04_vinduer_teori_og_viden

Report
Vinduer
Teori og viden
Klimaskærm
08.30:
09.00:
10.00:
10.15:
12.00:
12.45:
14.00:
14.15:
15.30:
16.00:
Introduktion
Isolering
Kaffepause
Isolering
Frokost
Vinduer
Kaffepause
Ventilation og luftskifte
Opgave / prøve
Afrunding
Utætheder /
ventilation
Konstruktioner
/ isolering
Vinduer / døre
Ventilationstab
Transmissionstab
Passiv solvarme
Transmissionstab
Internt
varmetilskud
Transmissionstab
Transmissionstab
Valg af vinduer
Udsyn
Montage
Dagslys
Frisk luft Indeklima
Æstetik
Comfort
Design
Miljø Energi
Sikkerhed
Pris
Lyd
Vedligehold
Leverandørservice
Levetid
Valg af vinduer
Udsyn
Montage
Dagslys
Frisk luft Indeklima
Æstetik
Comfort
Design
Miljø
Sikkerhed
Pris
Lyd
Vedligehold
Leverandørservice
Levetid
Vinduer i eksisterende byggeri
Vurdering: Skal man udskifte hele vinduet eller skal man forbedre det
eksisterende vindue?
I mange tilfælde er det bedre at energirenovere de
eksisterende vinduer frem for at skifte dem ud:
• Økonomisk
• Æstetisk
• Lovgivning
Fx vil renovering af
enkeltlagsvindue med en
forsatsramme med energiglas ofte
have en mindst ligeså god u-værdi
som et alm. energivindue.
Vinduer med nye forsatsruder med 2 lags energiglas,
VedvarendeEnergi, Aarhus
Forbedring af vinduer
Forbedring af vinduer, når:
• Der er tale om vinduer af generel god kvalitet, både æstetisk og
byggeteknisk.
• Der er tale om gamle, måske originale vinduer, der har særlige detaljer,
som f.eks. profileringer, former og inddelinger, der giver huset karakter.
• Der er tale om særlige beslag, der er særegne for både huset og den tid,
huset er bygget i. Beslagene er meget dyre at kopiere.
• Traditionelle vinduer med elegante sprosser bør typisk bevares og evt.
forbedres med forsatsruder.
Tætning af vinduer gennemgås under oplægget
om tæthed og ventilation!
Forbedring af vinduer
Forbedring af vinduer:
Vinduer indtil 1930’erne (traditionelle vinduer):
(typisk små-sprossede vinduer eller det klassiske dannebrogsvindue).
• Typisk lavet af skandinavisk kernetræ
• Enkelt lag glas = Energimæssigt utilstrækkeligt
 Udskiftes eller energiforbedres med en forsatsløsning
• Med oprindelige forsatsvindue = på niveau med
alm. termoruder
 Energiforbedres med moderne
forsatsløsning med energiruder, så de når
på niveau med de bedste energivinduer.
Forbedring af vinduer
Forbedring af vinduer:
Vinduer fra 1960’erne og til i dag:
(typisk termoruder)
• Termoruder uden kernetræ (holdbarhed ved imprægnering) = billig løsning, men
med kort levetid.
 Løsning udskiftning af hele vindue
• Termovinduer med kernetræ = lang levetid (typisk fra 80’erne)
 Udskiftes eller energiforbedres med en nye energiruder
Forbedring af vinduer
Vurdering af vinduer:
Er vinduet i god stand og er vinduerne tætte?
• En kniv når mindre end 3-5 mm ind i rammen, når der trykkes blødt
• Træk langs vindueskarmen (stearinlys / termografering / tæthedsprøvning)
 Tætningslister
(papirmetoden)
 Justering af vinduerne
 Plast/stål eller massiv
aluminium
Forbedring af vinduer
Vurdering af vinduer:
Vinduer med almindeligt glas, bør altid energiforbedres
med energiruder
Er det termoruder eller energiruder?
• Tjek kanten: fx ‘Very low energy’, ‘ Energi A’, eller….
• Tjek for belægning (flamme eller metaldetektor)
• Tjek for små huller til indblæsning af argon eller
krypton-gas
• Tjek for metalbelægning (metaldetektor)
www.sparenergi.dk
Forbedring af vinduer
Energiforbedring af bevaringsværdigt vindue med et lag glas
Forsatsramme:
• 1-lags energiglas
• 2-lags energirude
Kilde: www.byggeriogenergi.dk
Forbedring af vinduer
Med udgangspunkt i energiløsningerne fra Videncenter for
energibesparelser i bygninger, Energiforbedring:
Hvad er energibesparelsen ved at skrifte 2-lags termoruder
med nye 2-lags energiruder i eksisterende vinduer? Der regnes
med et areal på 25 m2 vinduer.
