
Kovos trukmė 1,5min.
Pratęsimai tik nuo pusfinalio (1 min.).
Jaunučiai: 2min, 2min.
Jauniai : 2min, 2min, 1min.
Semi-kontakt – kontroliojami smūgiai kojomis į
galvą(negalimas prajungimas)
Svorio kategorijos bus jungiamos jeigu
nesusirinks reikiamas dalyvių skaičius.
Klubams deleguoti 1-2 teisėjus
Rankų, kojų apsaugos
Šalmas ir krūtinės apsauga
Bandažas
IV. FINANSAVIMAS
Dalyvio mokestis 30 Lt.
Apdovanojimai
Visi varžybų dalyviai bus
apdovanoti specialiais prizais.
VI. ORGANIZACINIS KOMITETAS
Jevgenij Jurut - org. vadovas, tel. 8
675 80 773 / [email protected]
Alexander Kochkin – org. vadovas,
tel.864671129 / [email protected]
Burtai ir informacija bus paskelbti
www.ippon.lt
VII. PARAIŠKOS
Dalyvių paraiškas pateikti per LKKF informacinę
sistemą iki rugsėjo 30d. Vėliau gautos
paraiškos negalios ir dalyviams nebus leidžiama
dalyvauti varžybose.
Varžybų burtai bus pateikti 2-3 dienos iki varžybų.
MANDATINĖJE KOMISIJOJE PRIVALOMA PATEIKTI:
tvarkingą paraišką su gydytojo vizomis;
startinį mokėstį (30 lt nuo žmogaus);
vieno iš tėvų (globėjų) sutikimą dalyvauti šiose
varţybose.
Ačiū už dėmėsį
ir sėkmės varžybose
OSU!

similar documents