LJD 2015 pristatymas

Report
LIETUVOS JAUNIMO DIENOS 2015
LJD 2015 MALDA
Gerasis Viešpatie Jėzau, Tu
pažįsti mūsų širdis ir žadėjai
pasirūpinti mumis, kaip
pasirūpini laukų lelijomis bei
padangių sparnuočiais.
Meldžiame, stiprink mūsų
pasitikėjimą Tavimi, kad palikę
tai, kas laikina, krautume lobį
danguje ir galėtume ištarti: Tu
esi mūsų turtas!
Viešpatie, prašome palaiminti
Lietuvos jaunimo dienas Alytuje.
Ruošk mūsų širdis, kad galėtume
džiaugsmingai jas dovanoti Tau,
kuris gyveni viešpatauji per
amžius. Amen.
Šventasis Jonai Pauliau II-asis,
melski už mus!
Šventais Kazimierai,
melski už mus!
JAUNIMO DIENŲ ISTORIJA
Jaunimo dienos gimė šventojo
popiežiaus Jono Pauliaus II
iniciatyva 1984 metais.
Paskutinės Pasaulio jaunimo dienos buvo 2013 m.
liepos 23-28 d. Rio de Žaneire, Brazilijoje.
 Kitos vyks Krokuvoje, Lenkijoje 2016 m. liepos 25 d. –
rugpjūčio 1 d.

Lietuvos jaunimo dienų (LJD) ištakomis galima laikyti
susitikimą su popiežiumi Jonu Pauliumi II –uoju, kai jis
lankėsi Lietuvoje 1993 m. - su jaunimu jis susitiko Kaune
Dariaus ir Girėno stadione. Šį susitikimą pradėjo
sakydamas:
„KAIP AŠ TROŠKAU ŠIO SUSITIKIMO!“
KAS YRA LIETUVOS JAUNIMO
DIENOS?
 Tikėjimo
šventė, kurioje nėra žiūrovų – čia visi
liudija ir dalinasi su kitais savo tikėjimo džiaugsmu.
 Bažnyčios diena – tikėjimo bičiulių ir draugų diena,
kai visi išgyvena tikrą vienybę.
 Liudijimo diena – kai jauni žmonės drąsiai patvirtina
savo „Taip“ Kristui.
 Atradimų diena – tikėjimas yra nuotykis, o Lietuvos
jaunimo dienos – jo dalis! Leiskis į šią kelionę su savo
draugais!
LJD ISTORIJA







1997 m. piligriminis žygis į
Trakus (300 dalyvių)
2000 m. “Tarp žemės ir
dangaus” Vilnius (5000 dalyvių)
2004 m. “Negaliu tylėti” Šiauliai
(5000 dalyvių)
2007 m. “Drąsos! Tai aš”
Klaipėda (6200 dalyvių)
2010 m. “Kelkis ir eik“
Panevėžys (per 7000 dalyvių)
2013 m. „ Jus aš draugais
vadinu“ Kaunas (8000 dalyvių)
2015 m. “Kur jūsų lobis, ten ir
jūsų širdis” Alytus (apie 6000
dalyvių)
Lietuvos jaunimo dienų Kryžius
 Nuo
2004 metų Lietuvos jaunimo dienų
kryžius keliauja po Lietuvos vyskupijas,
parapijas, mokyklas ir yra artėjančių
Lietuvos jaunimo dienų šauklys.
 Lietuvos
Jaunimo Dienoms jaunuoliams yra
sudaroma galimybė švęsti Kristaus meilę
Kryžiaus akivaizdoje.
 Kryžius
– tai mylinčio, nesavanaudiško ir
pašvenčiančio pasitikėjimo ženklas.
Kryžius – tai matomas
ženklas, kviečiantis
nuoširdžiai adoracijai ir
paklusnumui.

LJD 2015 Programa
2015 m. birželio 27 d., šeštadienis






9.00 – 10.00 – Dalyvių registracija, apgyvendinimas
12.00 – Atidarymas (Alytaus sporto ir rekreacijos centras)
14.00 – Pietūs (Jaunimo parkas)
15.00 – 17.30 Bendra katechezė (Alytaus sporto ir rekreacijos
centras), po jos – teminiai užsiėmimai (Alytaus miesto erdvėse)
18.00 – 19.00 Vakarienė (Jaunimo parkas)
19.30 – 23.00 Susitaikinimo vigilija (Alytaus sporto ir rekreacijos
centras)
2015 m. birželio 28 d., sekmadienis
8.30 – Pusryčiai (Jaunimo parkas)
 9.30 – Gailestingumo Vainikėlio malda (Alytaus
sporto ir rekreacijos centras)
 10.30 – 11.30 –Procesija į centrinę miesto aikštę
 12.00 – Šv. Mišios (centrinė Alytaus miesto aikštė)
 14.00 – Pietūs (per pusryčius gautas davinys)
 14.30 – 16.00 Uždarymo koncertas (centrinė Alytaus
miesto aikštė)

Pagrindinė informacija
2015
m. birželio 27 – 28 d. Alytuje
Registracija
Dalyvių
nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.
amžius nuo 14 iki 35 m.
Pasiruošimo programa
Susitikimų temos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lūkesčiai
Kaip atpažinti savo talentus
Talentų naudojimas geram
Maximumas
Aš vertingas
Pirminis pašaukimas
Apgaulingas pasirinkimas
Dievo karalystė
Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis
Pasiruošimo programa
Susitikimų struktūra

Aplinkos paruošimas

Pasisveikinimas

Įvadinė užduotis

Dievo žodis

Filmuoti liudijimai

Komentaras

Užduotis arba diskusija

Evangelijos džiaugsmas

Misija kasdienybėje

LJD 2015 malda
LJD savanoriai

Savanorių registracija
www.jaunimodienos.lt/ljd2015

Amžius nuo 17 iki 35 metų.
Labai nuoširdžiai prašome savo malda
užtarti rengiamas Lietuvos Jaunimo
Dienas.
Tegul mūsų darbai tarnauja Dievo
karalystės
augimui.
www.jaunimodienos.lt/ljd2015
El. paštas: [email protected]

similar documents