Investeringen er 950 kr/m2.
Hvad er den simple tilbagebetalingstid, hvis der er en gaskedel
med en varmepris på 90 øre/kWh?
Forudsætning: De eksisterende ruder skiftes i en 1-fløjede
vindue uden poster.
Forbedring af vinduer
Energiforbedring med udskift af
termorude med energirude:
Kilde: www.byggeriogenergi.dk
Udskiftning af vinduer
Udskiftning af vinduer, når:
•
•
•
•
•
Der er så stor materialeskade, at det ikke virker muligt at reparere f.eks. udtørring og
rådskader i træværket.
Træværket i mange gamle vinduer er oprindeligt af god kvalitet, men det kan være så
medtaget på grund af dårlig vedligeholdelse
Der er mange utætheder i samlingerne, der er for vanskelige at udbedre.
Der er omfattende rust, og beslagene er meget løse.
Der er tale om vinduer fra de seneste årtier, hvor der er valgt billige vinduer af dårlig
kvalitet.
Valg af nye vinduer
• Valg i forhold til energibalance / energimærke
• Valg i forhold til orientering
• Valg i forhold til indeklima
 Overophedning / solafskærmning
 Kuldenedfald og træk
 Dagslys
Energibalance
ind
ud
Indbyrdes afhængighed
Energibalance
Solenergi
Dagslys
Varmetab
g
Lt
U
Energibalance
U-værdi er udtryk for, hvor godt vinduet isolerer (målt i W/m2K)




Jo lavere u-værdi, jo bedre isolerende vindue
Uw = U-værdi for hele vinduet
Ug = U-værdi for ruden (midt på ruden)
Uf = U-værdi for ramme/karm
G-værdi (solenergitransmittans / solfaktor) er et udtryk for, hvor meget varme, der
kommer ind gennem rude/vindue
 Jo højere g-værdi, jo mere varme
LT-værdi (lystransmittans) er et udtryk for, hvor meget lys, der kommer ind gennem
rude/vindue
 Jo højere Lt-værdi, jo mere lys
Energibalance – U-værdi
U-værdi optimering:
• Glasopbygning
• Belægning / coating
• Gasfyldning
Antal glas i en termorude:
4 mm
4-15-4
Atm. luft
4-15-4-15-4
Atm. luft
Ug : 5,80
gg : 0,87
Lt : 0,90
Ug : 2,80
gg : 0,78
Lt : 0,82
Ug : 1,80
gg : 0,71
Lt : 0,75
Energibalance – U-værdi
Gasfyldning
• (Atmosfærisk luft)
• Argon
• Krypton
Stillestående luft isolerer
Luft står ikke stille i en rude
- konduktivitet
Gas reducerer konduktivitet
Øget viskositet
Øger isoleringsgrad
Energibalance – U-værdi
Gasfyldning:
Atm. Luft
Argon
Krypton
4-15-4
4-15-4
4-15-4
Ug : 2,80
gg : 0,78
Lt : 0,82
Ug : 1,19
gg : 0,64
Lt : 0,80
Ug : 1,16
gg : 0,64
Lt : 0,80
Atm. Luft
Argon
Krypton
4-15-4-15-4
4-15-4-15-4
4-15-4-15-4
Ug : 1,80
gg : 0,71
Lt : 0,75
Ug : 0,65
gg : 0,51
Lt : 0,70
Ug : 0,54
gg : 0,51
Lt : 0,70
Energibalance – U-værdi
Lav-emmisiv belægning
•
God u-værdi
•
•
Dårlig g-værdi
Dårlig lt-værdi
Reducer varmetab
Energibalance – U-værdi
Kold kant
Varm kant
Kilde: www.dovista.dk
Energibalance – G-værdi
Jernfattigt floatglas (LI - Low Iron)
•
•
•
•
•
•
Mindre jernoxid
Mere klart
Højere G
Lidt højere Lt-værdi
Bedre farvegengivelse (Ra-værdi)
Dyrere !!
Alm. float
Ug : 0,90
gg : 0,57
Lt : 0,73
Kilde: www.dovista.dk
Low Iron
Ug : 0,90
gg : 0,62
Lt : 0,75
Energibalance – G-værdi
Refleksiv belægning
•
•
•
Reducer varmetilskud
Mindre passiv solvarme
Mindre dagslys
U-værdi ændres ikke
Energibalance – G-værdi
Glasprocent (ff-værdi):
•
Glas isolerer oftest bedre
end karm/ramme (u-værdi)
•
Høj glasandel medfører mere passiv
solvarme og mere dagslys (g-værdi)
•
Sprosser og poste er dårligere i forhold til
energiforbrug
Energibalance – G-værdi
Glasprocent (ff-værdi):
•
Fx i et vindue på 1 x 1 m anvendes en rude
med g-værdi på 0,75.
