Kültür ve Yaratıcı Endüstriler Hibe Kaynakları

Report
Kültür ve Yaratıcı Endüstriler
Hibe-Fon Kaynakları
B. TUNGA YILMAZ
Ulusal Hibe - Fon Kaynakları
 Başbakanlık Tanıtım Fonu:
 Kalkınma Ajansları
- İSTKA
 Vakıflar – Müzeler
- Borusan
- Eczacıbaşı
- İKSV
- İstanbul Modern
- Pera
- Aksanat
Uluslararası Fon Kaynakları:
 AB Fon Kaynakları:
- IPA ( Instruments of Pre-accession – Katılım
Öncesi Mali Yardımlar)
- Topluluk Programları
 Vakıflar
 Council of Europe
- Eurimages
- Euromed
Ulusal Hibe - Fon Kaynakları
 Başbakanlık Tanıtma Fonu
- Başvuru tarihi yok
- Kurumlar başvurabilir
- Türkiye’nin yurtdışında tanıtımına katkı
bulunmak
- Sanat yapıtları (film vs.) destek alabilir
Ulusal Hibe - Fon Kaynakları
 Kalkınma Ajansları
- Yaratıcı Endüstrilerin Gelişmesine Yönelik
- Kar amacı güden – kar amacı gütmeyen
- Kar amacı güden (%50 - %60 Hibe)
- Kar amacı gütmeyen (%90)
Ulusal Hibe - Fon Kaynakları
 Vakıflar – Müzeler
- Başarılı sanatçılara burs
- Sürekli olmayan yarışmalar (ödüller)
- Kültürel aktivitelere sponsorluk
- Bilimsel Çalışmalara Destek
- Genç Sanatçılara Atölye İmkanı
(http://www.artcenteristanbul.org/)
AB Hibe Programları - IPA
The Civil Society Dialogue Between Turkey and the
EU :
 Broadcasting the EU I-II-III-IV
 The EU – Turkey Intercultural Dialogue
(Museums)
 Diyalog İçin Medya Katkısının Güçlendirilmesi
AB Hibe Programları- Topluluk Programları
 Kültür Programları
 Hayat Boyu Öğrenme ( Life Long Learning)
 Youth in Action
Kültür Programları
AB Kültür Programının Amaçları
Sanatçıların ve kültür alanında çalışanların sınır ötesi
dolaşımının geliştirilmesi, kültürlerarası diyalogun
arttırılması, Kültür-sanat eserlerinin ve sanat
çalışmalarının uluslararası dolaşımının
geliştirilmesidir.
Kültür Programları
Kültür Programına Kimler Başvurabilir?
•
•
•
•
•
•
•
•
En az 24 ay önce kurulmuş tüzel kuruluşlar
Tiyatrolar
Dans Grupları
Müzeler
Belediyeler
Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kültür Enstitüleri
Kamu Kurumları, Vakıflar, Dernekler
Sanat galerileri
Bireysel başvuru yapılamaz.
Kültür Programları
 Dizin 1.1 Çok-yıllı İşbirliği Projeleri:
- 200.000 € - 500.000 €
- Toplam geçerli proje bütçesinin %50′si
- En az 6 program üyesi ülkeden en az 6 farklı
kültür operatörü
- Proje süresi en az 3 en fazla 5 yıl
Kültür Programları
 Dizin 1.2.1 İşbirliği Projeleri:
- 50.000 - 200.000 €
- Hibe toplam geçerli proje bütçesinin %50′si.
- Program üyesi en az 3 ülkeden en az 3 yasal
kuruluş bulunmalı
- Proje süresi en fazla 24 ay.
Kültür Programları
 Dizin 1.2.2 Edebi Çeviri Projeleri:
- 2.000 - 60.000 €
- Hibe toplam geçerli proje bütçesinin %50′si
- Program’a üye ülkelerin dillerinden program’a
üye diğer ülkelerin dillerine çeviriler
- Kamu ya da özel tüm yayınevleri
- Proje süresi en fazla 24 ay.
Kültür Programları
 Dizin 1.3.5 Üçüncü Ülkeler ile Kültürel İşbirliği:
- 50.000 - 200.000 €
- Toplam geçerli proje bütçesinin %50′si
- Program üyesi en az 3 ülkeden en az 3 yasal
kuruluş ve en az 1 üçüncü ülke ortağı
- Proje süresi en fazla 24 ay
Kültür Programları
 Dizin 1.3.6 Avrupa Kültür Festivalleri Desteği:
- 100.000 €
- Toplam geçerli proje bütçesinin %60′ı
- Proje süresi en fazla 12 ay
- Festivalin en az 5 kez düzenlenmiş olması
Kültür Programları
 Dizin 2-Avrupa Düzeyinde Kültür Alanında Faaliyet
Gösteren Kuruluşların Desteklenmesi:
- Kültür Elçileri (Orkestralar, korolar, tiyatro
