ZUM_pienas_2014-12

Report
SITUACIJA PIENO IR
MĖSOS SEKTORIUOSE
Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio gamybos ir
maisto pramonės
departamento
direktorius Rimantas
Krasuckis
Prognozuojami pieno gaminių
paklausos pokyčiai
Šaltinis: Europos Komisija
Pieno gaminių eksportas 2013 m. ir 2014
m. sausio-rugsėjo mėn., tūkst. Lt
Dėl Rusijos importo embargo poveikio, Lietuvos pieno pramonės pardavimai sumažėjo 21 proc. (rugsėjo
mėn. pardavimų vertę, palyginti su liepos mėn. pardavimais). Rugsėjį pieno gaminių buvo eksportuota
40,7 mln. Lt mažiau, palyginti su liepos mėn., o palyginti su 2013 m. rugsėju, š. m. rugsėjį pieno gaminių
eksporto vertė sumažėjo 29 proc. (60,8 mln. Lt).
RUSIJOS IMPORTO EMBARGO
POVEIKIS
Po Rusijos importo embargo, pasikeitė eksportuojamų pieno gaminių struktūra. 2014 m. I
pusm. 46 proc. visos eksportuojamų pieno gaminių vertės sudarė sūrių vertė, tačiau
rugsėjį sūrių vertė sudarė tik 29 proc. Rugpjūtį-rugsėjį padidėjo nekoncentruoto pieno
eksportas, nekoncentruoto pieno vertė sudarė 30 proc. visos eksportuojamų gaminių
vertės. Kadangi padidėjo mažiau perdirbtų pieno gaminių eksportas, vidutinė
eksportuojamų pieno gaminių kaina sumažėjo nuo 5,37 Lt/kg liepos mėn. iki 3,89 Lt/kg
rugsėjo mėn.
Sūrių eksportas, tonomis
Po Rusijos pieno gaminių importo uždraudimo ženkliausiai sumažėjo eksportuojamų sūrių kiekis. Per
embargo laikotarpį (2014 m. 33-48 sav.) iš viso sūrių ir lieso pieno miltelių buvo eksportuota 1,7 karto
mažiau, tačiau sviesto – 2,3 karto daugiau, palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu eksportuotais
pieno gaminių kiekiais.
Mėsos sektorius
Mėsos ir jos produktų eksporto struktūra
2014 m. sausį-rugsėjį
Pagrindinių mėsos produktų eksporto
struktūra
Pagrindinės eksporto šalys
Vidutinė natūralaus pieno supirkimo
kaina Lietuvoje 2009-2014 metais, Lt/t
Preliminariais duomenimis, lapkričio mėn. vidutinė natūralaus pieno kaina paaugo 4 proc. ir siekė apie 875 Lt/t. Žemiausia
pieno supirkimo kaina buvo užfiksuota rugsėjį, o jau spalį-lapkritį pieno supirkimo kaina paaugo (per šiuos minėtus mėnesius
vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina paaugo 11 proc.). Pieno supirkimo kainų augimą sąlygojo rudens–žiemos sezonu
mažėjantis pieno supirkimo kiekis bei besistabilizuojanti situacija po Rusijos importo embargo įvedimo. Palyginti su 2013 m.
lapkričiu, š. m. lapkritį pieno supirkimo kaina buvo 30 proc. mažesnė.
Dėl Rusijos embargo poveikio, per rugpjūčio–rugsėjo mėn. bazinių rodiklių (3,4 proc. riebumo ir 3,0 proc. baltymingumo) pieno
supirkimo kaina sumažėjo 19 proc. Dėl rudenį kylančių pieno sudėties rodiklių, vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina per
du minėtus mėnesius sumažėjo 12,6 proc.
Vidutinė visų galvijų supirkimo kainų tendencija
2013-2014 m.
Galvijienos (jautienos) eksporto apribojimas į Rusiją, turėjo skaudžių pasekmių ne tik mėsos perdirbėjams – tiesioginiams
mėsos eksportuotojams, bet ir galvijų laikytojams – dėl padidėjusios neeksportuotos galvijienos pasiūlos vidaus rinkoje
sumažėjo galvijų supirkimo kainos.
Ypač ženklus galvijų supirkimo kainų kritimas buvo stebimas pirmomis savaitėmis po eksporto apribojimų įvedimo (š. m.
rugpjūčio antroje pusėje) – kainos krito apie 20 proc. Šiuo metu galvijų kainos vis dar išlieka apie 16 proc. žemesnės nei
pernai tuo pačiu metu ir sudaro apie 61 proc. ES kainos
Kiaulių supirkimo kainų kitimas Lietuvoje ir ES
(E klasės raumeningumo kiaulių skerdenų kainų palyginimas)
•
•
•
•
Kiaulių supirkimo kainos praktiškai visada buvo šiek tiek didesnės nei ES.
Kiaulių kainų kritimo tendencijos buvo stebimos tiek Lietuvoje, tiek ES.
Šiuo metu kainos beveik nekinta, tačiau ir Lietuvoje ir ES išlieka apie 16 proc. mažesnės nei pernai
tuo pačiu metu.
Kiaulių kainų kritimą sąlygoja afrikinio kiaulių maro padariniai bei sezoniniai pasiūlos-paklausos
svyravimai.
Pieno gamintojų pajamų 2013 m. ir
2014 m. palyginimas
Prognozuojama, kad 2014 m. pieno gamintojai už parduotą pieną pajamų gaus apie 76 mln.
mažiau, tačiau 2014 m. skirta parama padengs pieno gamintojų patirtus nuostolius.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

similar documents