•
Hvad er vinduets samlede g-værdi, hvis er
vælges:
 Et typisk oplukkeligt trævindue med en
karm/rammebredde på 110 mm
 Et vindue med en karm/rammebredde på
50 mm
Energibalance – G-værdi
Glasprocent (ff-værdi) og g-værdi:
•
Fx i et vindue på 1 x 1 m anvendes en rude med g-værdi på 0,75.
 Et typisk oplukkeligt trævindue med en karm/rammebredde på 110 mm
GW = ((0,78 x 0,78) / 1 ) x 0,75 = 0,46
 Et vindue med en karm/rammebredde på 50 mm
GW = ((0,90 x 0,90) / 1 ) x 0,75 = 0,61
Energibalance – G-værdi
Kilde: Jørgen Schultz, BYG DTU, vinduer
med smal ramme/karmkonstruktion og
stort lys- og solindfang
Energibalance
g
Solens energitilskud gennem vinduet
-
U
Varmetab gennem vinduet
=
E
Vinduets energibalance
Energimærkning / Eref
Fyringssæson
24.9 – 13.5
Solindfald - DK
Skyggeforhold
50 mm ind i muren
50 cm udhæng
10 graders horisontskygge
Orientering – DS418
26% Nord
33% Øst/Vest
41% Syd
Mål, opluk og glas
1230 x 1480 mm
enfløjet med opluk
producentens standard glas
Formel Eref
Eref = (196,4 x gw) – (90,36 x Uw) (kWh/m2 /år)
Eref
=
gw
-
Uw
Energibalance = Gennemsnitlig solindstråling på vor breddegrad x vinduets energitransmittans - gradtimer for DK x vinduets varmetab (Uw)
Formel Eref
Eref = (196,4 x gw) – (90,36 x Uw) (kWh/m2 /år)
Eksempler
Eref = (196,4 x 0,60) – (90,36 x 2,50) = -108 kWh/m2/år (Ug 2,8)
Eref = (196,4 x 0,45) – (90,36 x 1,35) = -33 kWh/m2/år (Ug 1,2)
Eref = (196,4 x 0,40) – (90,36 x 0,75) = +11 kWh/m2/år (Ug 0,7)
Energiklasser
Krav i Bygningsreglement
I opvarmede bygninger, må vinduer
ikke have energitilskud på mindre
end -33 kWh/m2 (C-mærke)
I lavenergibyggeri skal der anvendes
A-mærkede vinduer i klasse 2020.
Ovenlysvinduer skal mindst have et
energitilskud på -10 kWh/m2.
(kWh/m2 vindue pr. år)
For yderdøre, forsatsvinduer,
ovenlyskupler, porte, mv. er der ikke
krav til energitilskud, men ‘kun’ krav
til u-værdi på 1,65 kWh/m2K
Uw
gw
Eref
Energibehov
1,28
0,35
- 47
77
1,33
0,44
- 33
75
1,33
0,46
- 30
74
1,36
0,51
- 22
72
Be06 eksempelhus, ver. 4
Energibalance – orientering
Eref = (196,4 x gw) – (90,36 x Uw) (kWh/m2 /år)
I Enord
= 104,5 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 pr år)
I Eøst
= 232,1 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 pr år)
I Evest
= 232,1 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 pr år)
I Esyd
= 431,4 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 pr år)
Energibalance – orientering
I en renoveringsopgave skal de eksisterende vinduer udskiftes?
G-værdi for glas!