grupları, dans toplulukları, vb.)
- Kültür Ağları (Orkestralar, korolar, tiyatro
grupları, bale/dans grupları, kültür federasyonları,
üniversiteler, vb.)
- Yapılandırılmış diyalog platformları (Sivil toplum
kuruluşları (ağlar, dernekler, meslek birlikleri vb.)
- 100.000 - 600.000 €
- Toplam geçerli proje bütçesinin %80′i.
Kültür Programları
 Dizin 3.2- Kültür politikası analizine ilişkin faaliyet
gösteren kuruluşlar arasındaki işbirliği projeleri:
- Yıllık en fazla 120.000 €
- Toplam geçerli proje bütçesinin %60′I
- Program üyesi en az 3 ülkeden en az 3 yasal
kuruluş
Hayat Boyu Öğrenme (LLP)
 Okul Öncesi Eğitim (Comenius)
 Mesleki Eğitim (Leonardo da Vinci)
 Yetişkin Eğitimi (Grundvig)
 Yüksek Öğrenim (Erasmus – Jean Monnet)
Hayat Boyu Öğrenme
Program Kapsamında Yapılabilecek Aktiviteler
 Kısa süreli eğitim programları
 Mesleki amaçlı kısa süreli çalışma ziyaretleri
 Mesleki eğitimde yeni yöntemler geliştirme
 Kısa süreli kredili dersler açmak
 Avrupa çapında yüksek öğrenimi geliştirmel
Youth in Action:
Gençler bu program ile yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere dahil
olabiliyorlar, projeler yapabiliyor, uluslararası veya yerel projeler
hazırlayabiliyorlar.
Gençlik Programında tüm gençler için çeşitli fırsatlar bulunmaktadır. Sivil
Toplum Kuruluşları, Kamu Kuruluşları ve sıradan gruplar başvurabilirler*.
Yılda 3 başvuru dönemi: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ekim
www.ua.gov.tr
www.genclik.gov.tr
*Bir kuruluşun üyesi olmayan en az 4 genç bir araya gelerek ve mümkün olduğunca cinsiyet
dengeli bir grup kurarak gruplarına bir isim verdikten sonra proje başvurusu yapabilmektedirler.
VAKIFLAR:
EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION
Collaboration Grants
Cultural organizations working together across
different countries of wider Europe (the 47 countries
of the Council of Europe plus Kosovo) working with
each other and/or with Algeria, Egypt, Israel, Jordan,
Lebanon, Libya, Morocco, Palestinian Territories,
Syria and Tunisia on multidisciplinary artistic projects.
VAKIFLAR
Balkan Incentive Fund for Culture (BIFC)
Grants
Cultural initiatives conceived by organizations in, or
cooperating with, the countries of the Western
Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia,
Kosovo, Macedonia (FYROM), Montenegro and
Serbia)
VAKIFLAR
STEP Beyond Travel Grants
Up-and-coming artists and cultural workers (priority
is given to individuals up to 35 years and/or in the first
10 years of their career) travelling between EU and
countries directly bordering the EU.
Council of Europe
 Eurimages
- Avrupa Sinemasına Destek
(ortak üretim, dağıtım, sinema salonları, dijitalleşme)
- Yılda 4 dönem ve bi-lingual başvuru
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp
 Euro-Med Heritage
- Akdeniz Bölgesinin kültürel mirasını korumak
- Kültür aracılığıyla bölgede diyaloğu ve barışı sağlamak
- 1998 – 2012 (2013-2020 yeniden yapılanıyor)
- AB Üyeleri ve MEDA Ülkeleri (Cezayir, Filistin, Mısır,
İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Türkiye)
KAYNAKLAR
 http://www.coe.int/T/DG4/Eurimages/Default_en.





asp
AB Kültür İrtibat Noktası - http://ccp.gov.tr/ccp/
Ulusal Ajans - www.ua.gov.tr
European Cultural Foundation
http://www.culturalfoundation.eu/
Euro-Med Heritage
http://www.euromedheritage.net/
AB Bakanlığı - www.abgs.gov.tr

similar documents