2013_VKAT_patvirtinta_sporto_gincu_nagrinejimo tvarka ir rinkliavos

Report
VILNIAUS KOMERCINIO
ARBITRAŽO TEISMAS:
GINČŲ KYLANČIŲ IŠ SPORTO TEISINIŲ SANTYKIŲ
NAGRINĖJIMO TVARKA
2013
Arbitražas – kas tai?
Arbitražas - ginčo sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniai
asmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui
spręsti kreipiasi ar įsipareigoja kreiptis ne į teismą, o į jų
susitarimu paskirtą arbitrą (arbitrus), kurie priima arbitražo
sprendimą, privalomą ginčo šalims.
Vilniaus komercinio arbitražo teismas (VKAT)




Nuolatinė arbitražo institucija;
Patyrusi institucija (>16 metų);
Ne pelno siekianti;
Nevalstybinė.
VKAT steigėjai
Lietuvos verslo konfederacija ICC Lietuva
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų
asociacija
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Lietuvos bankų asociacija
Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais
asociacija “LINAVA”
Lietuvos teisininkų draugija
Asociacija “Infobalt”
4
Arbitražo procedūros privalumai







Konfidencialumas;
Lankstumas;
Galimybė pasirinkti arbitrus;
Riboti skundimo pagrindai
Galimos mažesnės laiko ir lėšų sąnaudos
Arbitražo sprendimas = teismo sprendimas
Pripažinimo ir vykdymo galimybės 148 valstybių
VKAT Arbitražo procedūros reglamento
(nuo 2013 m. sausio 1 d.) naujovės
 Jei šalys nesusitarė dėl arbitrų skaičių ir neprašo kitaip, ginčą
nagrinėja 1 arbitras,
 Laikinojo arbitro procedūra – laikinųjų apsaugos priemonių
taikymas iki arbitražo teismo suformavimo
 Pagreitinta mažų ginčų, kylančių ir finansinių paslaugų teisinių
santykių nagrinėjimo tvarka (Priedas Nr.3)
Sporto ginčų sprendimas arbitraže
 LR kūno kultūros ir sporto įstatymo 51 str. 2 d.:
 “Jeigu ginčo šalys pageidauja, jos gali ginčą spręsti
sporto arbitraže. <...>”
Ginčų, kylančių iš sporto teisinių santykių,
nagrinėjimo tvarka (1)
 Galioja nuo 2013 m. kovo 1 d.
 Objektas: ginčai, kylantys iš sutartinių ar nesutartinių sporto
teisinių santykių tarp sporto teisinių santykių subjektų;
 Ieškinys surašomas pagal VKAT patvirtintą pavyzdinę ieškininio
pareiškimo formą.
Ginčų, kylančių iš sporto teisinių santykių,
nagrinėjimo tvarka (2)
Jeigu ginčo šalys nesusitaria kitaip:
 Ginčas nagrinėjamas arbitražo teismo sudaryto iš vieno arbitro,
kurį skiria VKAT pirmininkas, jeigu šalys per dvi savaites nuo
ieškinio pateikimo arbitražui nesutarė dėl arbitro paskyrimo;
 Kai iš atsakovo yra gautas atsiliepimas į ieškinį arba sueina
terminas atsiliepimui pateikti, arbitražo teismas paskiria
posėdžio datą; Ginčas paprastai turi būti išnagrinėtas per pirmą
posėdį.
Ginčų, kylančių iš sporto teisinių santykių,
nagrinėjimo tvarka (3)
 Ginčas yra nagrinėjamas rašytinių ir/arba žodinių įrodymų pagrindu.
 Ginčas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas byloje priimtas ne vėliau
kaip per 3 mėnesius nuo bylos perdavimo arbitražo teismui dienos.
Pratęsimas galimas ne daugiau kaip 2 mėnesiam;
 Arbitražinio nagrinėjimo rinkliavos už arbitražinį nagrinėjimą
nustatomos vadovaujantis VKAT arbitražo procedūros reglamento
Priedu Nr. 2.
Reglamento Priedas Nr. 2
Arbitražo rinkliavos ir jų mokėjimo tvarka
Registravimo
rinkliava
1000 lt +PVM
Arbitražo
rinkliavos
•Mokama pateikiant
ieškinį.
Arbitravimo
rinkliava
Kompensavimo rinkliava
•Nustatoma VKAT
pirmininko nutartimi
pradėjus arbitražo
procedūrų administravimą.
•Mokama liudytojų,
ekspertų, vertėjų išlaidoms
padengti .
Arbitravimo rinkliava
Arbitravimo rinkliavos dydis nustatomas pagal ieškinio (pranešimo apie arbitražą),
priešieškinio reikalavimų (ginčo) sumas, vadovaujantis šia lentele:
Ginčo suma (Lt)
Arbitravimo rinkliava (Lt) be PVM
(kai ginčą nagrinėja 1 arbitras)*
Iki 100 000
2000 + 3.5% ginčo sumos
Nuo 100 001 iki 200 000
5500 + 2.5% ginčo sumos, viršijančios 100 000
Nuo 200 001 iki 1 000 000
8000 + 2% ginčo sumos, viršijančios 200 000
Nuo 1 000 001 iki 5 000 000
24000 + 0.5% ginčo sumos, viršijančios 1 000 000
Nuo 5 000 001 iki 10 000 000
44000 + 0.3% ginčo sumos, viršijančios 5 000
000
Virš 10 000 001
59000 + 0.1% ginčo sumos, viršijančios
10 000 000
* Kai ginčą nagrinėja 3 arbitrai, arbitravimo rinkliava didinama 70 procentų.
Nuolatinė arbitražo institucija
„Vilniaus komercinio arbitražo teismas“
Gedimino pr. 50
LT – 01110 Vilnius
Lietuva
Tel.: 8 5 261 4517
Faks.: 8 5 278 4363
[email protected]
www.arbitrazas.lt
13

similar documents