NI Days

Report
Juraj Kostroš
Návrh
inteligentného
bez senzorového
meniča pre BLDC motor
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Konštrukcia BLDC motorov
Riadenie BLDC motorov
Návrh a realizácia meniča 12V/5A
GUI
Merania priebehov
Návrh meniča 36V/15A
2
1. KONŠTRUKCIA BLDCM
3
1. KONŠTRUKCIA BLDCM
4
2. RIADENIE BLDCM
5
2. RIADENIE BLDCM
6
2.SENZOROVÉ RIADENIE BLDCM
7
2.BEZSENZOROVÉ RIADENIE
BLDCM
8
2.BEZSENZOROVÉ RIADENIE
BLDCM
9
2. DETEGOVANIE PRECHODU NULOU
FILTROVANÍM FÁZOVÝCH NAPATÍ
10
3.NÁVRH A REALIZÁCIA MENIČA
12V/5A
11
3.NÁVRH A REALIZÁCIA MENIČA
12V/5A
12
3.NÁVRH A REALIZÁCIA MENIČA
12V/5A
13
3.NÁVRH A REALIZÁCIA MENIČA
12V/5A
14
3.NÁVRH A REALIZÁCIA MENIČA
12V/5A
15
3.NÁVRH A REALIZÁCIA MENIČA
12V/5A
16
4.GUI
17
5. MERANIE NAPATÍ BDLC
18
5. MERANIE NAPATÍ BDLC
19
5. MERANIE NAPATÍ BDLC
20
6.NÁVRH MENIČA 36V/15A
21
6.NÁVRH MENIČA 36V/15A
22
6.NÁVRH MENIČA 36V/15A
23
6.NÁVRH MENIČA 36V/15A
24
6.NÁVRH MENIČA 36V/15A
25
6.NÁVRH MENIČA 36V/15A
26
6.NÁVRH MENIČA 36V/15A
27
6.NÁVRH MENIČA 36V/15A
28
6.NÁVRH MENIČA 36V/15A
29
ZDROJE
[1]http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_
verejne.php?file_id=8615
[2] AVR443: Sensor-based control of three phase
Brushless DC motor
[3] AVR444: Sensorless control of 3-phase brushless DC
motors
[4] AN1083, Author: Reston Condit, Sensorless BLDC
Control W
[5] Jianwen Shao, Direct Back EMF Detection Method
for Sensorless Brushless DC (BLDC) Motor Drivesith
Back-EMF Filtering
30
Ďakujem za
pozornosť
31
Otazky oponenta
1. Prečo je potrebné takéto asymetrické zapojenie, resp.
nie je vhodné rýchle otváranie tranzistora?
32

similar documents