G-værdi for hele
vindue (gw):
Classic:
0,47
Classic+: 0,37
Kilde: www.protec.dk
Enord
= 104,5 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 pr år)
Eøst
= 232,1 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 pr år)
Evest
= 232,1 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 pr år)
Esyd
= 431,4 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 pr år)
Energibalance – orientering
I en renoveringsopgave skal de eksisterende vinduer udskiftes:
Valg mellem 2- eller 3-lag glas
Med 2-lag glas:
Med 3-lags glas:
u-værdi 1,32
u-værdi 0,77
g-værdi 0,47
g-værdi 0,37
Løsningen med 3-lag glas
er i dette tilfælde 12%
dyrere…
2-lags glas
3-lags glas
Enord
Enord
= 104,5 x 0,47 - 90,36 x 1,32
= 104,5 x 0,37 - 90,36 x 0,77
= - 70 kWh/m2
= - 31 kWh/m2
Forskel 39 kWh/m2
2-lags glas
3-lags glas
Eøst/vest
Eøst/vest
= 232,1 x 0,47 - 90,36 x 1,32
= 232,1 x 0,37 - 90,36 x 0,77
= - 10 kWh/m2
= + 16 kWh/m2
Forskel 26 kWh/m2
2-lags glas
3-lags glas
Esyd
Esyd
= 431,4 x 0,47 - 90,36 x 1,32
= 431,4 x 0,37 - 90,36 x 0,77
= + 83 kWh/m2
= + 86 kWh/m2
Forskel 3 kWh/m2
Energibalance – orientering
Vinduer:
2-lags glas
3-lags glas
Enord
Enord
= 104,5 x 0,47 - 90,36 x 1,32
= 104,5 x 0,37 - 90,36 x 0,77
= - 70 kWh/m2
= - 31 kWh/m2
2-lags glas
3-lags glas
Eøst/vest
Eøst/vest
= 232,1 x 0,47 - 90,36 x 1,32
= 232,1 x 0,37 - 90,36 x 0,77
= - 10 kWh/m2
= + 16 kWh/m2
2-lags glas
3-lags glas
Esyd
Esyd
= 431,4 x 0,47 - 90,36 x 1,32
= 431,4 x 0,37 - 90,36 x 0,77
= + 83 kWh/m2
= + 86 kWh/m2
Ydervægge:
U-værdi: 1,5 W/m2K (uisoleret hulmur):
= - 105 kWh/m2
U-værdi: 0,6 W/m2K (isoleret hulmur på 70-80 mm):
= - 42 kWh/m2
U-værdi: 0,14 W/m2K (nye huse):
= - 10 kWh/m2
Så høj Eref som muligt ?
JA
- check altid på bygningsniveau !
Vinduer og indeklima
Termisk indeklima
• Træk og kuldenedfald (u-værdi)
• Overophedning (g-værdi, solafskærmning, skygger,
materialer/varmekapacitet, ventilation)
Atmosfærisk indeklima / luftkvalitet
• Åbning af vindue
• Ventilationsspalter
Visuelt indeklima / lysforhold
• Lysindfald (placering af vinduer, skygger)
• Lyskvalitet (lt-værdi, Ra-værdi, mv)
Kondens
• Indvendigt (varm og kold kant, u-værdi, randtemperatur)
• Udvendigt (u-værdi, beplantning)
Akustisk indeklima
• Lyddæmpende
Vinduer og indeklima
Termisk indeklima
• Overophedning
Undersøg:





g-værdi
Solafskærmning
Skygger
materialer/varmekapacitet
Ventilation (naturlig)
• Kuldenedfald
 2-lags vinduer til almindelige vinduer
 3-lags ruder til store vinuespartier
BR10. kap 7.2.1, stk. 13
Vinduer og indeklima
Dagslys
• Placering og areal af vinduer
• Mulighed for at flytte eller øge
vinduesarealet i forbindelse med
udskiftning
www.komforthusene.dk
BR10. kap 7.5.2.1, stk. 6
Vinduer og opgave
GRUPPEOPGAVE:
Udskiftning af ældre vindue med termorude:
I en bolig med 30 m2 vinduer, udskiftes de gamle termovinduer (u-værdi = 2,5 og g-værdi =
0,65) med nye 2 lags energivinduer (u-værdi = 1,35 og g-værdi = 0,5).
Hvad er energibesparelsen pr. år? (kWh/år)?
Det forudsættes at orienteringerne af vinduerne er således
•
•
•
•
Syd:
Øst:
Vest:
Nord:
12 m2
5 m2
5 m2
8 m2
Brug formlerne:
Enord = 104,5 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 pr år)
Eøst = 232,1 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 pr år)
Evest = 232,1 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 pr år)
Esyd = 431,4 x gw - 90,36 x Uw (kWh/m2 pr år)
Vinduer og opgave
GRUPPEOPGAVE:
Hvad er besparelsen pr. år? (kr/år)?
Der regnes med en varmepris på 0,60 kr/kWh
Investeringen er 3.800 kr pr. m2.
Hvad er den simple tilbagebetalingstid?
Familien overvejer om de skal vælge 3-lags vinduer (u-værdi = 0,8 og g-værdi 0,40).
Investeringen er 4300 kr pr. m2. Hvordan ser økonomien ud ved denne løsning?
Vinduer og opgave
GRUPPEOPGAVE:
I stuen mod syd er der et stort vinduesparti, og familien har haft problemer med
indeklimaet. Således har der været problemer med kuldenedfald / træk fra vinduespartiet
om vinteren. Omvendt har familien haft store problemer med alt for høje temperaturer om
sommeren.
Hvordan vil jeres dialog med kunden være?
Vil det påvirke valg af vinduerne?
Diskuter om der andre løsninger, der burde overvejes?
Kontaktinformation:
Claus Jacobsen
Tlf. 9815 6800
[email protected]
Bedrebolig.dk

similar documents