Atsisiųsti

Report
ELEKTRONINIO ARCHYVO
INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS
Laisvai platinamos elektroninių dokumentų
formavimo ir patikros programinės priemonės
Saulius Ragaišis
[email protected]
2011-10-21
Tikslas
Visiems naudotojams* suteikti galimybes
sudaryti elektroninius dokumentus**, juos
peržiūrėti ir patikrinti.
* Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims.
** Šiomis priemonėmis sudaromi dokumentai atitinka
specifikaciją ADOC-V1.0
ADOC dokumentų sudarymo ir
tikrinimo priemonės
LPP
Web paslauga
Nukreipimas
iš trečiųjų šalių IS
Taikomoji
programa
Web paslauga
Viešai pasiekiama adresu: http://adoc.archyvai.lt
Atitinka standartą LST CWA 14170:2005 „Saugumo
reikalavimai, keliami taikomosioms parašo
formavimo sistemoms“
Scenarijai ir vedliai dokumentų sudarymui,
pasirašymui ir tikrinimui
Turinio rinkmenų tikrinimas ir transformavimas

Automatinis konvertavimas į PDF/A įkeliant neleistino
formato dokumentus
Pagrindinių metaduomenų įvedimas
Web paslauga (2)
Visos ADOC dokumentų grupės
Pasirašymas kvalifikuotu sertifikatu


Stacionarus saugaus parašo formavimo įrenginys
Visos ADOC specifikacijoje numatytos parašo paskirtys
ADOC dokumento turinio keitimas
ADOC dokumento turinio ir parašų tikrinimas bei
peržiūra


Failų turinio peržiūra
Pridedamų savarankiškų ADOC dokumentų peržiūra
Parašo formato lygmens kėlimas
Web paslauga: pagrindinis puslapis
Web paslauga: nukreipimas iš trečiųjų
šalių IS
ADOC dokumentų sudarymo ir pasirašymo aplinka
išorinėms sistemoms, įgyvendinanti tokias funkcijas:



Perduoti turinio failus ir metaduomenis (iš išorinės
sistemos)
Sudaryti, peržiūrėti ir pasirašyti ADOC dokumentą (LPP
aplinka)
Grąžinti sudarytą ir pasirašytą ADOC dokumentą (į išorinę
sistemą)
Web paslauga: nukreipimas iš trečiųjų
šalių IS (2)
Naudojimo režimai


Interaktyvus: pasirašantis asmuo gali keisti duomenis,
turinio rinkmenas, nustatymus
Pasirašymas: visi reikiami duomenys paduodami išorinės
sistemos ir pasirašančiojo asmens negali būti keičiami
Pavyzdžiai


https://adoc.archyvai.lt/TestExternalInteractiveCreate.html
https://adoc.archyvai.lt/TestExternalCreateFull.html
Taikomoji programa
Signa taikomoji programa

Diegimo paketą galima atsisiųsti iš Web paslaugos
puslapio
Atitinka standartą LST CWA 14170:2005 „Saugumo
reikalavimai, keliami taikomosioms parašo
formavimo sistemoms“
Windows operacinė sistema
ADOC dokumentų kūrimo įrankiai ir aplinka


ADOC dokumentų “redaktorius”
“Drag & Drop” palaikymas
Dokumentų grupė GGeDOC
Taikomoji programa (2)
Įvairios parašo paskirtys
Pasirašymas kvalifikuotu sertifikatu



Stacionarus saugaus parašo formavimo įrenginys
Mobilus pasirašymas
Windows aplinkoje įdiegti sertifikatai
Turinio peržiūra

Naudojamos Windows aplinkoje įdiegtos programos ir
priemonės
Parašo formato lygmens kėlimas
Signa taikomoji programa: ekrano
pavyzdys
Ačiū už dėmesį

similar documents