Omvärldsanalys

Report
Max Wehlin
Halmstads Kommun
Oktober 2014
Omvärldsanalys
 Viktigt – omvärlden påverkar oss vare sig vi vill
det eller inte
 Svårt – men absolut inte ogörligt
 Nyttigt – bra med nya perspektiv på det man gör
Och ganska roligt också
STADSKONTORET
Omvärldsanalys – några missar
STADSKONTORET
Omvärldsanalys – några träffar
STADSKONTORET
Har vi några exempel från vår egen
verklighet – både på brist i
omvärldsanalys eller exempel på
bra omvärldsanalys?
STADSKONTORET
Omvärldsanalys – kort och långt
perspektiv
STADSKONTORET
Omvärldsanalys
I vardagen:
Tänk
omvärldsbevakning.
Var nyfiken och
öppen för influenser.
Använd media och
Internet
Någon gång ibland:
Höj blicken.
Analysera hur trenderna
påverkar
STADSKONTORET
Omvärldsanalys – några
verktyg
 Följ media! Tidningar, radio och tv är
fantastiska källor.
 Surfa på nätet! Aldrig någonsin har det
varit lättare att hitta information.
 Använd sociala medier! Twitter och
Facebook är jättebra flöden för
omvärldsinfluenser.
 Lyssna på människor ni möter!
STADSKONTORET
Trender
Skeenden i
omvärlden
Sträcker sig
över tid
Synliga och
uppenbara
Huvudtrender
och följdtrender
STADSKONTORET
Trender
Huvudtrender
Följdtrender
– t.ex. globalisering
– t.ex. ökad polarisering
Omvärldshändelser
– t.ex. krig i Syrien
STADSKONTORET
Några vanliga fällor
Framtiden är här! Allt kommer ändra
sig nu genast. Vi måste ändra på allt vi
gör!
Det finns bara möjligheter! Allt kan bara
bli bättre!
Det där är bara en fluga. Snart går det
över och allt blir som förut. Vi ska det
lugnt med vad vi förändrar.
All förändring är ett hot. Det borde
nog förbjudas.
Lapp under rubriken i hot samband med diskussion om landsbygdsutveckling
Sanningen ligger troligen någonstans mittemellan
Men….
Att vara mot all förändring är lite som att vara emot
tid.
Vi behöver inte omfamna alla förändringar, men vi
behöver förhålla oss till dem
Gruppövning
Gruppövningen
 Materialet presenteras i en kort film och i en text som
ni får tillgång till.
 Ni arbetar två-tre trender per grupp
 När ni är klara med ”era” trender fortsätter ni med de
övriga trenderna.
 Diskutera trendernas relevans utifrån två perspektiv:
 Er roll som ledare med personalansvar?
 Er roll som ledare för utvecklingen inom er verksamhet
och er organisation

similar documents